Sürücü Sözleşmesi İşbu Sürücü Sözleşmesi (“Sözleşme”); Araç Sürücüleri (“SÜRÜCÜ”) ile Scotty Teknoloji Limited Şirketi (“SCOTTY”), arasında SCOTTY tarafından tasarlanan ve sunumu yapılan UYGULAMA aracılığı ile YOLCU’lara sunulacak hizmet, hizmet kalitesi ve SÜRÜCÜ tarafından uyulması gereken şartları belirleyen bağlayıcı yasal bir anlaşma sağlanmıştır. SÜRÜCÜ, SCOTTY’nin tasarladığı ve sunumunu gerçekleştirdiği UYGULAMA aracılığı ile sağlanan hizmeti kendi adına kayıtlı ve tüm yasal koşulları taşıyan aracı ile sağlamak için aşağıda belirtilen şart ve koşullara uymayı kabul etmektedir. SÜRÜCÜ işbu sözleşmeyi (elektronik olarak ya da fiziki ortamda) imzaladıktan sonra burada öne sürülen şart ve koşullarla tamamıyla bağlı olacaktır. TANIMLAR UYGULAMA: Ulaşım hizmetine ilişkin SÜRÜCÜ ile YOLCU’yu bir araya getiren ve SCOTTY tarafından tasarlanarak sunumu gerçekleştirilen, YOLCU’ların talep üzerine ulaşım hizmeti isteklerini arama, alma ve yerine getirme amacıyla aynı UYGULAMA üzerinden SÜRÜCÜ’ye ulaşmasını sağlayan ve SCOTTY’nin kendi takdirine bağlı olarak zaman zaman güncellenebilen ya da değiştirilebilen, tüm mali ve telif hakları SCOTTY’ye ait mobil uygulama; anlamına gelir. SÜRÜCÜ ŞİFRESİ: SCOTTY tarafından SÜRÜCÜ’ye atanan/tanımlanan/verilen, SÜRÜCÜ’nün UYGULAMA’ya erişmesini ve onları kullanmasını sağlayan şifreli kimlik ve parola anahtarı anlamına gelir. YOLCULUK VE/VEYA ULAŞIM HİZMETLERİ: YOLCU’ların SCOTTY hizmeti aracılığı ile SÜRÜCÜ’lere ait araçlarla SÜRÜCÜ’ler tarafından kullanılacak araçlar (motosiklet, scooter, ATV, otomobil, SUV, yolcuya özel minibüs ve benzeri araçlar) kullanılarak yolcu ulaşım hizmetleri sağlanması anlamına gelir. SCOTTY VERİLERİ: İşbu sözleşmenin hükümlerine göre SCOTTY tarafından tasarlanan kullanıma sunulan UYGULAMA’ya erişim ve Hizmetlerin kullanımı ile ilgili veriler, YOLCU’lara ait (Kullanıcı Bilgileri dâhil) veriler, SCOTTY Hizmetleri ve UYGULAMA aracılığıyla sağlanan Ulaşım Hizmetleri ile ilgili tüm veriler ve SÜRÜCÜ Kimliği dâhil tüm veriler anlamına gelir. SCOTTY HİZMETLERİ: SCOTTY’nin UYGULAMA aracılığı ile dijital teknoloji platformu üzerinden verilen elektronik hizmetler anlamına gelir ve bunlar, ulaşım hizmetleri tedarikçilerinin, ulaşım hizmetleri arayan YOLCU’ların Ulaşım Hizmetleri için talep üzerine isteklerini aramalarını, almalarını ve yerine getirmelerini sağlayan, talep üzerine aracılığı ve ilgili hizmetleridir; söz konusu Hizmetler, SCOTTY tarafından zaman zaman güncellenebilen ya da değiştirilebilen SCOTTY’in yazılımını, web sayfalarını, ödeme hizmetlerini ve ilgili destek hizmeti sistemlerini içerir. YOLCU: Ulaşım Hizmetlerine erişmek amacıyla SCOTTY tarafından tasarlanan ve kullanıma sunulan mobil uygulamasını kullanması için SCOTTY tarafından üye olarak sisteme kabul edilmiş olan, 18 yaşından büyük, gerçek kişi son kullanıcı anlamına gelir. YOLCU BİLGİLERİ: YOLCU’nun ulaşım hizmetleri talebi üzerine SÜRÜCÜ’ye sağlanan, YOLCU ile ilgili YOLCU’nun adını, alım noktasını, iletişim bilgilerini, fotoğrafını ve sair sistemde varolan bilgiler anlamına gelir. *ARAÇ: ***SÜRÜCÜ adına kayıtlı ve SÜRÜCÜ tarafından kullanılan ve kullanıldığı sürece her daim tüm yasal koşulları taşıyan (motosiklet, scooter, ATV, otomobil, SUV, yolcuya özel minibüs ve benzeri) vasıta anlamına gelir. UYGULAMANIN KULLANIMI SÜRÜCÜ’ye Tanımlanacak Şifre: Hizmetin sağlanması amacıyla UYGULAMA’da Sürücü Bilgilerine ulaşılabilmesi ve sürücülerin UYGULAMA’yı kullanabilmesi için SÜRÜCÜ’ye şifre verilecektir. SÜRÜCÜ, kendisine verilecek olan bu şifre’yi gizli tutacağını ve herhangi bir üçüncü şahısla paylaşmayacağını, bu şifre’nin kullanımın koşullarının ihlali ve/veya yanlış kullanımından doğabilecek tüm sonuçlardan sorumlu olacağını, bu tarz ihlal ve/veya hatalı kullanımı derhal SCOTTY’e bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Yolculuk İlişkisinin Kurulması: SÜRÜCÜ, UYGULAMA etkin haldeyken YOLCU’ların yolculuk talepleri için istekleri, SÜRÜCÜ müsaitse ve YOLCU’ya yakın bir noktadaysa, SÜRÜCÜ, UYGULAMA aracılığıyla YOLCU’nun talebini kabul ederek ve kendisine hizmeti sunmak üzere belirtilen lokasyona doğru derhal hareket eder. Bu durumda SCOTTY SÜRÜCÜ’ye UYGULAMA aracılığıyla, yolculuğun başlayacağı lokasyon ve hizmetin sunulması için gerekli YOLCU bilgilerini sağlar. YOLCU’nun SCOTTY aracılığı ile hizmet veren SÜRÜCÜ’nün sağladığı yolculuk hizmetinden duyduğu memnuniyeti artırmak için SÜRÜCÜ’nün alım noktasında YOLCU’yu en az 10 (on) dakika beklemesi gerekmektedir. YOLCU’nun cep telefon bilgisi mevcutsa ve SÜRÜCÜ’nün imkanları uygunsa, YOLCU’ya telefonla hatırlatma da yapılabilecektir. Bunun yanında SÜRÜCÜ, YOLCU’nun UYGULAMA üzerinden yolculuk talebini kabul ettiğinde SCOTTY, YOLCU’ya SÜRÜCÜ ile ilgili iletişim bilgileri, fotoğraf, konum, araç marka ve plaka bilgileri dahil bazı gerekli bilgileri sağlayacağını kabul ve beyan eder. Yolcu Bilgilerinin Gizliliği ve Korunması: SÜRÜCÜ, YOLCU’ların kişisel verilerini yolculuk gerçekleştirmek dışında hiçbir sebeple, başka bir amaca yönelik olarak kötü niyetle kullanmayacağı gibi 3.kişilerle kasten ve/veya taksiren paylaşılmaması ve korunması için azami özeni gösterecektir. Aksine meydana gelebilecek olaylar kaynaklı her türlü zararı ve cezayı SÜRÜCÜ, derhal ve ilk talepte karşılayacaktır. SÜRÜCÜ, tüm YOLCU’ları araçta yolcu olmanın gerektirdiği tüm teçhizatları sağlayarak (Örneğin; araç motosiklet veya benzeri ise kask vb.), duraklamalar olmadan, trafik kurallarına istisnasız olarak uyarak ve trafik yoğunluğun elverdiği ölçüde mümkün olan en kısa güzergahtan YOLCU tarafından belirtilen varış noktasına ulaştırır. SÜRÜCÜ, Taşıma Hizmetini gerçekleştirdiği aracını her zaman temiz, bakımlı, teknik bakımları ve muayeneleri tam olarak ve ilgili Trafik Mevzuatı’na uygun güvenlik açısından gerekli tüm önlemleri alınmış şekilde hazır tutacak, YOLCU’yu ve SCOTTY’yi tehlike atacak her türlü fiil ve davranıştan kaçınacaktır. Aksi hallerde meydana gelebilecek her türlü zarar ve ziyadan SÜRÜCÜ bizzat sorumlu olacak; SCOTTY’nin muhattap kaldığı her durumda zararını rücu hakkı saklı olacaktır. **SÜRÜCÜ-SCOTTY İlişkisi: ** SCOTTY, hukuken yurtdışında yerleşik bir yer sağlayıcı sanal platform ve aracı hizmet sağlayıcıdır. SÜRÜCÜ ile SCOTTY arasında işçi-işveren, acenta, temsilci, ortaklık söz konusu olmayıp, işbu Sözleşme dışında sair hiçbir surette başkaca ticari bir ilişki söz konusu değildir. Platformun genel olarak işleyiş kuralları, markanın itibarı ve hizmet kalitesinin düşürülmemesi ile alakalı olanlar dışında SÜRÜCÜ’nün davranışlarından, yolculuktan, SÜRÜCÜ’nün yolculuk performansından, araçların bakımının takibinden ya da kontrollerinden ve hizmetin sunulmasından herhangi bir suretle sorumlu değildir. SCOTTY’nin, YOLCU ile SÜRÜCÜ arasındaki Taşıma Hizmeti İlişkisinde taraf olmadığını ve buna paralel hiçbir şekilde sorumluluk ve sair hukuki yükümlülüğü bulunmadığını SÜRÜCÜ peşinen beyan ve kabul eder. SÜRÜCÜ’nün UYGULAMA aracılığı ile YOLCU’nun yolculuk isteğini kabul etme ya da reddetme veya yok sayma kararını, ya da kabul edilmiş bir yolculuk talebinin UYGULAMA aracılığı ile SCOTTY bu konudaki iptal politikalarına göre iptal etme kararını, SÜRÜCÜ tarafından işbu sözleşme kapsamında karşılıklı olarak kabul edilen maddelerin ihlali veya maddelere açık aykırılık halinde, SÜRÜCÜ’nün SCOTTY’nin itibarını, hizmet kalitesini, YOLCU’larla olan güven ilişkisini sarsacak, zedeleyecek bir eylemde bulunması durumunda, veya SÜRÜCÜ’nün SCOTTY’nin markasına, itibarına ya da işine zarar verecek herhangi bir eylemde veya ihmalde bulunması durumunda SCOTTY kendi takdirine bağlı olarak SÜRÜCÜ’nün işbu sözleşmenin 2. maddesi uyarınca kendisine tanımlanan şifre’nin kullanması engellenir ya da sınırlanır. SCOTTY, tek takdir hakkı kendisine ait olmak üzere başka herhangi bir sebeple SÜRÜCÜ’nün UYGULAMA’ya erişimi ile bunları kullanmasını engelleme ya da sınırlama hakkını da saklı tutar. SÜRÜCÜ, SCOTTY Marka ve Adlarını, kullanılan sembolleri, logo ve işaretleri karışıklık ve haksız rekabet yaratacak derecede benzer marka ve adları hiçbir şekilde kullanmayacağını, tescil ettirmeyeceğini ve onlar üzerinde hak iddia etmeyeceğini kabul eder. Sürücü Performansı ve Puanlama İşlemleri: YOLCU, UYGULAMA aracılığı ile herhangi bir SÜRÜCÜ’den aldığı ulaşım hizmetine ve/veya SÜRÜCÜ’ye oy verebilecek, isteğe bağlı olarak yorum ya da geri bildirim yazması için istekte bulunabilecek, bu yorum ya da geri bildirimlere iyi niyetli, kötü söz içermeyen şekilde geri dönüş yapabilecektir. SÜRÜCÜ de aynı şekilde UYGULAMA aracılığı ile YOLCU hakkında oy verebilecek, isteğe bağlı olarak yorum ya da geri bildirim yazmak için istekte bulunabilecektir. SCOTTY, tüm bu iletişime taraf olmamakla birlikte, söz konusu olabilecek ihtilaflarda hakem görevi de görmeyecektir. SÜRÜCÜ kendi yazacağı ve sağlayıcı içeriklerden kendisi sorumlu olacak ve SCOTTY’nin herhangi bir şekilde zarar görmemesini sağlayacaktır. SCOTTY söz konusu YOLCU puanlamaları neticesinde, sürekli olumsuz puan ve yorum alan SÜRÜCÜLER’in üyeliğini askıya alabilecek ya da tek üyelikten çıkartabilecektir. SÜRÜCÜ bu yetkinin tek taraflı olarak SCOTTY’de olduğunu ve itiraz hakkı olmadığını bildiği beyan ve kabul eder. SÜRÜCÜ, SCOTTY tarafından sağlanan UYGULAMA’ya erişim sağlamaya devam edebilmek için SCOTTY tarafından belirlenecek ve yine SCOTTY’nin takdirine bağlı olarak zaman zaman değiştirebileceği “ORTALAMA PUAN” seviyesinden aşağıya düşmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. SÜRÜCÜ’nün YOLCU’lar tarafından verilen puanların matematiksel ortalaması olan “ORTALAMA PUAN” altına düşmesi durumunda SÜRÜCÜ’ye puanını yükseltmesi için makul bir süre verilebilir. SÜRÜCÜ, verilen sürede (süre verilmesi tamamen SCOTTY’nin takdirindedir) sürücü puanını ortalama puanın üzerine yükseltmezse SÜRÜCÜ SCOTTY tarafından sağlanan UYGULAMA’ya erişiminin engelleneceğini kabul eder. SÜRÜCÜ, UYGULAMA’da çevrimiçi durumda iken YOLCU’lardan gelen talepleri birkaç kez reddederse SCOTTY bu durumun YOLCU’lar açısından olumsuz bir deneyim oluşturacağını kabul eder. Dolayısıyla SÜRÜCÜ, UYGULAMA’da çevrimiçi durumda iken red için haklı sebepler haricinde tüm YOLCU isteklerini kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. SÜRÜCÜ’nün işbu maddedeki yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde SCOTTY’nin işbu sözleşmeyi sebep göstermeksizin fesih hakkı saklıdır. SCOTTY, SÜRÜCÜ’lerin YOLCU’lar hakkında, YOLCU’larında SÜRÜCÜ’ler hakkında kullanmış oldukları içeriklerden sorumlu değildir ancak bu oyları ve/veya yazmış oldukları yorumları kendi firmasının faaliyet konusuyla ilgili herhangi bir durumda SÜRÜCÜ’ye yöneltmeden ya da onun onayı olmadan kullanma, paylaşma ve gösterme hakkını saklı tutar. SCOTTY, SÜRÜCÜ ve/veya YOLCU tarafından bırakılan geri bildirim ve/veya yorumların içeriğinin ahlaka mugayir veya başka itiraz edilebilir bir içeriğe sahip olduğunda, kişinin adını ya da başka kişisel bilgilerini içerdiğinde, herhangi bir gizlilik yasasını, yürürlükteki diğer yasaları veya SCOTTY’nin şirket politikalarını ihlal ettiğinde yorumları düzenleme ya da kaldırma hakkını saklı tutmaktadır. Güncellemeler ve Konum Hizmetleri: SÜRÜCÜ, kendisine ait ve aktif olarak kullanmakta olduğu cep telefonu ve/veya tablete indireceği UYGULAMA’ya ilişkin güncellemeleri takip edeceğini, UYGULAMA’ya gelen yenilikleri ve güncellemeleri günü gününe takip edip kullandığı cep telefonu ve/veya tablete indireceğini kabul ve taahhüt eder. Yenilik ve güncellemelerin indirilmemesi sebebiyle YOLCU memnuniyetsizliğine sebep olunmasından SÜRÜCÜ sorumludur. SCOTTY bu kapsamda SÜRÜCÜ’nün UYGULAMA’ya erişimini engelleme hakkını kullanabilecektir. SÜRÜCÜ, coğrafi konum bilgilerinin, yolculuk hizmetinin sağlanması amacıyla SÜRÜCÜ’nün kendisine ait ve aktif olarak kullanmakta olduğu cep telefonu ve/veya tablet aracılığıyla SCOTTY’e sağlanacağını kabul ve beyan eder. Bu kapsamda SÜRÜCÜ; UYGULAMA’ya giriş yaptığı ve UYGULAMA üzerinden YOLCU taleplerini almaya müsait olduğu zaman veya YOLCU’ya ulaşım hizmeti verdiği aşamada, coğrafi konum bilgilerinin SCOTTY tarafından görüntüleneceğini ve izleneceğini; Yaklaşık konumunun YOLCU’ya UYGULAMA aracılığı ile verilecek hizmetten önce ve verildiği sırada söz konusu YOLCU’ya gösterilecektir. Ayrıca SCOTTY’nin SÜRÜCÜ’nün coğrafi konum ve hizmetin sunulmasına dait her türlü kişisel bilgilerini SCOTTY ürün ve hizmetlerini tanıtmak ve geliştirmek amaçları dahil güvenlik, emniyet, teknik, pazarlama ve ticari amaçlarla izleyebilir, takip edebilir ve paylaşabilir. SÜRÜCÜ’NÜN UYMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU KURALLAR SÜRÜCÜ her koşul ve şartta aşağıdaki kurallara üyeliği süresince istisnasız olarak uyacağını kabul ve taahhüt eder: Sistem SÜRÜCÜ olarak kaydolmak için SCOTTY tarafından Ek-1’de talep edilen her türlü belgeyi eksiksiz ve güncel olarak temin etmek. SCOTTY’in ek belge talep etme ve/veya sunulan belgelerin daha güncellerini talep etmek hakkı saklıdır. Sunulan belgelerin tam olması başvurunun onaylanacağı anlamına gelmez, SCOTTY hiçbir sebep göstermeksizin başvuruyu reddetme hakkı saklıdır. Kendisine ait aracı kullanmak için yeterli seviyede ve geçerli bir sürücü belgesine sahip olduğunu ve her koşul ve şartta bu ehliyetin gerektirdiği şekilde aracını idame ettireceğini, Kendisine ait olmayan araçları kullanmayacağını ya da başkasına ait bir aracı kullanması için gerekli her türlü yasal izinlere sahip olduğunu; YOLCU’ların ulaşım hizmetleri sağlamak için SCOTTY tarafından belirlenen ve yasal mevzuatın öngördüğü tüm lisanslara, izinlere, onaylara ve yetkilere sahip olduğunu; YOLCU’ların bir noktadan farklı bir noktaya ulaşımlarının yasal, güvenli ve müşteri memnuniyeti için gereken yetenek, özen ve dikkatle, profesyonel bir şekilde sağlamak için uygun ve mevcut düzeyde eğitim, uzmanlık ve deneyime sahip olduğunu; YOLCU’larla olan ilişkilerinde ve yolculuk sırasında (özellikle YOLCU’nun araçla yolculuğu sırasında) yüksek standartlarda profesyonellik, hizmet ve nezaket göstereceğini, SÜRÜCÜ, hizmet kalitesi, YOLCU sağlığı ve güvenliği ile ulaşım hizmeti kalitesini sağlamaya uygun nitelikte kalabilmek için zaman zaman bazı özgeçmiş ve sürücülük sicili kontrollerine maruz kalacağını, kabul eder. SÜRÜCÜ, SCOTTY tarafından belirlenen ve yasaların öngördüğü bu gereklilikleri sağlayamazsa veya SÜRÜCÜ’nün UYGULAMA’ya erişimi engellenebilir ya da sınırlanabilir. SÜRÜCÜ; YOLCU TALEP ETSE DAHİ ARACINI HUKUKA AYKIRI, KANUN DIŞI AMAÇLAR İÇİN KULLANMAYACAĞINI, YOLCUNUN; UYKUSUZ, ALKOLLÜ VE HERHANGİ BİR KEYİF VERİCİ MADDENİN ETKİSİDEYKEN YOLCULUK TALEP ETMESİ HALİNDE KESİNLİKLE YOLCUYU ARACINA ALMAYACAĞINI VE DURUMU SCOTTY’E BİLDİRECEĞİNİ KABUL VE TAAHHÜT EDER. SÜRÜCÜ HİZMETİ VE ARACINI; HUKUKA AYKIRI, KANUN DIŞI AMAÇLAR İÇİN KULLANMAYACAĞINI, ARACINI KESİNLİKLE HASTA, UYKUSUZ, ALKOLLÜ VE HERHANGİ BİR KEYİF VERİCİ MADDENİN ETKİSİDEYKEN KULLANMAYACAĞINI, AKSİNE TESPİT EDİLEN HER DURUMDA SÖZLEŞME’NİN DERHAL FESHEDİLEREK, HER TÜRLÜ ZARARIN VE SORUMLULUĞUN KENDİSİNE YÜKLENECEĞİNİ, HAKKINDA DERHAL YASAL İŞLEM YAPILACAĞINI BİLDİĞİNİ BEYAN, KABUL VE TAAHHÜT ETMEKTEDİR. GİZLİLİK HÜKÜMLERİ Yürürlükteki kanunlara bağlı olarak, SCOTTY, aşağıdaki koşullarda üçüncü şahıslara Sözleşme altında temin edilmiş SÜRÜCÜ ile ilgili (kişisel bilgiler ve SCOTTY tarafından elde edilmiş veriler dâhil) herhangi bir bilgi sağlayabilir: SÜRÜCÜ ve YOLCU arasında kaza dâhil, herhangi bir şikayet, tartışma ya da çatışma varsa; Sözleşme şartlarını uygulamak gerekliyse; SCOTTY’nin inisiyatifinde yürürlükteki yasa ya da düzenleme bunu gerektiriyorsa; SCOTTY’nin inisiyatifinde SCOTTY’nin sağladığı hizmetlerinin ya da herhangi bir üçüncü şahsın güvenliğini, haklarını, mülkünü ya da emniyetini korumak; dolandırıcılık, güvenlik ya da teknik olayları tespit etmek, önlemek ya da başka şekilde ele almak; SCOTTY’nin inisiyatifinde kanun dışı, etik olmayan ya da dava edilebilecek veya bu riski taşıyan herhangi bir eylemi önlemek ya da durdurmak gerekiyorsa; SCOTTY’nin inisiyatifinde SÜRÜCÜ’nün UYGULAMA VE UYGULAMA’dan kaynaklanan hizmetleri kullanmaya nitelikli olmasıyla ya da nitelikli olarak kalmasıyla ilgili amaçlar ya da Sözleşmenin sonlandırıldıktan sonra SCOTTY’nin hukuki, düzenleyici, güvenlik ya da diğer gerekli amaçlarla SÜRÜCÜ’nün kişisel bilgilerini elinde tutacağını kabul eder. Şüpheye mahal vermemek adına tekrar belirtilmelidir ki SÜRÜCÜ, SCOTTY’nin tüm ticari bilgilerini ve SCOTTY müşterisi olan YOLCU’ların tüm kişisel bilgilerini tam bir gizlilik içinde saklayacak ve Hizmetlerin sağlanmasına yönelik amaçlar dışında kesinlikle kullanmayacak ve ifşa etmeyecektir. ÖDEME VE SİGORTA KOŞULLARI **Ödeme Koşulları: ** SÜRÜCÜ’ye gerçekleştirdiği ya da hak ediş kazandığı her bir yolculuk için ödeme yapılacaktır. Ödemeler yalnızca SCOTTY ve/veya yetkilendirdiği ödeme kuruluşunca, SÜRÜCÜ adına öncelikle tahsil edilecek olup, Ek-1’de belirtilen finansal şartlara uygun olarak SÜRÜCÜ’ye ödenecektir. SÜRÜCÜLER ayrıca istisnai durumlarda, Ek-1’de belirtilen şartlara uygun olarak elden ödeme alabileceklerdir. SÜRÜCÜLER’in UYGULAMA’da belirtilen dışında bir ücret talep etmek hakkı yoktur. YOLCU bu ödemeyi yapmakla, yasal olarak SÜRÜCÜ’ye ödeme yapmış olarak kabul edilecek ve ayrıca başkaca bir ödeme yapmak zorunda olmayacaktır. Sigorta Zorunluluğu: SÜRÜCÜ, işbu sözleşmenin elektronik ortamda imzalandığı tarihte yasal düzenlemeler kapsamında kendi adına kayıtlı aracının Kara Yolları Zorunlu Trafik Sigortasına sahip olduğunu ya da kapsamında bulunacağını taahhüt ve kabul eder. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI UYGULAMA’nın tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları ( bundan böyle “SCOTTY’nin telif haklarına tabi çalışmalar” olarak anılacaktır) SCOTTY’ye aittir. SÜRÜCÜ, SCOTTY’nin UYGULAMA aracılığı ile verdiği hizmetlerini, UYGULAMA ve SCOTTY’ye ait bilgileri ve SCOTTY’nin telif haklarına tabi çalışmalarını ticari amaçla kullanamaz. SÜRÜCÜ, SCOTTY’nin izni olmaksızın, SCOTTY’nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz. SCOTTY’nin UYGULAMA aracılığı ile verdiği hizmetlerini, UYGULAMA ve SCOTTY’ye ait bilgileri ve SCOTTY’nin telif haklarına tabi çalışmaları, SCOTTY ticari markaları, SCOTTY ve/veya UYGULAMA vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dâhil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ SCOTTY, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, sözleşmeyi, uygun göreceği herhangi bir zamanda, UYGULAMA üzerinden ilan ederek değiştirebilir. İşbu Koşulların değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya sonrasında, SÜRÜCÜ tarafından UYGULAMA kullanılmak suretiyle ya da UYGULAMA üzerinden talep edilmesi halinde on-line kabul edilmesi ile geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. MÜCBİR SEBEPLER Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda SCOTTY, işbu Koşullar ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, SCOTTY için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için SCOTTY’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, siber saldırı, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla; ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve SCOTTY’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. 9. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ Bu Sözleşme ve Koşullar’ın uygulanması, yorumlanması ve doğabilecek uyuşmazlıklar Türk hukukuna tabidir. Bu Sözleşme ve Koşullar’dan doğan her türlü uyuşmazlıkta İstanbul Merkez mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.  10. SÖZLEŞMENİN FESHİ İşbu Sözleşme, Taraflardan herhangi birinin feshine kadar yürürlükte kalacak ve Taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. SÜRÜCÜ, dilediği her zaman üyeliğini sona erdirerek ve/veya UYGULAMA'yı mobil telefonundan kaldırarak işbu Sözleşmeyi feshedebilecektir. Ancak SÜRÜCÜ'nün bu ana kadar edindiği haklar, sorumlulukları ve yaptığı tasarruflar baki kalacaktır. SCOTTY, SÜRÜCÜ’nün işbu Koşullar dâhilinde belirtilen hükümlere ve Uygulama içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve SCOTTY Hizmetleri’ne ilişkin benzeri kurallara aykırı hareket etmesi durumunda; sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir. Sözleşmenin gizliliğe dair hükümleri fesihten sonra da hüküm gösterecektir. 11. SONA ERME SCOTTY, SÜRÜCÜ’nün işbu sözleşme hükümlerine aykırı davrandığını tespit ettiği anda SÜRÜCÜ’nün, SCOTTY SÜRÜCÜ üyeliğini, sürücünün kayıt sırasında verdiği e-posta adresine e-posta göndererek veyahut sürücünün üyelik kaydını silmek suretiyle UYGULAMA’dan bildirim ile sonlandırma hakkına sahiptir. Ancak tarafların bu ana kadar edindiği haklar, sorumlulukları ve yaptığı tasarruflar baki kalacaktır. 12. YÜRÜRLÜK VE KABUL İşbu Sözleşme ve değişiklikleri “SCOTTY” tarafından www.usescotty.com websitesinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. “SÜRÜCÜ” işbu sözleşme hükümlerini ve değişikliklerini UYGULAMA’yı kullanmakla kabul etmiş olmaktadır. “SCOTTY”, dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek www.usescotty.com üzerinde yayınlandığı tarihte herhangi bir bildirim ve/veya kabule bağlı kalmaksızın doğrudan yürürlüğe girer. SÜRÜCÜ, iş bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda “SCOTTY” veri tabanlarında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, “SCOTTY”i yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. SÜRÜCÜ Sözleşme’ye dair sanal ortamda “KABUL EDİYORUM” düğmesine tıklayarak ya da fiziki olarak imzalayarak; İşbu sözleşmenin YOLCU’lar ile yapılan sözleşmeyi etkileyecek ve SÜRÜCÜ’ünün sunacağı hizmet detaylarına yönelik olarak ayrılmaz bir parçası olduğunu gerek işbu sözleşmeyi gerekse YOLCU’larla yapılmakta olan MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ’ni de tam olarak okuduğunu ve anladığını; İşbu sözleşme ile ilgili başka kişilere (avukat dâhil) danışma fırsatı bulmuş olduğunu; İşbu sözleşmenin şart ve koşullarına uymayı kabul ettiğini; Sözleşmeyi imzalamaya hukuki olarak ehil olduğunu açık bir şekilde; kabul ve taahhüt eder. Sözleşmeden doğacak damga vergisi SCOTTY tarafından ödenecektir. İşbu Sözleşme; SÜRÜCÜ tarafından, yetkili kişi sıfatıyla sanal ortamda onaylanmak ya da fiziki olarak imzalanmak suretiyle, işbu onaylandığı tarihte Ekleriyle birlikte derhal yürürlüğe girecek ve Taraflardan birinin işbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak sona erdirme iradesinin karşı tarafa bildirildiği tarihe kadar geçerli olacaktır. Ek-1: Sürücü olarak kayıt olmak için gereken evrak listesi ve Finansal Şartlar SÜRÜCÜ SCOTTY Ek-1: Sürücü olarak kayıt olmak için gereken evrak listesi ve Finansal Şartlar Talep Edilecek Olan Belgeler: SÜRÜCÜLER, UYGULAMAYA kayıt olabilmek için kendilerine ait olan aşağıdaki belgeleri eksiksiz ve tam olarak sunmak zorundadır; Hizmet Verilecek Aracı sürmeye uygun sınıfta geçerli güncel ehliyet fotokopisi Hizmet Verilecek Aracın Güncel Ruhsat Fotokopisi Geçerli güncel trafik sigortasının fotokopisi -Adli sicil kaydı SCOTTY tüm bu belgelere ek ayrıca belge talep etme hakkını da saklı tutar. Finansal Şartlar ve Ödeme: SÜRÜCÜ; gerçekleştirdiği ve/veya ödeme hak kazandığı her Taşıma Hizmeti için, UYGULAMA’da, taşıma mesafesine paralel olarak tespit edilen hizmet bedelini alacaktır. Bu bedel, SCOTTY ya da yetkili ve lisanslı ödeme kuruluşu tarafından öncelikle tahsil edilecek ve daha sonra SCOTTY hizmet bedeli olan %20’lik komisyon mahsup edildikten sonra 5 iş günü içinde, SÜRÜCÜ’nün sistemde kayıtlı olan Banka hesabına yatırılacaktır. Bankalar kaynaklı kesintiler ve gecikmelerden SCOTTY sorumlu tutulmayacaktır. SCOTTY, Sözleşmeye aykırı davranışlar ya da SÜRÜCÜ kusuru kaynaklı zararlarının tahsili için, SÜRÜCÜ’nün sistemde var olan cari hesabından mahsup hakkına sahip olacak, ayrıca bu mahsuplaşma ile zararını karşılayamadığı durumlarda tazmin hakkı da saklı olacaktır. İşbu Ek, Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olarak, Sözleşme yürürlükte olduğu sürece Taraflar için bağlayıcı olacak, Taraflarca diledikleri zaman Sözleşmeden ayrı olarak yazılı şekilde revize edilebilecektir.