YOLCU ÜYELİK SÖZLEŞMESİ İşbu Yolcu Üyelik Sözleşmesi; Scotty Teknoloji Limited Şirketi (“SCOTTY”) ile Motosiklet Taşıma Hizmetlerinden (“Hizmetler”) faydalanacak olan Yolcular (“YOLCULAR”) arasında sanal ortamda kabul edilmek suretiyle imzalanmaktadır. SCOTTY, gerekli ehliyetlere sahip, eğitim ve yeterliliklere sahip, Motosiklet Sürücüleri (“SÜRÜCÜ”) ile Yolcular’ı bir araya getiren; internet yer sağlayıcı sıfatını haiz sanal bir teknoloji platformudur. SCOTTY Hizmetleri yazılım ve teknolojisi kendisine ait olan SCOTTY Uygulaması (“UYGULAMA”) üzerinden sunmaktadır. İşbu Sözleşme dahilinde SCOTTY ve YOLCU, ayrı olarak “TARAF” ve birlikte ”TARAFLAR” olarak da anılabileceklerdir. ** UYGULAMANIN KULLANIMI VE ÜYELİK KOŞULLARI** YOLCU, IOS, ANDROID uyumlu cep telefonu, tablet veya bilgisayara UYGULAMA’yı indirip, sistem üzerinden kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup GSM numarasını onayladıktan sonra şifresini girerek, işbu Koşullar dâhilinde UYGULAMA’yı kullanmaya başlayabilir. YOLCU, başvuru esnasında verdiği tüm bilgilerin daima ve her bakımdan doğru, eksiksiz, gerçeğe uygun ve güncel olduğunu ve kendisinin mümeyyiz ve reşit olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. Bu bilgilerin kapsamı SCOTTY tarafından belirlenir ve gerektiği halde değiştirilebilir, kapsamı genişletilebilir; herhangi bir gerekçe göstermeden üyelik başvurusu reddedebilir. YOLCU, UYGULAMA’nın başvurusu sırasında verdiği bilgilerin sistemde kayıtlı olan SÜRÜCÜ ile paylaşılacağını bildiğini, kişisel bilgilerin sistem kapsamında SÜRÜCÜ ile paylaşılmasına muvafakat ettiğini, bilgilerin paylaşımı konusunda herhangi bir dava, şikâyet ve talepte bulunmayacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. YOLCU, her zaman kişisel bilgilerini Uygulama aracılığıyla güncelleyebilir ya da üyeliğini sona erdirmek suretiyle silebilir. ** UYGULAMANIN KULLANIMI** YOLCU, UYGULAMA’da kendisinden talep edilen tüm bilgileri eksiksiz doldurmak suretiyle kayıt olup UYGULAMA’yı indirip açtıktan sonra ilgili butonuna tıkladığında, Uygulama aracılığıyla, bulunduğu konuma en yakın olan SÜRÜCÜ kendisine yönlendirilir ve SÜRÜCÜ taşıma talebini kabul ettiği takdirde; SÜRÜCÜ ve araca ait bilgiler YOLCU’ya ulaştırılır. SCOTTY, UYGULAMA aracılığı ile YOLCU’ya yönlendirilen SÜRÜCÜ’ye ilişkin bilgilerin (YOLCU’nun tahmini varış süresi, SÜRÜCÜ’nün YOLCU’ya olan uzaklığı vb.) gerçeği yansıtması adına azami çabayı gösterecektir. Ancak bu bilgilerin %100 gerçeği yansıtmamasından dolayı sorumlu tutulamaz. YOLCU, Sözleşmenin dayanağı olan UYGULAMA’daki işlemlerin UYGULAMA’dan beklediği yararı ve menfaati tam olarak karşıladığını, sözleşme ile verilen hizmete ilişkin tüm şartlara kendi özgür iradesi ile hiçbir baskı ve zorlama içerisinde olmadan isteyerek uyacağını kabul eder. YOLCU, SCOTTY’nin bir yer sağlayıcı sanal platform ve aracı hizmet sağlayıcı olduğunu; söz konusu Taşıma Hizmetinin sisteme kayıtlı SÜRÜCÜ’ler tarafından doğrudan verileceğini, SCOTTY bu ilişkide taraf olmadığını ve Taşıma Hizmeti’ne dair herhangi bir garanti veya taahhüt vermediğini ve bu hizmetin kullanılması sebebiyle oluşabilecek her türlü zarar/zararlardan SCOTTY’nin sorumlu olmadığını, gayri kabili rücu olarak kabul eder. YOLCU, işbu sözleşme hükümleri tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca herhangi bir haksız şart içermediğini, dürüstlük ve iyi niyet kurallarına aykırılık teşkil etmediğini, tüketicinin korunması mevzuatına uygun olarak hazırlandığını kabul ve beyan etmiştir. İşbu sözleşme hükümlerinden hiçbiri işbu sözleşmenin niteliğine ve işin özelliğine aykırı nitelik taşımaz. İşbu sözleşme hükümleri uluslararası hukuk prensiplerine uygun olarak açık ve anlaşılır biçimde yazılmış olup birden çok anlamı ifade etmemektedir. MÜŞTERİ, SÜRÜCÜ’yü Uygulama üzerinden çağırdıktan sonra SÜRÜCÜ’nün YOLCU’nun bulunduğu lokasyona gelene kadar, UYGULAMA’da belirlenen ”İPTAL” butonuna basıp yolculuktan vazgeçebilecektir. Aksi halde YOLCU, ”KABUL” butonuna basmış olan SÜRÜCÜ’yü bekleyeceğini ve bu SÜRÜCÜ ile yolculuk edeceğini, yolculuğun kendi kusuru neticesinde gerçekleşmemesi halinde, yolculuk ücretini sisteme kayıtlı kredi kartından tahsil edilmek suretiyle ödeyeceğini, beyan, kabul ve taahhüt etmektedir. YOLCU, SÜRÜCÜ ile SCOTTY arasında, işçi-işveren, ortaklık, danışmanlık ve/veya ticari bir organik bağ bulunmadığını, tarfların birbirinden bağımsız birer işletme ya da kişi olduğunu bildiğini beyan ve kabul etmektedir. YOLCU’nun gelen SÜRÜCÜ’yü beklememesi veya gelen SÜRÜCÜ’ye ait araca geçerli bir sebep olmaksızın motosiklete binmemesi durumunda, SCOTTY, YOLCU’dan hem ilgili ücreti tahsil etme hem de üyeliği iptal hakkını saklı tutar. YOLCU, UYGULAMA’yı kullanarak gerçekleştirdiği motosiklet yolculuğunun mesafe ve/veya zaman üzerinden hesaplanacak olan bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür. SCOTTY Uygulaması aracılığıyla yapılan yolculuklarda YOLCU, uygulamada belirlenecek ücret haricinde ilgili köprü, otoyol ve otogar gibi yol kullanım masraflarını da ödemekle yükümlüdür. Bunlar dışında YOLCU’dan herhangi bir ücret ya da masraf kesinlikle talep edilemez. YOLCU, yolculuk bedelini SCOTTY’e uygulamada bulunan ödeme sistemi vasıtasıyla banka, kredi kartı kullanarak veya SCOOTY’nin sistem üzerinden bilgisi dahilinde olmak kaydıyla SÜRÜCÜ’ye nakit olarak yapabilir. UYGULAMA üzerindeki ödeme hizmeti, SCOTTY adına lisanslı bir ödeme kuruluşu olan İyzico Ödeme Hizmetleri A.Ş (“İyzico”) tarafından verilmekte ve banka/kredi kartlarından tahsilat İyzico tarafından yapılmaktadır. Bu sebepten YOLCU kart ekstresinde, tahsilat yapan kurum olarak İyzico ismini görecektir. İyzico, SCOTTY adına tahsilat yapmaya yetkili, BDDK tarafından lisanslanmış bir ödeme kuruluşudur. YOLCU, birden fazla banka/kredi kartını UYGULAMA’ya tanıtabilir. Söz konusu kredi kartlarına ilişkin bilgiler bir kereye mahsus olmak üzere kart sahibi tarafından sisteme girilir ve bu bilgiler daha sonraki kullanımlarda tekrar kart bilgilerini girmeyi gerektirmeksizin kullanılabilir. Kredi kartı bilgileri SCOTTY tarafından tutulmamakta olup, İyzico’nun özel güvenlikli altyapısında saklanmaktadır. SCOTTY ya da herhangi bir 3.kişinin bu bilgilere erişimi söz konusu değildir. YOLCU, dilediği zaman sisteme girmiş olduğu kredi kartı bilgilerini UYGULAMA üzerinden değiştirebilir ya da silebilir. YOLCU tarafından verilen ödeme bilgilerinin geçersiz veya kartlarının kullanım süresi dolmuş olduğu SCOTTY tarafından saptanırsa, SCOTTY YOLCU’nun üyeliğini askıya almak veya iptal etme hakkına haizdir. YOLCU, hizmet ile ilgili olarak kullanacakları banka hesapları, kredi kartları ve tüm ödeme vasıtalarında hukuka uygun bir kullanma hakkına sahip olduklarını beyan ve taahhüt ederler. SCOTTY’nın kart dolandırıcılığı ya da ters ibraz ya da sair herhangi bir sebepten uğrayacağı tüm zaralarını YOLCU’ya rücu ve talep etme hakkı saklıdır. YOLCU, talep etmiş olduğu adrese ulaştırıldığında ödenecek olan tutar SÜRÜCÜve YOLCU’nun ekranından otomatik olarak görülecektir. YOLCU tarafından ilk kayıt aşamasında UYGULAMA’ya bilgileri girilen ve kendisinin kullandığı kredi kartından ödeme alınacaktır. UYGULAMA’da o an kullanılan kredi kartının limitinin dolu olması veya herhangi bir nedenle ödemenin yapılamaması halinde YOLCU sistemde daha önce tanımladığı başka bir kredi kartı varsa onu kullanarak veya yeni bir kredi kartı tanımlayarak ya da nakit olarak tekrar ödeme yapabilir. Ödemenin kredi kartlarında herhangi bir sorundan ya da bakiye yetersizliği sebebiyle yapılamaması halinde, karta yükleme yapılması veya limiti olan başka bir kartın sisteme tanıtılarak ya da nakit olarak YOLCU’dan ödeme talep edilecektir. YOLCU ve SÜRÜCÜ arasında gerçekleşen Taşıma Hizmetinin karşılığı olan Taşıma Bedeli’ne ilişkin makbuz, fatura ve sair taşıma belgesi düzenlenmesine yönelik ve vergisel her türlü sorumlululuk SÜRÜCÜ de olup, SCOTTY’nin bu kapsamda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Akıllı cep telefonunuzun çalınması veya kaybedilmesi halinde kredi kartı bilgilerinize üçüncü şahıslar ulaşamaz. Ancak SCOTTY’ye bildirimde bulunarak girilen bilgilerin silinmesi talep etmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde üçüncü şahıslar uygulamayı kullanarak sadece taşıma ödemesi yapmaya devam edebilirler. Bu ve benzeri durumlardan, haberdar edilmemesi halinde SCOTTY sorumlu tutulamaz. YOLCU, Motosiklet ile gerçekleşecek olan Taşıma Hizmetinin risklerini ve şartlarını bildiğini, SÜRÜCÜ tarafından motosiklet seyahatinin nasıl gerçekleştirileceği ve sürüş sırasında YOLCU’nun uyması ve dikkat edilmesi zorunlu kurallara ilişkin ayrıntılı bilgilendirme yapıldığını, kask takmasının zorunlu olduğunu, tüm bu bilgilendirmeleri anladığını ve bütün kurallara eksiksiz uyacağını, bindiği motosiklet ve SÜRÜCÜ’süne herhangi bir zarar vermeyeceğini, aksine durumlarda yolculuk hakkını kullamayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Aksine meydana gelebilecek her türlü zarardan YOLCU bizzat sorumlu olacaktır. YOLCU, UYGULAMA aracılığıyla muhatap olduğu ve şikâyetçi olduğu SÜRÜCÜ’leri, UYGULAMA içindeki şikâyet bölümünden SCOTTY’ye bildirebilir. Ancak SCOTTY, bir hakem değildir, herhangi bir taraf lehine karar vermek zorunda değildir ve SÜRÜCÜ’lerin davranışlarından herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz. UYGULAMA, YOLCU ve motosiklet SÜRÜCÜ’lerini bir araya getirmeye ve motosiklet kullanım tecrübesinin kalitesini ve yaygınlığını ilgili taraflar için arttırmaya yönelik bir platformdur. SCOTTY, iletilen durumu inceler, gerekli görmesi halinde SÜRÜCÜ’lere/YOLCULARA uyarıları yapar ve gerekli gördüğü aksiyonları alabilir. YOLCU’nun işbu belirtilen Koşullar’a aykırı davrandığının tespiti halinde, SCOTTY YOLCU’nun üyeliğini askıya alma ve/veya UYGULAMA’dan tamamen çıkarma hakkını saklı tutar. SCOTTY’nin sunduğu hizmetten yararlanan YOLCU, UYGULAMA’yı hukuka ve amacına uygun şekilde kullanmayı ve UYGULAMA dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul eder. YOLCU’nun UYGULAMA aracılığıyla ve/veya dâhilinde, işbu Koşullar’a ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği herhangi bir işlem, eylem ve/veya faaliyetleri nedeniyle SCOTTY doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. SCOTTY, YOLCU’dan ya da SÜRÜCÜ’den kaynaklanan teknik aksaklıklar sebebiyle hizmetten faydalanılamaması durumunda işbu Koşullar ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini ifa edememesi nedeniyle sorumlu tutulamayacak ve kendisinden herhangi bir nam altında herhangi bir talepte bulunulamayacaktır. YOLCU, UYGULAMA aracılığıyla ve/veya UYGULAMA dâhilinde, işbu Koşullar’a ve hukuka aykırı olarak SÜRÜCÜ ve/veya üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen herhangi bir işlem, eylem ve/veya faaliyetleri nedeniyle SCOTTY’nin doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul eder. YOLCU, SCOTTY tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandığı sistem erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin erişimden korunması ile ilgili tüm sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu kabul eder. YOLCU, UYGULAMA dâhilinde bulunan, SCOTTY ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri paylaşmayacağını ve bunları çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul eder. YOLCU, Uygulama’yı sağlıklı olarak kullanabilmesi için bir mobil operatör ya da internet hizmet sağlayıcı aracılığıyla bir mobil hizmet şebekesine bağlı olmak zorundadır. Mobil ya da internet bağlantı hizmetlerinin bedeli YOLCU’ya ait olacak, ayrıca bağlantı sorunları neticesinde meydana gelebilecek gecikme, hizmet aksaması ve sair durumlar kaynaklı zararlardan SCOTTY’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. 3. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI UYGULAMA’nın tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları (bundan böyle “SCOTTY’nin telif haklarına tabi çalışmalar” olarak anılacaktır) SCOTTY’ye aittir. YOLCU, SCOTTY’nin UYGULAMA aracılığı ile verdiği hizmetlerini, UYGULAMA ve SCOTTY’ye ait bilgileri ve SCOTTY’nin telif haklarına tabi çalışmalarını ticari amaçla kullanamaz. YOLCU, SCOTTY’nin izni olmaksızın, SCOTTY’nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz. SCOTTY’nin UYGULAMA aracılığı ile verdiği hizmetlerini, UYGULAMA ve SCOTTY’ye ait bilgileri ve SCOTTY’nin telif haklarına tabi çalışmaları, SCOTTY ticari markaları, SCOTTY ve/veya UYGULAMA vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dâhil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ SCOTTY, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, sözleşmeyi, uygun göreceği herhangi bir zamanda, UYGULAMA üzerinden ilan ederek değiştirebilir. İşbu Koşulların değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya sonrasında, YOLCUtarafından UYGULAMA üzerinden on-line kabul edilmesi ya da hizmetten faydanılmaya devam edilmesi ile geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. ** MÜCBİR SEBEPLER** Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda SCOTTY, işbu Koşullar ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, SCOTTY için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için SCOTTY’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, siber saldırılar ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla; ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve SCOTTY’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. 6. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ Bu Sözleşme ve Koşullar’ın uygulanması, yorumlanması ve doğabilecek uyuşmazlıklar Türk hukukuna tabidir. Bu Sözleşme ve Koşullar’dan doğan her türlü uyuşmazlıkta İstanbul Merkez mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. 7. SONA ERME VE ÖZLEŞMENİN FESHİ YOLCU, istediği anda ve sebep göstermeksizin SCOTTY üyeliğini, [email protected] adresine mail atarak ya da uygulamayı silmek kaydıyla sonlandırma hakkına sahiptir. Ancak tarafların bu ana kadar edindiği haklar ve yaptığı tasarruflar baki kalacaktır. SCOTTY üyelik sona erdikten sonra dahi, ilgili mevzuatlar gereği tutması gerektiği süre boyunca Yolcu’nun bazı bilgilerini sisteminde tutabilecektir. İşbu Sözleşme YOLCU’nun üyeliği sona erinceye kadar yürürlükte kalacak ve Taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. SCOTTY, YOLCU’nun işbu Sözleşme dâhilinde belirtilen hükümlere ve Uygulama içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve SCOTTY Hizmetleri’ne ilişkin benzeri kurallara aykırı hareket etmesi durumunda ya her zaman herhangi bir sebep göstermeksizin; sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Yolcu’nun üyeliğini askıya alabilecek ya da süresiz olarak sona erdirebilecektir. 8.YÜRÜRLÜK VE KABUL İşbu Sözleşme” “SCOTTY” tarafından www.usescotty.com websitesinde ya da UYGULAMA üzerinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. “YOLCU” işbu sözleşme hükümlerini, UYGULAMA üzerinden üyelik esnasında kabul etmekle ve UYGULAMA’yı kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. “SCOTTY”, dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek www.usescotty.com üzerinde yayınlandığı tarihte herhangi bir bildirim ve/veya kabule bağlı kalmaksızın doğrudan yürürlüğe girer. YOLCU, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda “SCOTTY” veri tabanlarında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, “SCOTTY”i yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin bir tür delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme; YOLCU tarafından sanal ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı tarihte derhal yürürlüğe girecek ve Taraflardan birinin sona erdirme iradesinin karşı tarafa bildirildiği günden itibaren 1 iş günü sonrasına kadar geçerli olacaktır. Tarafların fesih tarihine karar kesinleşmiş hak ve alacakları saklı olacaktır.