SCOTTY SÜRÜCÜ UYGULAMA KULLANIM SÖZLEŞMESİ

İşbu Sürücü Sözleşmesi (“Sözleşme”) ile; Araç Sürücüleri (“SÜRÜCÜ”) ile SCOTTY TECHNOLOGIES INC.(“SCOTTY”), arasında SCOTTY tarafından tasarlanan ve sunumu yapılan UYGULAMA aracılığı ile YOLCU’lara sunulacak hizmet, hizmet kalitesi ve SÜRÜCÜ tarafından uyulması gereken şartları belirleyen bağlayıcı yasal bir anlaşma sağlanmıştır. SÜRÜCÜ, SCOTTY’nin tasarladığı ve sunumunu gerçekleştirdiği UYGULAMA aracılığı ile belirtilen hizmeti kendi adına kayıtlı ve tüm yasal koşulları taşıyan aracı ile sağlamak için aşağıda belirtilen şart ve koşullara uymayı kabul etmektedir. SÜRÜCÜ işbu sözleşmeyi (elektronik olarak ya da fiziki ortamda) onayladıktan/imzaladıktan sonra burada öne sürülen şart ve koşullarla tamamıyla bağlı olacaktır.

1. TANIMLAR

UYGULAMA: Ulaşım hizmetine ilişkin SÜRÜCÜ ile YOLCU’yu dijital platform üzerinden bir araya getiren ve SCOTTY tarafından tasarlanarak sunumu gerçekleştirilen, YOLCU’ların talep üzerine ulaşım hizmeti isteklerini arama, alma ve yerine getirme amacıyla aynı UYGULAMA üzerinden SÜRÜCÜ’ye ulaşmasını sağlayan ve SCOTTY’nin kendi takdirine bağlı olarak zaman zaman güncellenebilen ya da değiştirilebilen, tüm mali ve telif hakları SCOTTY’ye ait mobil uygulama; anlamına gelir.

SÜRÜCÜ ŞİFRESİ: SCOTTY tarafından SÜRÜCÜ’ye atanan/tanımlanan/verilen, SÜRÜCÜ’nün UYGULAMA’ya erişmesini ve onları kullanmasını sağlayan şifreli kimlik ve parola anahtarı anlamına gelir.

YOLCULUK VE/VEYA ULAŞIM HİZMETLERİ: YOLCU’ların SCOTTY hizmeti aracılığı ile SÜRÜCÜ’lere ait araçlarla SÜRÜCÜ’ler tarafından kullanılacak araçlar (motosiklet, scooter, ATV, otomobil, SUV, yolcuya özel minibüs ve benzeri araçlar) kullanılarak yolcu ulaşım hizmetleri sağlanması anlamına gelir.

SCOTTY VERİLERİ: İşbu sözleşmenin hükümlerine göre SCOTTY tarafından tasarlanan kullanıma sunulan UYGULAMA’ya erişim ve Hizmetlerin kullanımı ile ilgili veriler, YOLCU’lara ait (Kullanıcı Bilgileri dâhil) veriler, SCOTTY Hizmetleri ve UYGULAMA aracılığıyla sağlanan Ulaşım Hizmetleri ile ilgili tüm veriler ve SÜRÜCÜ Kimliği dâhil tüm veriler anlamına gelir.

SCOTTY HİZMETLERİ: SCOTTY’nin UYGULAMA aracılığı ile dijital teknoloji platformu üzerinden verilen elektronik hizmetler anlamına gelir ve bunlar, ulaşım hizmetleri tedarikçilerinin, ulaşım hizmetleri arayan YOLCU’ların Ulaşım Hizmetleri için talep üzerine isteklerini aramalarını, almalarını ve yerine getirmelerini sağlayan, talep üzerine yukarıda belirtilen dijital platform uygulaması ile ilgili hizmetleridir; söz konusu Hizmetler, SCOTTY tarafından zaman zaman güncellenebilen ya da değiştirilebilen SCOTTY’nin yazılımını, web sayfalarını, ödeme hizmetlerini ve ilgili destek hizmeti sistemlerini içerir.

YOLCU: Ulaşım Hizmetlerine erişmek amacıyla SCOTTY tarafından tasarlanan ve kullanıma sunulan mobil uygulamasını kullanması için SCOTTY tarafından üye olarak sisteme kabul edilmiş olan, 18 yaşından büyük, gerçek kişi son kullanıcı anlamına gelir.

YOLCU BİLGİLERİ: YOLCU’nun ulaşım hizmetleri talebi üzerine SÜRÜCÜ’ye sağlanan, YOLCU ile ilgili YOLCU’nun adını, alım ve varış noktasını, iletişim bilgilerini, fotoğrafını ve sair sistemde varolan bilgiler anlamına gelir.

ARAÇ: SÜRÜCÜ adına kayıtlı veya sürücü tarafından bu hizmetin ifasına yönelik kiralanmış araç, SÜRÜCÜ tarafından kullanılan ve kullanıldığı sürece her daim tüm yasal koşulları taşıyan (motosiklet, scooter, ATV, otomobil, SUV, yolcuya özel minibüs ve benzeri) vasıta anlamına gelir.

2. UYGULAMANIN KULLANIMI

SÜRÜCÜ’ye Tanımlanacak Şifre:

Hizmetin sağlanması amacıyla UYGULAMA’da SÜRÜCÜ bilgilerine ulaşılabilmesi ve SÜRÜCÜ’lerin UYGULAMA’yı kullanabilmesi için SÜRÜCÜ’ye şifre verilecektir. SÜRÜCÜ, kendisine verilecek olan bu şifre’yi gizli tutacağını ve herhangi bir üçüncü şahısla paylaşmayacağını, bu şifre’nin kendi rızası hilafına kullanımın koşullarının ihlali ve/veya yanlış kullanımından doğabilecek tüm sonuçlardan sorumlu olacağını, bu tarz ihlal ve/veya hatalı kullanımı derhal yazılı ve sözlü şekilde SCOTTY’e bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Yolculuk İlişkisinin Kurulması:

SÜRÜCÜ, UYGULAMA etkin haldeyken YOLCU’ların yolculuk talepleri için istekleri, SÜRÜCÜ müsaitse ve YOLCU’ya yakın bir noktadaysa, UYGULAMA aracılığıyla YOLCU’nun talebini kabul ederek ve kendisine hizmeti sunmak üzere belirtilen lokasyona doğru derhal hareket eder. Bu durumda SCOTTY SÜRÜCÜ’ye UYGULAMA aracılığıyla, yolculuğun başlayacağı lokasyon ve hizmetin sunulması için gerekli YOLCU bilgilerini sağlar. SCOTTY aracılığı ile hizmet veren SÜRÜCÜ’nün sağladığı yolculuk hizmetinden YOLCU’nun duyduğu memnuniyeti artırmak için SÜRÜCÜ’nün alım noktasında YOLCU’yu en az 10 (on) dakika beklemesi gerekmektedir. YOLCU’nun cep telefon bilgisi mevcutsa ve SÜRÜCÜ’nün imkânları uygunsa, YOLCU’ya telefonla hatırlatma da yapılabilecektir. Bunun yanında SÜRÜCÜ, YOLCU’nun UYGULAMA üzerinden yolculuk talebini kabul ettiğinde SCOTTY, YOLCU’ya SÜRÜCÜ ile ilgili iletişim bilgileri, fotoğraf, konum, araç marka ve plaka bilgileri dâhil bazı gerekli bilgileri sağlayacağını kabul ve beyan eder.

Yolcu Bilgilerinin Gizliliği ve Korunması: SÜRÜCÜ, YOLCU’ların kişisel verilerini yolculuk gerçekleştirmek dışında hiçbir sebeple, başka bir amaca yönelik olarak kötü niyetle kullanmayacağı gibi üçüncü şahıslarla kasten ve/veya taksiren paylaşılmaması ve korunması için azami özeni gösterecektir. SÜRÜCÜ’nün işbu gizlilik yükümlülüğünün aksine meydana gelebilecek her türlü zarar, ziyan ve cezayı SÜRÜCÜ, derhal ve ilk talepte karşılayacaktır. Ayrıca SÜRÜCÜ işbu yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde ortaya çıkabilecek her türlü hukuki, idari ve cezai işlem ve takibatlarda tek sorumlunun kendisi olduğunu bu hususta hiçbir hal ve karda SCOTTY’ye ve başka bir şahsa/şirkete rücu hakkının bulunmadığını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

SÜRÜCÜ, tüm YOLCU’lara araçta yolcu olmanın gerektirdiği tüm teçhizatları sağlayarak (Örneğin; araç motosiklet veya benzeri ise kask vb.), duraklamalar olmadan, trafik kurallarına istisnasız olarak uyarak ve trafik yoğunluğun elverdiği ölçüde mümkün olan en kısa güzergahtan YOLCU tarafından belirtilen varış noktasına ulaştırır.

SÜRÜCÜ, Taşıma Hizmetini gerçekleştirdiği aracını her zaman temiz, bakımlı, teknik bakımları ve muayeneleri tam olarak ve ilgili Trafik Mevzuatı’na uygun, güvenlik açısından gerekli tüm önlemleri alınmış şekilde hazır tutacağını kabul ve taahüt eder.

3. SÜRÜCÜ-SCOTTY İLİŞKİSİ:

SCOTTY, hukuken yurtdışında yerleşik bir yer sağlayıcı sanal platform ve yazılım hizmeti sağlayıcısıdır. SÜRÜCÜ ile SCOTTY arasında işçi-işveren veya işleten ilişkisi mevcut olmayıp SCOTTY’nin işlevi sadece ve sadece sürücü ile gönderici’yi sanal platform üzerinden yazılım uygulaması hizmeti verilmek suretiyle buluşturma işlevinden ibarettir. İşbu işlevsel sözleşme dışında sair hiçbir surette başkaca ticari bir ilişki söz konusu değildir.

SCOTTY, platformun genel olarak işleyiş kuralları, markanın itibarı ve hizmet kalitesinin düşürülmemesi ile alakalı olanlar dışında SÜRÜCÜ’nün davranışlarından, yolculuktan, SÜRÜCÜ’nün yolculuk performansından, araçların bakımının takibinden ya da kontrollerinden ve hizmetin sunulmasından herhangi bir suretle sorumlu değildir. SCOTTY’nin, YOLCU ile SÜRÜCÜ arasındaki Taşıma Hizmeti İlişkisinde taraf olmadığını ve buna paralel hiçbir şekilde sorumluluk ve sair hukuki yükümlülüğü bulunmadığını SÜRÜCÜ peşinen geriye dönülmez şekilde beyan, kabul ve taahhüt eder.

SÜRÜCÜ’nün UYGULAMA aracılığı ile YOLCU’nun yolculuk isteğini kabul etme, reddetme veya yok sayma kararının ya da kabul edilmiş bir yolculuk talebinin UYGULAMA aracılığı ile SCOTTY bu konudaki iptal politikalarına göre iptal etme kararının, SÜRÜCÜ tarafından işbu sözleşme kapsamında karşılıklı olarak kabul edilen maddelerin ihlali veya maddelere açık aykırılık teşkil etmesi halinde, SÜRÜCÜ’nün SCOTTY’nin itibarını, hizmet kalitesini, YOLCU’ların UYGULAMA’YA karşı olan güven ilişkisini sarsacak, zedeleyecek bir eylemde bulunması durumunda veya SÜRÜCÜ’nün SCOTTY’nin markasına, itibarına ya da işine zarar verecek herhangi bir eylemde veya ihmalde bulunması durumunda SCOTTY kendi takdirine bağlı olarak SÜRÜCÜ’nün işbu sözleşmenin 2. maddesi uyarınca kendisine tanımlanan şifre’nin kullanmasını engelleyebilir ya da sınırlayabilir.

SCOTTY, tek takdir hakkı yalnızca kendisine ait olmak üzere başka herhangi bir sebeple de SÜRÜCÜ’nün UYGULAMA’ya erişimi ile UYGULAMA’ya ilişkin işlevleri kullanmasını engelleme ya da sınırlama hakkını saklı tutar.

SÜRÜCÜ, SCOTTY Marka ve Adlarını, kullanılan sembolleri, logo ve işaretleri karışıklık ve haksız rekabet yaratacak derecede benzer marka ve adları ile birlikte hiçbir şekilde kullanmayacağını, tescil ettirmeyeceğini ve onlar üzerinde hak iddia etmeyeceğini kabul eder.

Sürücü Performansı ve Puanlama İşlemleri:

YOLCU, UYGULAMA aracılığı ile herhangi bir SÜRÜCÜ’den aldığı ulaşım hizmetine ve/veya SÜRÜCÜ’ye oy verebilecek, isteğe bağlı olarak yorum ya da geri bildirim için istekte bulunabilecek, bu yorum ya da geri bildirimlere iyi niyetli, kötü söz içermeyen şekilde geri dönüş yapabilecektir.

SÜRÜCÜ de aynı şekilde UYGULAMA aracılığı ile YOLCU hakkında oy verebilecek, isteğe bağlı olarak yorum ya da geri bildirim için istekte bulunabilecektir.

SCOTTY, tüm bu iletişime taraf olmamakla birlikte, söz konusu olabilecek ihtilaflarda hakem görevi de görmeyecektir. SÜRÜCÜ kendi yazacağı ve paylaşacağı içeriklerden tek başına ve yalnızca kendisi sorumlu olacak ve SCOTTY’nin herhangi bir şekilde zarar görmemesi için azami özeni ve çabayı göstermekle sorumlu olacaktır.

SCOTTY söz konusu YOLCU puanlamaları neticesinde, sürekli olumsuz puan ve yorum alan SÜRÜCÜLER’in üyeliğini askıya alabilecek ya da tek üyelikten çıkartabilecektir. SÜRÜCÜ bu yetkinin tek taraflı olarak SCOTTY’de olduğunu ve itiraz hakkı olmadığını bildiğini geriye dönülmez şekilde beyan, kabul ve taahhüt eder.

SÜRÜCÜ, SCOTTY tarafından sağlanan UYGULAMA’ya erişim sağlamaya devam edebilmek için SCOTTY tarafından belirlenecek ve yine SCOTTY’nin takdirine bağlı olarak zaman zaman değiştirebileceği “ORTALAMA PUAN” seviyesinden aşağıya düşmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. SÜRÜCÜ’nün GÖNDERİCİ’ler tarafından verilen puanların matematiksel ortalaması olan “ORTALAMA PUAN” altına düşmesi durumunda SÜRÜCÜ’ye puanını yükseltmesi için makul bir süre verilebilir. SÜRÜCÜ, verilen sürede (süre verilmesi ve sürenin uzunluğu tamamen SCOTTY’nin takdirindedir) sürücü puanını ortalama puanın üzerine yükseltmezse SÜRÜCÜ SCOTTY tarafından sağlanan UYGULAMA’ya erişiminin engelleneceğini kabul ve taahhüt eder. SÜRÜCÜ, UYGULAMA’da çevrimiçi durumda iken GÖNDERİCİ’lerden gelen talepleri birkaç kez reddederse SCOTTY bu durumun GÖNDERİCİ’ler açısından olumsuz bir deneyim oluşturacağını kabul ve taahhüt eder. Dolayısıyla SÜRÜCÜ, UYGULAMA’da çevrimiçi durumda iken red için haklı sebepler haricinde tüm GÖNDERİCİ isteklerini kabul edeceğini gayri kabili rücu beyan, kabul ve taahhüt eder. SÜRÜCÜ’nün işbu maddedeki yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde SCOTTY’nin işbu sözleşmeyi sebep göstermeksizin fesih hakkı saklıdır.

SCOTTY, SÜRÜCÜ’lerin YOLCU’lar hakkında, YOLCU’ların da SÜRÜCÜ’ler hakkında kullanmış oldukları içeriklerden ve paylaşımlardan sorumlu değildir ancak bu oyları ve/veya yazmış oldukları yorumları kendi mobil uygulamanın işlevleri ve faaliyet konusuyla ilgili herhangi bir durumda SÜRÜCÜ’ye yöneltmeden ya da onun onayını almaksızın kullanma, paylaşma ve gösterme hakkını saklı tutar.

SCOTTY, SÜRÜCÜ ve/veya YOLCU tarafından bırakılan geri bildirim ve/veya yorumların, paylaşımların içeriğinin ahlaka mugayir veya başka herhangi bir şekilde itiraz edilebilir veya kişisel herhangi bir hakkı ihlal eden bir içeriğe sahip olduğunda, kişinin kimlik bilgileri ya da başka herhangi bir kişisel bilgilerini içerdiğinde, herhangi bir gizlilik yasasını, yürürlükteki diğer mevzuatı veya SCOTTY’nin şirket politikalarını ihlal etmesi halinde yorumları düzenleme ya da kaldırma hakkını saklı tutmaktadır.

Sürücü işbu sözleşme ile, işe başlangıç tarihinden itibaren ve tüm hizmet süresi boyunca; başta 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) olmak üzere yürürlükteki tüm kişisel veri koruma mevzuatına ve Scotty tarafından kendisine tebliğ edilmiş Scotty Topluluk Kurallarında yer alan hususlara uygun hareket etmekle yükümlüdür.
Sürücü’nün işbu hükümde sayılan yükümlülüklere uymadığı takdirde Scotty’nin; Sürücü hakkında disiplin tedbiri uygulama, yükümlülüklere aykırı davranışından doğan zararların tazminini isteme, Scotty ile arasında düzenlenmiş sözleşmenin herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü olmaksızın derhal ve tek taraflı feshetme hakkı saklıdır.

4. GÜNCELLEMELER VE KONUM HIZMETLERI:

SÜRÜCÜ, kendisine ait ve aktif olarak kullanmakta olduğu cep telefonu ve/veya tablete indireceği UYGULAMA’ya ilişkin güncellemeleri takip edeceğini, UYGULAMA’ya gelen yenilikleri ve güncellemeleri günü gününe takip edip kullandığı cep telefonu ve/veya tablete indireceğini kabul ve taahhüt eder.

Yenilik ve güncellemelerin indirilmemesi sebebiyle YOLCU memnuniyetsizliğine sebep olunmasından SÜRÜCÜ sorumludur. SCOTTY bu kapsamda SÜRÜCÜ’nün UYGULAMA’ya erişimini engelleme hakkını kullanabilecektir.

SÜRÜCÜ, coğrafi konum bilgilerinin, yolculuk hizmetinin sağlanması amacıyla SÜRÜCÜ’nün kendisine ait ve aktif olarak kullanmakta olduğu cep telefonu ve/veya tablet aracılığıyla SCOTTY’e sağlanacağını kabul ve beyan eder. Bu kapsamda SÜRÜCÜ;

UYGULAMA’ya giriş yaptığı ve UYGULAMA üzerinden YOLCU taleplerini almaya müsait olduğu zaman veya YOLCU’ya ulaşım hizmeti verdiği aşamada, coğrafi konum bilgilerinin SCOTTY tarafından görüntüleneceğini ve izleneceğini kabul ve taahhüt eder.

SÜRÜCÜ’nün yaklaşık konumu YOLCU’ya UYGULAMA aracılığı ile verilecek hizmetten önce ve verildiği sırada hizmeti alan YOLCU’ya iletilecektir. Ayrıca SCOTTY’nin SÜRÜCÜ’nün coğrafi konumu ve hizmetin sunulmasına dair her türlü kişisel bilgilerini; SCOTTY ürün ve hizmetlerini tanıtmak ve geliştirmek amaçları dâhil güvenlik, emniyet, teknik, pazarlama ve ticari amaçlarla izleyebilir, takip edebilir ve paylaşabilir.

5. SÜRÜCÜ’NÜN UYMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU KURALLAR

SÜRÜCÜ her koşul ve şartta aşağıdaki kurallara üyeliği süresince istisnasız olarak uyacağını kabul ve taahhüt eder:

SÜRÜCÜ’nün Sisteme SÜRÜCÜ olarak kaydolmak için SCOTTY tarafından Ek-1’de talep edilen her türlü belgeyi eksiksiz, gerçeğe uygun ve güncel olarak temin etme yükümlülüğü mevcuttur. SCOTTY’in ek belge talep etme ve/veya sunulan belgelerin daha güncellerini talep etme hakkı saklıdır. Sunulan belgelerin tam olması başvurunun onaylanacağı anlamına gelmeyeceği gibi, SCOTTY hiçbir sebep göstermeksizin başvuruyu reddetme hakkı saklıdır.

Kendisine ait aracı kullanmak için yeterli seviyede ve geçerli bir sürücü belgesine sahip olduğunu ve her koşul ve şartta bu ehliyetin gerektirdiği şekilde, başta Karayolları Trafik Kanunu olmak üzere ilgili tüm ulaşım, taşıma mevzuatına uygun şekilde aracını idame ettireceğini,

SÜRÜCÜ: Kendisine ait olmayan araçları kullanmayacağını ya da başkasına ait bir aracı kullanması için gerekli her türlü yasal yetki ve izinlere sahip olduğunu;

YOLCU’ların ulaşım hizmetleri sağlamak için SCOTTY tarafından belirlenen ve yasal mevzuatın öngördüğü tüm lisanslara, izinlere, onaylara ve yetkilere sahip olduğunu;

YOLCU’ların bir noktadan farklı bir noktaya ulaşımlarının yasal, güvenli ve müşteri memnuniyeti için gereken yetenek, özen ve dikkatle, profesyonel bir şekilde sağlamak için uygun ve mevcut düzeyde eğitim, uzmanlık ve deneyime sahip olduğunu;

YOLCU’larla olan ilişkilerinde ve yolculuk sırasında (özellikle YOLCU’nun araçla yolculuğu sırasında) yüksek standartlarda profesyonellik, hizmet sağlayacağını ve nezaket göstereceğini,

SÜRÜCÜ, hizmet kalitesi, YOLCU sağlığı ve güvenliği ile ulaşım hizmeti kalitesini sağlamaya uygun nitelikte kalabilmek için zaman zaman bazı özgeçmiş ve sürücülük sicili kontrollerine maruz kalacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

SÜRÜCÜ, SCOTTY tarafından belirlenen ve yasaların/mevzuat ile hukukun öngördüğü bu gereklilikleri sağlayamazsa veya SÜRÜCÜ’nün UYGULAMA’ya erişimi SCOTTY tarafından takdiren ve tek taraflı olarak engellenebilir ya da sınırlanabilir. Bu halde SÜRÜCÜ’nün hiçbir hal ve karda itiraz hakkı mevcut değildir.

SÜRÜCÜ; YOLCU TALEP ETSE DAHİ HİÇ BİR ŞEKİLDE, HİÇ BİR HALDE VE ŞARTTA ARACINI HUKUKA AYKIRI, KANUN DIŞI AMAÇLAR İÇİN KULLANMAYACAĞINI, YOLCUNUN; UYKUSUZ, ALKOLLÜ VE HERHANGİ BİR KEYİF VERİCİ MADDENİN ETKİSİDEYKEN YOLCULUK TALEP ETMESİ HALİNDE KESİNLİKLE YOLCUYU ARACINA ALMAYACAĞINI VE DURUMU DERHAL YAZILI VE SÖZLÜ SCOTTY’E BİLDİRECEĞİNİ KABUL VE TAAHHÜT EDER.

Yukarıdaki belirtilen hususlara aykırı şekilde hizmet talep eden YOLCU’ya rağmen; yolculuğu gerçekleştiren SÜRÜCÜ; YOLCU ve/veya üçüncü şahısların bu nedenlerle uğradığı tüm zararlardan ve bu nedenle ortaya çıkabilecek her türlü idari/cezai/hukuki takibat ve işlemlerden tek başına sorumlu olduğunu ve zararı tazmin etmeyi, bu hususta hiçbir şekilde rücu hakkının bulunmadığını geriye dönülmez şekilde baştan itibaren kabul ve taahhüt etmektedir.

SÜRÜCÜ, HİZMETİ VE ARACINI; HİÇ BİR ŞEKİLDE, HİÇ BİR HALDE VE ŞARTTA HUKUKA AYKIRI, KANUN DIŞI AMAÇLAR İÇİN KULLANMAYACAĞINI, ARACINI KESİNLİKLE HASTA, UYKUSUZ, ALKOLLÜ VE HERHANGİ BİR KEYİF VERİCİ MADDENİN ETKİSİDEYKEN KULLANMAYACAĞINI, TAŞIMA İLİŞKİLERİNDE SORUMLULUĞUN TAMAMEN VE YALNIZCA SÜRÜCÜDE OLDUĞUNU, HİÇ BİR ŞEKİLDE SCOTTY’E VEYA BAŞKA BİR ŞAHIS/ŞİRKETE RÜCU HAKKININ BULUNMADIĞINI PEŞİNEN BEYAN, KABUL VE TAAHHÜT ETTİĞİNİ, BENZERİ DURUMLARDA DİJİTAL PLATFORM UYGULAMA SÖZLEŞMESİNİN SCOTTY TARAFINDAN DERHAL FESHEDİLEREK HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAĞINI BİLDİĞİNİ BEYAN, KABUL VE TAAHHÜT ETMEKTEDİR.

6. GİZLİLİK HÜKÜMLERİ

Yürürlükteki mevzuata bağlı olarak, SCOTTY, aşağıdaki koşullarda işbu Sözleşme altında temin edilmiş SÜRÜCÜ ile ilgili (kişisel bilgiler ve SCOTTY tarafından SÜRÜCÜ hakkında elde edilmiş veriler dâhil) herhangi bir bilgiyi üçüncü şahıslara sağlayabilir:

SÜRÜCÜ ve YOLCU arasında kaza dâhil, herhangi bir şikâyet, tartışma ya da çatışma varsa;

Sözleşme şartlarını uygulamak gerekliyse;

SCOTTY’nin takdirinde olmak üzere yürürlükteki düzenleme ya da herhangi bir mevzuat bunu gerektiriyorsa;

SCOTTY’nin takdirinde olmak üzere SCOTTY’nin sağladığı hizmetlerin ya da herhangi bir üçüncü şahsın güvenliğini, haklarını, mülkünü ya da emniyetini korumak; dolandırıcılık, güvenlik ya da teknik hususları tespit etmek, önlemek ya da başka şekilde ele almak gerekiyorsa;

SCOTTY’nin takdirinde olmak üzere kanun dışı, etik olmayan ya da dava konusu edilebilecek veya bu riski taşıyan herhangi bir eylemi önlemek ya da durdurmak gerekiyorsa yukarıda da bahsedildiği üzere SÜRÜCÜ ile ilgili (kişisel bilgiler ve SCOTTY tarafından SÜRÜCÜ hakkında elde edilmiş veriler dâhil) herhangi bir bilgiyi üçüncü şahıslara sağlayabilir.

SCOTTY takdirinde olmak üzere SÜRÜCÜ’nün UYGULAMA VE UYGULAMA’dan kaynaklanan hizmetleri kullanmaya nitelikli olmasıyla ya da nitelikli olarak kalmasıyla ilgili amaçlar doğrultusunda ya da Sözleşme sonlandırıldıktan sonra SCOTTY’nin hukuki, düzenleyici, güvenlik ya da ve sair zorunlu amaçlar doğrultusunda SÜRÜCÜ’nün kişisel bilgilerini elinde tutacağını kabul eder.

Şüpheye mahal vermemek adına tekrar belirtilmelidir ki SÜRÜCÜ, SCOTTY’nin tüm ticari bilgilerini ve SCOTTY UYGULAMASI nezdindebulunanYOLCU’ların tüm kişisel bilgilerini tam bir gizlilik içinde saklayacak, paylaşılmasına izin vermeyecek ve Hizmetlerin sağlanmasına yönelik amaçlar dışında kesinlikle kullanmayacak ve ifşa etmeyecektir.

7. ÖDEME VE SİGORTA KOŞULLARI

Sürücü’ye gerçekleştirdiği ya da hak ediş kazandığı her bir paket gönderimi için ödeme yapılacaktır. Taşıma ücretleri esasen sürücüye ait olmakla birlikte SCOTTY tarafından yetkilendirilmiş bağımsız bir ödeme kuruluşunca tutulacak olup SCOTTY kendi uygulama kullanım ücretini hakedişler üzerinden tahsil ettikten sonra kalan taşıma ücreti sürücüye ödenecektir.

SÜRÜCÜ’ye yapılacak ödeme Ek-1’de belirtilen finansal şartlara uygun olarak gerçekleştirilecektir. SÜRÜCÜLER ayrıca istisnai durumlarda, Ek-1’de belirtilen şartlara uygun olarak SCOTTY’nin uygulama kullanım bedeli saklı kalmak kaydıyla elden ödeme de alabileceklerdir. SÜRÜCÜLER’in UYGULAMA’da belirtilen ücret tutarı dışında başkaca bir ücret talep etme hakları yoktur.

YOLCU, UYGULAMA tarafından bildirilen tutarlar kapsamında ödemeyi yapmakla, yasal olarak SÜRÜCÜ’ye ödeme yapmış olarak kabul edilecek ve ayrıca başkaca bir ödeme yapmak zorunda olmayacaktır.

Sigorta Zorunluluğu:

SÜRÜCÜ, işbu sözleşmenin elektronik ortamda imzalandığı tarihte yasal düzenlemeler kapsamında kendi adına kayıtlı aracının Kara Yolları Zorunlu Trafik Sigortasına sahip olduğunu ya da kapsamında bulunacağını taahhüt ve kabul eder.

8. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

UYGULAMA’nın tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları ( bundan böyle “SCOTTY’nin telif haklarına tabi çalışmalar” olarak anılacaktır) SCOTTY’ye aittir. SÜRÜCÜ, SCOTTY’nin UYGULAMA aracılığı ile verdiği hizmetlerini, UYGULAMA ve SCOTTY’ye ait bilgileri ve SCOTTY’nin telif haklarına tabi çalışmalarını SCOTTY’den yazılı izin almaksızın ticari veya şahsi amaçla kullanamaz. SÜRÜCÜ, SCOTTY’nin izni olmaksızın, SCOTTY’nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

SCOTTY’nin UYGULAMA aracılığı ile verdiği hizmetlerini, UYGULAMA ve SCOTTY’ye ait bilgileri ve SCOTTY’nin telif haklarına tabi çalışmaları, SCOTTY ticari markaları, SCOTTY ve/veya UYGULAMA vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve/veya fikri mülkiyet hakları da dâhil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

9. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

SCOTTY, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, sözleşmeyi, uygun göreceği herhangi bir zamanda, UYGULAMA üzerinden ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya akabinde, SÜRÜCÜ tarafından UYGULAMA kullanılmak suretiyle ya da UYGULAMA üzerinden talep edilmesi halinde online kabul edilmesi ile geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

10. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda SCOTTY, işbu sözleşmede belirli koşullar ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Bu ve bunun gibi durumlar, SCOTTY için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için SCOTTY’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, siber saldırı, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla; ilgili tarafın makul kontrolü ve öngörüsü haricinde ve SCOTTY’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

11. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Koşullar’ın uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Koşullar dâhilinde doğan hukuki ihtilaflara Amerika New York Hukuku uygulanacak ve İşbu Koşullar dâhilinde ve/veya bunlarla bağlantılı olarak doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın varlığı halinde New York Mahkemeleri yetkilidir.

 

12. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu Sözleşme, Taraflardan herhangi birinin fesih bildiriminin diğer tarafa ulaşmasına kadar yürürlükte kalacak ve Taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

SÜRÜCÜ, dilediği zaman üyeliğini sona erdirerek ve/veya UYGULAMA'yı mobil telefonundan kaldırarak işbu Sözleşmeyi feshedebilecektir. Ancak SÜRÜCÜ'nün bu ana kadar edindiği haklar, sorumlulukları ve yaptığı tasarruflar baki kalacak ve hukuken sonuç doğurmaya devam edecektir.

SCOTTY, SÜRÜCÜ’nün işbu sözleşmede belirli koşullar dâhilinde belirtilen hükümlere ve Uygulama içinde yer alan kullanımına, üyeliğine ve SCOTTY Hizmetleri’ne ilişkin benzeri kurallara aykırı hareket etmesi durumunda; sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir. Sözleşmenin gizliliğe dair hükümleri fesihten sonra da her iki TARAF açısından hüküm ifade etmeye devam edecektir.

13. SONA ERME

SCOTTY, SÜRÜCÜ’nün işbu sözleşme hükümlerine aykırı davrandığını tespit ettiği anda SÜRÜCÜ’nün, SCOTTY SÜRÜCÜ üyeliğini, sürücünün kayıt sırasında verdiği e-posta adresine e-posta göndererek veyahut sürücünün üyelik kaydını silmek suretiyle UYGULAMA’yı tek taraflı bildirim ile sonlandırma hakkına sahiptir. Ancak tarafların bu ana kadar edindiği haklar, sorumlulukları ve yaptığı tasarruflar baki kalacak ve hukuken sonuç doğurmaya devam edecektir

14. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu Sözleşme ve değişiklikleri “SCOTTY” tarafından www.usescotty.com websitesinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. “SÜRÜCÜ” işbu sözleşme hükümlerini ve değişikliklerini UYGULAMA’yı kullanmakla kabul etmiş olmaktadır. “SCOTTY”, dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek www.usescotty.com üzerinde yayınlandığı tarihte herhangi bir bildirim ve/veya kabule bağlı kalmaksızın doğrudan yürürlüğe girer.

SÜRÜCÜ, iş bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda “SCOTTY” veri tabanlarında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, “SCOTTY”i yemin teklifinden bağımsız kıldığını ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

SÜRÜCÜ Sözleşme’ye dair sanal ortamda “KABUL EDİYORUM” düğmesine tıklayarak ya da fiziki olarak imzalayarak;

İşbu sözleşmenin YOLCU’lar ile yapılan sözleşmeyi etkileyecek ve SÜRÜCÜ’ünün sunacağı hizmet detaylarına yönelik olarak ayrılmaz bir parçası olduğunu gerek işbu sözleşmeyi gerekse YOLCU’larla yapılmakta olan SÜRÜCÜ UYGULAMA KULLANIM SÖZLEŞMESİ’ni de tam olarak okuduğunu ve anladığını;

İşbu sözleşme ile ilgili başka kişilere (avukat dâhil) danışma fırsatı bulmuş olduğunu ve her bir hükmünü, esaslı unsurlarını karşı tarafla etraflıca ve tüm detayları ile birlikte tek tek müzakere ettiğini;

İşbu sözleşmenin şart ve koşullarına uymayı kabul ettiğini;

Sözleşmeyi imzalamaya hukuki olarak ehil olduğunu açık bir şekilde; kabul ve taahhüt eder.

Sözleşmeden dolayı damga vergisi doğması durumunda, damga vergisi SCOTTY tarafından ödenecektir.

İşbu Sözleşme; SÜRÜCÜ tarafından, yetkili kişi sıfatıyla sanal ortamda onaylanmak ya da fiziki olarak imzalanmak suretiyle, işbu onaylandığı tarihte Ekleriyle birlikte derhal yürürlüğe girecek ve Taraflardan birinin işbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak fesih iradesinin diğer tarafa tebliğ edildiği tarihe kadar geçerli olacaktır.

Ek-1: Sürücü olarak kayıt olmak için gereken evrak listesi ve Finansal Şartlar

Talep Edilecek Olan Belgeler:

SÜRÜCÜLER, UYGULAMAYA kayıt olabilmek için kendilerine ait olan aşağıdaki belgeleri eksiksiz ve tam olarak sunmak zorundadır;

Hizmet Verilecek Aracı sürmeye uygun sınıfta geçerli güncel ehliyet fotokopisi

Hizmet Verilecek Aracın Güncel Ruhsat Fotokopisi

Geçerli güncel trafik sigortasının fotokopisi

Adli sicil kaydı

SCOTTY tüm bu belgelere ek ayrıca belge talep etme hakkını da saklı tutar.

Finansal Şartlar ve Ödeme:

SÜRÜCÜ; gerçekleştirdiği ve/veya ödeme hak kazandığı her Paket Taşıma Hizmeti için, UYGULAMA’da, taşıma mesafesine paralel olarak tespit edilen hizmet bedeli tutarını alacaktır. Bu bedel, SCOTTY ya da yetkili ve lisanslı ödeme kuruluşu tarafından öncelikle tahsil edilecek ve daha sonra SCOTTY hizmet bedeli olan ve hizmet bedeli tutarının %20’sine tekabül eden uygulama kullanım bedeli mahsup edildikten sonra 5 iş günü içinde, SÜRÜCÜ’nün sistemde kayıtlı olan Banka hesabına yatırılacaktır. Bankalardan kaynaklı kesintiler ve gecikmelerden SCOTTY kat’iyen sorumlu tutulamayacaktır.

İşbu Ek, Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olarak, Sözleşme yürürlükte olduğu sürece Taraflar için bağlayıcı olacak, Taraflarca diledikleri zaman Sözleşmeden ayrı olarak yazılı şekilde revize edilebilecektir.

 

SANAL PLATFORM KULLANIM ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu Sanal Platform Kullanım Çerçeve Sözleşmesi, aşağıda bilgileri yer alan iyzico Ödeme Hizmetleri A.Ş. (“iyzico”) ile bu Sözleşme’deki hizmetlerden faydalanmak isteyen Satıcı arasında akdedilmiştir.

iyzico:

Unvan: iyzico Ödeme Hizmetleri A.Ş.

Adres: Merdivenköy Mah. Bora Sokak Nidakule Göztepe İş Merkezi No:1 Kat:19 Ofis 70-73 Kadıköy/ İstanbul

Vergi Daire ve No.: Erenköy Vergi Dairesi – 483 034 31 57

Telefon No: +90 216 599 01 00

iyzico ve Satıcı bundan böyle birlikte “Taraflar”, ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.

2. TANIMLAR

Alıcı

İnternet Sitesi üzerinden işbu Sözleşme kapsamında sunulan servisler aracılığı ile mal veya hizmet alımı yapan ve bu amaçla Servis’ten
faydalanan Son Kullanıcı

Hassas Ödeme Verisi

Alıcı tarafından ödeme emrinin verilmesinde veya Alıcı’nın kimliğinin doğrulanmasında kullanılan, ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da kullanıcılar adına sahte işlem yapılmasına imkan verebilecek şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV2, CVC2 kodu gibi veriler

Hatalı/Yetkisiz İşlem

Hatalı bir şekilde veya Alıcı’nın talimatı dışında gerçekleştirilen Ödeme İşlemi

İnternet Sitesi

İnternet üzerinden ticarî faaliyet yürüten Pazaryeri’ne ait ve, Pazaryeri veya Satıcı tarafından mal veya hizmetlerin satışa sunulması için kullanılan internet sitesi

iyzico

İletişim bilgileri işbu Sözleşme’nin 1. maddesinde belirtilen ve işbu Sözleşme’de ödeme hizmeti sağlayıcı taraf olan İyzico Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi

Ödeme Aracı

Alıcı tarafından ödeme emrini vermek için kullanılan kart, cep telefonu, şifre ve benzeri kişiye özel araç

Ödeme Hesabı

Satıcı adına iyzico nezdinde açılan ve ödeme işleminin yürütülmesinde kullanılan hesap

Ödeme İşlemi

İnternet Sitesi’nde satışa sunulan ürünler veya hizmetler için ödeme yapılması amacıyla, Platform aracılığı ile yürütülen bir dizi operasyon

Platform

iyzico tarafından geliştirilen sanal ödeme ve doğrulama ağ geçidi olan bir yazılımdan ibaret sanal platform

Pazaryeri

İnternet Sitesi’ni işletmekte olan, kendisi veya yer sağladığı Satıcı tarafından İnternet Sitesi’nde mal veya hizmetleri satışa sunulmasına imkan veren gerçek veya tüzel kişi.

Satıcı

Ödeme İşlemi’ne konu fonun ulaşması istenen, İnternet Sitesi üzerinden satış gerçekleştiren Satıcı

Servis

Sözleşme’de belirlenen hüküm ve koşullar çerçevesinde Satıcı’ya sunulacak olan iyzicollect hizmeti

Sistem Ortağı

Platform aracılığı ile ödemelerin işlenmesi konusunda işbirliğinde bulunulan banka veya finans kuruluşu

Sözleşme

Satıcı ile akdedilen işbu Sanal Platform Kullanım Çerçeve Sözleşmesi

Şüpheli İşlem

Sözleşme ile belirlenen durumlar da dahil olmak üzere, Hatalı/Yetkisiz İşlem olarak değerlendirilme ihtimali bulunan Ödeme İşlemi

Yetkili Personel

Satıcı’ya Platform kullanımı hakkında destek vermek ve iletişime geçmek üzere iyzico tarafından yetkilendirilmiş olan personel

Yönetim Arayüzü

Satıcı’nın Platform’a ilişkin ayarları yapabilmesi, iletişim bilgilerini değiştirebilmesi ve Sözleşme ile belirlenen kapsamdaki diğer operasyonları gerçekleştirebilmesini sağlayan Platform’a ilişkin yönetim arayüzü

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

Pazaryeri tarafından işletilmekte olan İnternet Sitesi üzerindeki sanal pazaryerinde ödeme hizmetleri iyzico tarafından sunulmaktadır. iyzico, bu kapsamda hem Pazaryeri hem Satıcı hem de Alıcı’ya 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (“Kanun”) ve alt düzenlemeleri uyarınca ödeme hizmeti verecektir. Bu kapsamda Alıcı’dan tahsil edilen para, İnternet Sitesi’nden Alıcı’nın sipariş
verdiği mal veya hizmetin tam ve gereği gibi teslim edildiğine ilişkin işbu Sözleşme’de belirtilen şekilde Alıcı’nın onayının alınmasına kadar Alıcı’nın Ödeme Hesabı’nda tutulacak , onayı müteakip Satıcı’nın Ödeme Hesabına aktaracaktır.

İşbu Sözleşme, yukarıda belirtilen kapsamda iyzico tarafından Satıcı’ya, İnternet Sitesi üzerinden Pazaryeri aracılığıyla satışa arz ettiği ürün ve hizmetlerin bedellerini tahsil etmesi, Alıcı’ya ise İnternet Sitesi üzerinden satın aldığı ürün ve hizmetlerin bedellerinin Satıcı’ya aktarımı için sunulan Servis’e ilişkin esaslar ile Taraflar’ın bu kapsamdaki hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

4. GENEL ŞARTLAR

4.1. KAYIT

a) Pazaryeri’nin Satıcı bilgilerini API üzerinden iyzico’ye iletmesi ile iyzico, Satıcı’nın servise kaydını gerçekleştirecektir.

b) iyzico’nun, Satıcı bilgilerini onaylaması akabinde Sözleşme’nin Satıcı tarafından onaylandığı tarih itibariyle işbu Sözleşme yürürlük ve geçerlilik kazanacaktır.

4.2. KULLANIM KOŞULLARI

a) Satıcı Servis’i ancak Sözleşme yürürlüğe girdikten sonra kullanabilecektir.

b) iyzico, aşağıda belirtilen konulardaki haklarını saklı tutmaktadır:

– Sözleşme yürürlüğe girmeden önce Satıcı’yı telefon ile arama ve Pazaryeri tarafından iletilen bilgileri doğrulama, ek bilgi ve belge talep etme; ve/veya,

– Herhangi bir gerekçe belirtmeden Satıcı’nın kaydını yapmama.

4.3. PLATFORM ÇALIŞMA PRENSİPLERİNE İLİŞKİN ESASLAR

4.3.1 Genel Esaslar

a) İşbu Sözleşme uyarınca iyzico, Alıcı tarafından İnternet Sitesi’nden sipariş edilen ürün ve hizmetlere ilişkin ödemelerin kabul edilmesi ve işleme alınması ve Satıcı’ya ödemelerin yapılması amacıyla Servis sunmayı kabul ve taahhüt eder.

b) Satıcı, Platform’un doğru ve etkin bir şekilde kullanılabilmesi için Platform’u iyzico’nun talimatları doğrultusunda kullanmak ve gerektiğinde güncellemekle yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder. Bu maddeye aykırılık nedeni ile Platform’dan verim sağlanamaması veya işlemlerde herhangi bir hata gerçekleşmesi durumunda iyzico’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

c) iyzico, yetkisiz kişiler tarafından bilgilere erişilmesinin engellenmesi amacıyla Platform’u gerekli güvenlik seviyesinde tutmak için en iyi çabayı gösterecektir. Satıcı bu anlamda iyzico’ye azami desteği sağlayacak ve iyzico’nin talimatlarına uygun davranacaktır.

d) iyzico, özellikle Sistem Ortakları tarafından gerçekleştirilen güvenlik standardı değişikliklerinin sonucunda güvenlik standardını değiştirme hakkını saklı tutar.

e) Satıcı, Alıcı tarafından yapılan ödemelere ait provizyonların Sistem Ortakları tarafından belirtilen koşullar kapsamında gerçekleştirildiğini bildiğini, Sistem Ortakları’nın sitelerine yönelik ihlâller veya saldırılara (hacking, phishing) yönelik olarak iyzico’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını beyan eder.

f) Platform ve Sözleşme kapsamındaki hizmetlerden münhasıran Satıcı tarafından faydalanılabilecektir. Bu hükme aykırılık Sözleşme’ye aykırılık teşkil eder ve bu aykırılık Sözleşme’nin iyzico tarafından tek taraflı feshi için yeterli sebep olacaktır.

d) Platform sadece Satıcı tarafından Satıcı’nın İnternet Sitesi’nde gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin olarak kullanılacaktır.

e) Satıcı, Yönetim Arayüzü’ne, Alıcı ise Platform’a erişim imkanı tanıyan şifreyi ve/veya Ödeme Aracı’na ilişkin temin ettiği bilgileri (varsa) gizli tutmakla, yetkisiz şahıslara ifşa etmemekle ve bu şifrelerin tahsis amacı haricinde başkaca amaçlar için kullanılmasını önlemekle yükümlüdür. Alıcı ayrıca bahsi geçen bilgiler veya Ödeme Aracı’na ait bilgilerin kaybolması, çalınması veya yetkisiz bir şekilde kullanımının söz konusu olması halinde durumu derhal iyzico’ya işbu Sözleşme’de belirtilen yöntemlerden biriyle bildirmekle yükümlüdür. iyzico, Satıcı tarafından söz konusu bilgilerin kaybedilmesi veya ifşa edilmesi durumunda herhangi bir sorumluluğa sahip olmadığı gibi, kusurun iyzico’ya ait olduğu kanıtlanmadığı müddetçe üçüncü şahıslar tarafından Satıcı’ya verilecek zararlardan da sorumlu değildir. Satıcı, şifreyi kaybetmesi durumunda bu durumu derhal iyzico’ya yazılı olarak bildirecek ve iyzico söz konusu şifrenin kullanımı engellemek üzere gerekli işlemleri yapacak, bu durumdan Satıcı’yı haberdar edecek ve Satıcı’yı en kısa sürede yeni bir şifre verecektir. Satıcı tarafından belirtilen kimlik tanımlayıcının hatalı olması halinde, iyzico Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmemesinden veya hatalı gerçekleştirilmesinden sorumlu tutulamaz

f) Satıcı, Platform’un veya bir yönetim hesabının kanıtlanabilir bir şekilde yetkisiz olarak kötü amaçlı kullanımından veya yönetim hesabına yetkisiz erişimden kendi kusuru ölçüsünde sorumlu olacaktır.

4.3.2 Satıcı’nın Platform’u Kullanımına İlişkin Ek Düzenlemeler

a) Satıcı’nın kendi internet sitesi veya başka internet siteleri üzerinden Servis’ten faydalanmak istemesi halinde, bu husus iyzico’ya ayrıca bildirilecek ve iyzico’nin kabulü halinde konu ile ilgili olarak Taraflar arasında ayrıca bir anlaşma akdedilecektir. Satıcı’nın faaliyet konusunun değiştirilmesi hâlinde, söz konusu değişiklik derhal iyzico’ya yazılı olarak bildirilecek olup, yeni faaliyetin veya içeriğin iyzico standartlarına uygun olmadığının iyzico tarafından tespit edilmesi halinde iyzico verilen hizmeti herhangi bir ihbara lûzum olmaksızın sona erdirebilecek veya askıya alabilecektir. Bu durumda, iyzico işbu Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin feshetme hakkına sahiptir.

b) iyzico, Platform’u kullanması için gerekli olan sistem araçlarının Satıcı tarafından uygulamaya sokulmasını sağlayacaktır.

c) iyzico, Platform’a ilişkin kullanım desteği verecek olup, Platform’un kurulum, kullanım ve işleyişine ilişkin olarak talimatlar verme yetkisini haizdir.

d) Satıcı, Platform’a ve bilgilere üçüncü kişilerce gerçekleştirilen siber saldırı, virüs ve benzeri zararlı ve yetkisiz erişimler halinde derhal iyzico’yi yazılı olarak bilgilendirecektir.

e) iyzico, Satıcı’nın, sistem araçlarında değişiklik yapmasına, sistem tarafından öngörülenler dışında işlevlerine müdahalede bulunmasına veya sistem araçlarının kurulum ve kullanım talimatlarının aksine hareket etmesine izin vermemektedir. Satıcı’nın bu hususlara aykırı hareket etmesi, Sözleşme’ye aykırılık teşkil eder.

f) Satıcı, aşağıda belirtilen bilgiler başta olmak üzere yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca sunulması zorunlu tutulmuş olan bilgileri İnternet Sitesi’nde kendisine tahsis edilen alanda sunmakla yükümlüdür:

– İnternet Sitesi aracılığıyla sunulan ürünler ve hizmetlerin ayrıntılı açıklamaları,

– Ürün iadesi ve ödeme iadesi politikası,

– Satıcı hizmeti ihtiyaçları için Satıcı’nın e-mail adresi ve telefon numarası dahil olmak üzere iletişim bilgileri,

– Ödeme para birimi,

– Mevcut olması halinde satış kısıtlamaları veya yasal kısıtlamalar (örn. en düşük yaş vs.),

– Teslimat şartları,

g) iyzico, Platform’a ait web Yönetim Arayüzü için Satıcı’ya erişim sağlayacaktır. Yönetim Arayüzü’ne erişim iyzico tarafından Satıcı’ya özel olarak verilecek olan şifre ile sağlanacaktır.

5. SATICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a) Satıcı, Platform üzerinde değişiklik yapmayacağını ve Platform’un işlevlerine müdahale etmeyeceğini, Platform’u kurulum ve kullanım talimatlarına uygun olarak kullanacağını kabul ve beyan eder.

b) Satıcı, iyzico tarafından sunulan Platform özelliklerine ilişkin açıklama ile “iyzico Platform Aracılığıyla Ödeme Yapılmasına İlişkin Kurallar”a ve bunlarla ilgili tüm güncellemelere uyacak, uymaması nedeniyle meydana gelecek tüm taleplerden sorumlu olacaktır.

c) Satıcı, İnternet Sitesi’nde satışı yasal olmayan ürünler ve hizmetler listelemeyecek/sunmayacaktır. iyzico tarafından, İnternet Sitesi’nde satışı hukuka aykırı olan ya da iyzico ilkelerine ters düşen, özellikle aşağıda belirtilen ürünlerin veya hizmetlerin sunulduğunun tespiti hâlinde, Platform’un kullanılmasını tamamen veya kısmen durdurma yetkisi vardır. Alıcı da aynı şekilde Servis ve Platform’u yasalara veya ahlaka aykırı ürün ve hizmet temin etmek amacıyla ve/veya yasalara veya ahlaka aykırı amaçlarla kullanmayacaktır. Bu kapsamda Servis, özellikle aşağıda yer alan ürün ve hizmetlerin satışında ve temininde kullanılamaz:

– Pornografik ürünler veya erotik nitelikteki hizmetler,

– Çocuk pornografisi gösteren veya teşvik eden ürünler ve pornografi dağıtımı suçunun işlendiğine dair işaretler gösteren diğer cinsel uygulamalar,

– Uyuşturucu ve psikotropik maddelerin veya zehirlerin yaygınlaştırılması,

– Reçeteli verilen ilâçlar,

– Suça teşvik edebilecek veya neden olabilecek veya telif hakkı korumalarını teknik yollarla ortadan kaldıran ürün ve hizmetler,

– Terör mevzuatı kapsamına giren ürün ve hizmetler,

– Üçüncü şahıslar nezdinde iyzico’nin itibarını zedeleyebilecek biçimde hakaret, sövme içeren diğer ürünler veya hizmetler,

– Bahis borçları veya kumar kazançları için kumar faaliyetinin yeri ve türünden bağımsız ödemeler,

– Üçüncü kişilerin fikrî ve sınaî mülkiyet haklarını ihlâl eden ürünler.

e) Yukarıda sayılan sebeplere bağlı olarak Ödeme İşlemi’nin reddedilmesi veya Platform’a erişimin tamamen askıya alınması Sözleşme’nin iyzico tarafından ihlâlini teşkil etmez.

f) Yukarıda yer alan hususlar nedeni ile oluşabilecek tüm sorumluluk Satıcı’ya ait olup, iyzico’nun her türlü zararlarını ferileri ile birlikte Satıcı’ya rücu hakkı saklıdır. Satışı veya temini hukuka aykırı olan ya da iyzico ilkelerine ters düşen ürünlerin ve hizmetlerin satışı veya temini sonucunda iyzico’nin bir zarara uğraması hâlinde, Satıcı iyzico’nin uğradığı her türlü zararı nakden ve defaten ilk talep ile tazmin etmekle yükümlüdür.

g) Satıcı, İnternet Sitesi’nde sunulan/temin edilen ürünler veya hizmetler ile Servis kapsamındaki işlemler hakkında talep halinde iyzico’ye bilgi sağlamakla yükümlüdür. Satıcı’nın bu hüküm gereğince bilgi sağlamaması hâlinde, iyzico, bilgisi verilmeyen ürün ve hizmetlerin ödemesine konu olan işlemi yapmayı reddetmek ve bilgi sağlamayan tarafın Satıcı olması halinde Satıcı’nın Platform sistemine erişimini tamamen engellemek yetkisini haizdir.

h) Satıcı, İnternet Sitesi’nde sunduğu ürünlerin ve hizmetlerin işbu maddede belirtilenler arasında yer alıp almadığını, kanunlar tarafından satışı yasaklanmış ürün veya hizmet olup olmadığını ve ürünlerin ve hizmetlerin mevzuata uygun olarak satışının yapılıp yapılmadığını kontrol ve temin etmekle yükümlüdür.

i) Satıcı, İnternet Sitesi üzerinden satılan her ürün ve/veya hizmet için vergi mevzuatı kapsamında belgelendirmeye dair tüm yükümlülüklerini yerine getirecektir.

j) Alıcı, Ödeme Aracı’nın güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi için gerekli tüm makul önlemleri alacaktır. Alıcı, Ödeme Aracı’nın kaybolması, çalınması veya haksız kullanımı durumunda iyzico’yu derhal işbu Sözleşme’de belirlenen iletişim yollarından biri vasıtasıyla bilgilendirecektir.

k) Satıcı, Hassas Ödeme Verileri’nin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması hususunda gerekli önlemleri alacaktır. Satıcı, kendi nezdinde Hassas Ödeme Verisi tutmayacak, işlemeyecek ve kaydetmeyecek, önemli güvenlik olaylarında iyzico’yu bu durumdan derhal haberdar edecektir.

l) Satıcı, kendisine veya üçüncü bir kişiye ait ödeme kartı kullanılarak kazanç elde etmek amacıyla sanal POS cihazları aracılığıyla İnternet Sitesi üzerinden gerçek iradelerine uymayacak şekilde işlem yaparak kendilerine yahut üçüncü kişilere yarar sağlayıcı nakit satışı niteliği taşıyan işlemlerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder Bu tür bir işlemin iyzico veya resmi merciler tarafından tespit edilmesi durumunda, iyzico tek taraflı ve derhal etkili olacak şekilde sanal POS’ların kullanımını durdurma ve Sözleşme’yi sözleşmeye aykırılıktan dolayı feshetme hakkına sahiptir. Bu durumda Sözleşme’nin feshedilip edilmediğine bakılmaksızın iyzico’nin her türlü zararını talep hakkı saklıdır.

6. iyzico’NUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. iyzico’nin Platform’a veya Yönetim Arayüzü’ne Erişimi Engelleme Hakkı

a) iyzico, özellikle aşağıdaki durumların meydana gelmesi halinde, Platform’a veya Yönetim Arayüzü’ne erişimi engelleme hakkına sahip olacaktır. Söz konusu durumun ortadan kaldırılmasını müteakip erişim tekrar sağlanacaktır. Erişim engellendiği takdirde, Satıcı, Platform veya Yönetim Arayüzü’nde bulunan hiçbir özelliği (iade, raporlama, Satıcı oluşturma vb.) kullanamayacaktır.

– Platform’a yönelik bilgisayar virüsü tehdidi varsa,

– Satıcı işbu Sözleşme kapsamında kendisinden talep edilen bilgileri (Satıcı açısından kendisi tarafından Alıcı’ya sunulması gereken bilgiler dahil) sağlamıyorsa,

– Servis’in 5(c) maddesine aykırı kullanıldığı tespit edilirse,

b) İşbu maddenin (a) bendinde sayılan durumlar Satıcı tarafından 3 gün içinde düzeltilmez veya söz konusu durumlar 2 ay içinde birden fazla defa tekrar eder ise iyzico Platform’a erişimi askıya alma hakkına sahiptir. Platform’un askıya alınması sebebi ortadan kalktığında IYZI yapılacak güvenlik denetimi sonrasında Platform’u tekrar kullanıma açar.

c) iyzico’nin işbu Sözleşme’ye ilişkin hizmetleri önceden Satıcı’ya haber vermeksizin denetleme yetkisi mevcuttur.

6.2. Platform Bakımı, Kesintiler ve Arıza Çözümleri

a) iyzico, Platform’un düzgün olarak çalışması için gerekli olan sürekli bakımı, donanımı ve teknik desteği sağlayacaktır. Bununla bağlantılı olarak iyzico’nin, işbu Sözleşme’de açıkça belirtilen durumlarda ilgili sunucuların çalışmasını geçici olarak durdurma veya sınırlandırma hakkı saklıdır. Bu durumda, Satıcı’nın herhangi bir tazminat hakkı mevcut değildir.

b) İşbu Sözleşme’de açıkça belirtilen durumlar haricinde, gerekli bakım, güncelleme ve benzeri hususlar için iyzico, yapacağı kesintileri işgünleri dışındaki günlerde özellikle akşam veya gece saatlerinde (01:00 – 06:00 saatleri arasında) gerçekleştirmek için azami özen gösterecek olup, acil durumlarda bu gün ve saatler dışında da kesinti yapılabilecektir. Bu halde Pazaryeri en kısa süre içerisinde acil durum ve kesintiye ilişkin detayları Satıcı’ya bildirilecektir.

c) iyzico, acil durumlar dışında e-posta mesajı göndererek Satıcı’yı gerekli önlemleri almasını sağlayacak şekilde kesinti hakkında önceden bilgilendirecektir.

d) iyzico, Yönetim Arayüzü’ne kesintisiz erişim sağlanacağını veya Platform’un kesintisiz çalışacağını garanti etmemektedir. iyzico, ödemeleri zamanında işleyecek olup, Sistem Ortakları’ndan kaynaklanan sorunlar nedeniyle, bu işlemlerin zamanında gerçekleşmemesinden sorumlu olmamakla birlikte, söz konusu sorunların en kısa süre içerisinde giderilmesi için gayret edecek ve Sistem Ortakları ile iletişim halinde olacaktır.

6.3. Kişisel Bilgilerin Korunması

a) Satıcı, kendisine ait bilgilerin sadece Servis’in verilmesini temin amacıyla iyzico tarafından işlenmesini, saklanmasını ve benzeri işlemleri (sisteme tanımlamak ve kayıt etmek) kabul etmektedir. Satıcı, iyzico’nin sunucularının veya verileri saklandığı birimlerin yurt dışında olabileceğini ve bu çerçevede kendisine ve İnternet Sitesi üzerinden gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin bilgilerin (mevzuat elverdiği ölçüde) yurt dışına çıkarılmasının mümkün olduğunu kabul eder. iyzico kişisel verilerin “gizli bilgi” olduğunun, kendisine bu amaçla verilen kişisel bilgilerin gizliliğini temin için gerekli özeni göstermekle yükümlü olduğunun bilincindedir.

b) Alıcı, iyzico’nin bir şikâyeti işleme aldığı durumlarda, Servis kapsamında gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin bilgiler ile kendisine ait sair bilgilerin, şikâyetin çözümü için gerekli olduğu ölçüde Satıcı ve/veya Pazaryeri’ne iletilebileceğini kabul ve beyan eder.

c) iyzico, Satıcı iletişim bilgileri ve yetkili kişi bilgilerini ancak Satıcı’nın ticarî faaliyetlerine herhangi bir katma değer sağlaması durumunda, Pazaryeri dışında bir iş ortağı ile paylaşabilecektir. Bu gibi bir durumda iyzico, Satıcı’nın sadece iletişim bilgilerini paylaşmakta olup, iş ortağı ile Satıcı arasında kurulacak herhangi bir ticarî ilişkinin veya bu ilişkiden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlığın tarafı olmayacaktır.

d) iyzico tarafından Satıcı’nın iletişim bilgileri sadece Satıcı ile iletişime geçme amacıyla kullanılmaktadır. Aşağıda belirtilen kişiler ve durumlar hariç olmak üzere bu bilgiler üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır:

– iyzico çalışanları,

– iyzico’nin kişisel bilgilerin işlenmesi (sisteme tanımlanması ve kayıt etmek) konusunda görevlendirdiği üçüncü kişiler,

– Yasal görevlerin yerine getirilmesi için gerekli olan durumlar.

7. ŞİKÂYET PROSEDÜRÜ, HATA VE ZARAR SORUMLULUKLARI

7.1. ŞİKÂYET PROSEDÜRÜ

a) Satıcı, iyzico tarafından sağlanan hizmetlere ilişkin şikâyetleri aşağıda belirtilen şekillerde iyzico’ya haber verecektir:

[email protected]m e-posta adresine veya

– iyzico’nun Merdivenköy Mah. Bora Sokak Nidakule Göztepe İş Merkezi No:1 Kat:19 Ofis 70-73 Kadıköy/ İstanbul adresine iadeli taahhütlü posta göndermek suretiyle,

b) Satıcı tarafından ayrıca Yetkili Personel’e iletişim telefon numarasından ulaşarak da şikâyet prosedürü başlatılabilecektir. Yetkili Personel’in veya bir başka kişinin Satıcı’nın telefonla bildirdiği şikâyeti kabul etmemesi hâlinde, Satıcı yukarıda belirtilen yollardan birini kullanarak şikâyeti yazılı olarak yapmayı taahhüt eder. Satıcı şikâyeti burada belirtilen şekilde telefon yoluyla bildirmesi hâlinde, iyzico’nin kendisinden talep edeceği iletişim bilgilerini vermekle ve ayrıca belgelerin, taramaların veya hata mesajlarının içeriğinin vs. gönderilmesiyle yükümlü olacaktır.

c) iyzico, şikâyet konusu sorunun giderilmesi için elinden gelen en iyi çabayı sarf edecektir. iyzico, söz konusu sorunların giderilmesi sürecinde destek verecek çalışanların kalifiye elemanlar olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. iyzico, şikâyetlerdeki eksiklikler (bildirim eksiklikleri) ile bağlantılı olarak meydana gelen gecikmelerden sorumlu olmayacaktır.

d) Satıcı tarafından yöneltilecek şikâyetler şu ayrıntıları içereceklerdir: Şikâyet nedeni, işlemde dahil edilen tarafların listesi, varsa işlem kodu ve sorunun ayrıntılı bir listesi ve olası hata mesajlarının içeriği.

e) Satıcı, Platform ve Ödeme İşlemleri ile ilgili olarak Alıcı tarafından iletilen şikâyetleri üçüncü kişiler ile paylaşmayacak ve şikâyetin doğrulanması ile yükümlü olacaktır. Satıcı, doğrudan kendisine iletilen taleplerle ilgili olarak, sorun Servis’ten kaynaklanmadığı sürece, kendisine iletilen şikâyetleri iyzico’ya yönlendirmeyecektir.

f) Satıcı ile herhangi bir Alıcı veya Satıcı arasında meydana gelen uyuşmazlıklar ilgili Satıcı ile işlemin tarafı olan Alıcı veya Satıcı arasında çözüme ulaştırılacak olup, iyzico bu işlemlerden veya uyuşmazlıklardan sorumlu olmayacaktır. Ancak, iyzico böyle bir durumda ilgili Satıcı’ya her türlü belge, bilgi temini de dahil gerekli desteği vermeye hazır olacaktır. iyzico’nin bu madde kapsamında herhangi bir nedenle (kendi kusurundan kaynaklı haller dışında) bir bedel ödemek durumunda kalması halinde Satıcı bunu derhal tazmin edecektir.

g) Şikâyetler, iyzico tarafından kendisine ulaşma tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde yanıtlanacak olup, çözümün Sistem Ortağı ile işbirliği gerektirmesi hâlinde, Sistem Ortağı’ndan gerekli bilgilerin alınması için bu süre sınırı önceden yazılı olarak bildirimde bulunmak ve öngörülen süreyi belirtmek kaydıyla uzatılabilecektir.

7.2. HATA VE ZARARDAN DOĞAN SORUMLULUK

a) iyzico, İnternet Sitesi’nde sunulan ürünlerin veya hizmetlerin Alıcı’ya tedarik edilmesine veya iade edilmesine katılmayacaktır. Bu nedenle Platform aracılığıyla ödemesi yapılan ürünler veya hizmetlerden veya bu ödemesi yapılan ürünler veya hizmetlere ilişkin Alıcı ile Satıcı veya Alıcı ile Pazaryeri arasındaki sözleşmenin hukuka uygun bir şekilde akdedilmiş olmasından iyzico sorumlu olmayacaktır.

b) iyzico, sadece Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini ihlâl etmesi hâlinde meydana gelen doğrudan zararlardan sorumlu olup, kendi kusurunun bulunmadığı üçüncü şahıs veya Sistem Ortakları tarafından neden olunan zararlardan sorumlu olmayacaktır.

c) iyzico, ödeme emrinin verilmesinin ardından Satıcı tarafından bilgilerin hatalı veya eksik girilmesi nedeniyle işlemlerin tamamlanmaması veya gecikmesi nedeniyle meydana gelen durumlardan dolayı, tutarların Satıcı’nın hesabına transfer edilmesinin gecikmesinden sorumlu olmayacaktır. iyzico, kendisi tarafından öngörülemeyen veya engellenemeyen durumlar neticesinde meydana gelen gecikmelerden ötürü, Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilememesinden veya Ödeme İşlemi’nde kendi kusuru dışında hata meydana gelmesinden veya bunların sonucunda meydana gelen zararlardan sorumlu olmayacaktır.

d) Satıcı’nın işbu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir taahhüt veya yükümlülüğüne aykırı davranması, yasaları veya herhangi bir üçüncü kişinin haklarını ihlal etmesi nedeniyle iyzico’nun, görevlilerinin, yöneticilerinin ve çalışanlarının bir zarara uğraması yahut yasal, idari veya cezai bir yaptırıma tabi tutulması halinde ilgili tutarlar (avukatlık ücretleri de dahil) ilk talepte ödenmek üzere ferileri ile birlikte Satıcı’ya rücu edilecek, ilgili tüm üçüncü kişi talepleri ise iyzico’ya yönlendirilecektir. iyzico’nun bahsi geçen tutarları Satıcı’ya yapılacak ödemelerden mahsup hakkı saklıdır.

e) Satıcı, işbu Sözleşme’nin 4.3.1(f), 7.2(d) ve 7.3(h) maddelerine aykırı davrandığı takdirde iyzico’ya son 3 (üç) ayda yapmış olduğu satışların hacmi tutarında bir cezai şart ödemekle yükümlü olacaktır. iyzico, cezai şart tutarını Satıcı’ya yapılacak ödemelerden mahsup edebilir. Satıcı, iyzico tarafından riskli olarak nitelendirilen ve 4.3.1(f), 7.2(d) ve 7.3(h) maddelerinde tanımlanan durumlarda iyzico’nin işbu Sözleşme kapsamında Satıcı’ya ödenmesi gereken tutarları ödemeyi reddedebileceğini kabul ve beyan eder. iyzico’nun cezai şart tutarını aşan zararlarını talep hakkı saklıdır.

7.3. ŞÜPHELİ/YETKİLENDİRİLMEMİŞ/HATALI İŞLEMLERDE SORUMLULUK

a) Alıcı tarafından ödemenin iyzico’ye iletilmesi halinde iyzico işbu Sözleşme’de belirtilen koşullarda ve Pazaryeri tarafından belirtilen kurallar dahilinde ilgili onay süreçlerinin tamamlanmasını müteakip ödemeyi Satıcı’ya aktaracaktır. Alıcı tarafından ödemenin iyzico’ye aktarılmaması halinde, iyzico’nin Satıcı’ya ödeme yapma yükümlülüğü söz konusu olmayacaktır. Ödeme İşlemi’nin doğru gerçekleştirilmesinden Satıcı’ya karşı iyzico sorumludur.

b) Satıcı, iyzico’nun Alıcı tarafından iyzico’ye gönderilen tutarları Satıcı’ya aktarma yükümlülüğünün işbu 7.3. maddede belirtilen onay anı itibariyle başlayacağını kabul ve beyan eder. Alıcı tarafından gerekli onayların verilmemesi ve/veya Pazaryeri onay sürecinin herhangi bir nedenle gereği gibi tamamlanmaması halinde iyzico ilgili tutarı Alıcı’ya iade edecektir.

c) Alıcı tarafından ürün veya hizmetin tam ve gereği gibi teslim edildiğine/sunulduğuna ilişkin olarak Pazaryeri kuralları kapsamında bir onay verildiği veya Pazaryeri tarafından öngörülen prosedüre göre onay süresi tamamlandığı anda Alıcı ilgili Ödeme İşlemi’ne ilişkin ödeme emrini vermiş kabul edilir. Alıcı ürün veya hizmetin tam ve gereği gibi teslim edilmediğine ilişkin bir bildirim yaptığı takdirde Pazaryeri ve/veya Alıcı tarafından iyzico’ya yapılacak bildirim doğrultusunda ilgili tutar Alıcı’ya iade edilecek; Pazaryeri tarafından belirlenen usul ve sürelerde herhangi bir onay veya red bildirimi yapılmadığı takdirde ise Alıcı’nın mal veya hizmeti tam ve gereği gibi teslim aldığı kabul edilecek ve ilgili tutar yine Satıcı hesabına aktaracaktır. Alıcı, teslimata (geç veya eksik teslim, ayıplı ürün vb.) ilişkin herhangi bir bildirim yapmaması veya teslimatın gereği gibi gerçekleştiğine ilişkin bildirim yapmış olması halinde tutarın Satıcı’ya aktarılmış olması ile ilgili iyzico’dan herhangi bir talepte bulunamayacaktır.

d) Herhangi bir işleme ilişkin olarak iyzico’ye Hatalı/Yetkisiz İşlem bildiriminde bulunulduğu takdirde, derhal ve her halükarda Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmesini takip eden 13 (onüç) ay içerisinde Alıcı tarafından düzeltme talebinde bulunulabilecektir. Bu durumda ilgili işlem bedeli Satıcı’ya aktarılmayarak iyzico tarafından doğrudan Alıcı’ya iade edilecek, bildirim anında işlem bedeli Satıcı’ya aktarılmış ise iyzico ilgili tutarları Satıcı’dan iade talep ederek (Satıcı iadeyi 1 gün içerisinde gerçekleştirecek olup iyzico’nun ilgili bedeli Satıcı’ya yapılacak ödemelerden mahsup hakkı saklıdır) Alıcı’ya aktaracaktır. Hatalı/Yetkisiz İşlem’in iyzico’nun kusurundan kaynaklandığı hallerde Ödeme İşlemi’nin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmı Satıcı’ya iade edilecek ve tutarın Ödeme Hesabı’ndan düşülmüş olması halinde Ödeme Hesabı eski durumuna getirilecektir.

e) iyzico, özellikle aşağıdaki durumlar olmak üzere Şüpheli İşlemler’de ve Alıcı veya Sistem Ortağı tarafından kendisine bildirilmesi hâlinde, işlem tutarlarını Sistem Ortağı veya Alıcı’nın Ödeme İşlemi’ne ilişkin onayı verme tarihine kadar saklama ve Satıcı’ya ödeme yapmama hakkına sahiptir. Şüpheli durumun belgelendirilmek kaydıyla kesinleşmesi halinde ödemeler kesin olarak işlenmeyecektir.

– Ödeme İşlemi’nin yasal hükümlere uygun olmadığına yönelik bir şüphe varsa,

– Ödeme İşlemi’nin, Ödeme İşlemi’nde kullanılan kredi kartının hamilinin bilgisi dışında yapıldığına yönelik bir şüphe varsa,

– Ödeme İşlemi’nin, Ödeme İşlemi’nde kullanılan banka hesabı sahibinin bilgisi dışında yapıldığına yönelik bir şüphe varsa,

– Ödeme İşlemi’nin gerçek bir Ödeme İşlemi olmadığına (testler hariç) yönelik bir şüphe varsa.

f) Yukarıda belirtilen şekilde Hatalı/Yetkisiz İşlemler veya Şüpheli İşlemler ile Alıcı’nın ürün iadesi gerçekleştirerek geri ödeme talep etmesi nedeniyle iyzico’nun Sistem Ortağı veya Alıcı’ya herhangi bir şekilde geri ödeme veya zarar tazmininde bulunması veya ilgili idari kurumlar nezdinde idari yaptırıma tabi olması halinde uğrayacağı tüm zarar ve ziyan Satıcı’ya rücu edilecek ve Satıcı tarafından iyzico’nun ilk talebine istinaden tüm ferileri ile birlikte ödenecektir. iyzico’nun bahsi geçen durumlarda ilgili bedelleri Satıcı’ya yapılacak ödemelerden mahsup hakkı saklıdır.

g) Satıcı işlemlerine ilişkin olarak Satıcı’ya, Sistem Ortağı tarafından gönderilen her bir Hatalı/Yetkisiz/Şüpheli İşlem başına 35 TL, yabancı para birimi ile yapılan satışlarda/ödeme işlemlerinde ise EUR satışları için 10 EUR, USD satışları için 15 USD ceza uygulanacaktır. Satıcı, söz konusu ceza tutarlarının kendisine yapılacak ödemelerden mahsup edilebileceğini kabul eder.

h) İşbu Madde 7.3 kapsamında gerçekleşen Hatalı/Yetkisiz/Şüpheli iade işlemlerinin tekrarı halinde iyzico’nun Satıcı’nın üyeliğini askıya alma yahut sonlandırma hakkı saklıdır.

i) Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Madde 45 uyarınca; kayıp veya çalıntı Ödeme Aracı’nın kullanılması ya da Alıcı’nın kişisel güvenlik bilgilerinin gereği gibi muhafaza edilmemesi nedeniyle gerçekleşen yetkisiz işlemin, Alıcı tarafından kanıtlanması halinde veya Satıcı kusurundan kaynaklanması halinde, Satıcı; Alıcı, iyzico ve Pazaryeri’nin zararını tazmin edecek ve yetkisiz bir şekilde tahsil edilen tutarları Alıcı’ya iade edilmek üzere iyzico’ya aktaracaktır. İşlem kapsamında kusur tespitinin mümkün olmaması halinde ise iyzico’nun Alıcı veya diğer bir üçüncü kişiye ödemek zorunda kalacağı bedeller Satıcı’dan tahsil edilecektir. iyzico’nun bu bedelleri Satıcı’ya yapılacak ödemelerden mahsup hakkı saklıdır.

j) Herhangi bir Ödeme Aracı’nı kullanan kişinin o Ödeme Aracı’nı kullanmaya yetkili olan veya işlemi gerçekleştirmek için bilgileri bulunan kişi olmadığı yönünde haklı bir kanaati oluşması halinde Satıcı, ilgili Alıcı’nın yetkilendirmelerini inceleyecek ve işlemin hileli olduğuna kanaat getirdiği takdirde ödemeyi kabul etmeyecektir. Satıcı, bu durumda derhal iyzico’yu bilgilendirmekle yükümlüdür.

8. SATICI’NIN iyzico LOGOSUNU KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR

a) Satıcı yapacağı her türlü tanıtımda iyzico ismini, logosunu, iyzico’nin yazılı müsaadesi olmadan kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) iyzico, Platform’u ve kendi web sitesinin içeriğini ve tasarımını verilen hizmeti aksatmamak şartıyla değiştirme hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda iyzico değiştirilen materyalleri Satıcı’nın kullanımına açacaktır.

c) Satıcı, iyzico’nin web sitesinde, Satıcı’nın unvanını, e-ticaret adını ve logosunu dilediği takdirde işbu Sözleşme yürürlükte kaldığı sürece yayınlayabileceğini kabul etmektedir. Bu amaç doğrultusunda Satıcı, özellikle html formatında veya iyzico tarafından talep edilen bir başka formatta, logosu başta olmak üzere gerekli olan tüm bilgileri iyzico’ye sağlamakla yükümlüdür.

9. ÖDEMELERE İLİŞKİN ESASLAR

9.1. GENEL ESASLAR

a) iyzico, Sözleşme kapsamında Alıcı tarafından kendisine iletilen bedellerin, Madde 7.3(c) uyarınca ödeme emrinin verildiği kabul edilen tarihi takip eden iş günü içerisinde Satıcı’ya aktarılmasından sorumludur.

b) İşbu Sözleşme kapsamında iyzico tarafından sunulacak Servis kapsamında iyzico her bir işlem tutarından Satıcı’nın Pazaryeri ile akdettiği Üyelik Sözleşmesi kapsamında kesilecek hizmet bedeli komisyonunu düştükten sonra ilgili tutarı yukarıda belirtilen süre içerisinde Satıcı’ya aktaracaktır.

c) iyzico’nin Satıcı’ya ileteceği ödeme dolayısıyla ortaya çıkacak işlem ücretleri Satıcı tarafından karşılanacaktır.

(Ödemeler ve ilgili kesintilerin detayları https://www.iyzico.com/fiyatlandirma sayfasında yer almaktadır.)

d) iyzico, ücretlendirme koşullarını tek taraflı olarak değiştirme yetkisini haizdir.

e) Satıcı, iyzico’nun bir banka, kredi veya finans kurumu olmadığını ve iyzico tarafından işbu Sözleşme uyarınca verilen hizmetin bir bankacılık hizmeti olmadığını, iyzico’nin elektronik para kuruluşu olarak Kanun kapsamında ödeme hizmetleri sunduğunu kabul eder.

Bu kapsamda iyzico, Ödeme İşlemi kapsamında tahsil edilen tutarlara faiz işletmeyecek yahut Ödeme Aracı ihracında bulunmayacak olup Satıcı iyzico’dan faiz veya sair adlar altında herhangi bir menfaat talebinde bulunmayacaktır.

iyzico Satıcı’ye kredi verme, taksitlendirme, tahsil edilemeyen tutarlara ilişkin ödeme veya ödeme garantisi verme yahut bu anlama gelecek faaliyetlerde bulunamaz. Satıcı, iyzico’dan bu kapsamda talepte bulunmamayı kabul ve taahhüt eder. Bununla birlikte Satıcı kendisi taksitlendirme yaptığı takdirde, taksit bedellerinin ödenmesine ilişkin ödeme hizmeti sunulabilecektir.

9.2. ÖDEME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR

a) Sistem Ortağı tarafından Satıcı’ya ödeme yapılmaması halinden iyzico sorumlu değildir.

b) Ödeme İşlemi’nin tamamlanmasını müteakip iyzico aşağıdaki bilgileri gecikmeksizin Satıcı’ya iletmekle yükümlü olacaktır:

  • Ödeme İşlemi’nin Satıcı’nın ödeme hesabının alacaklandırıldığı para birimi cinsinden tutarı,

Ödenmesi gereken toplam ücret ve ücretlerin dökümü,

Ödeme işlemine uygulanan döviz kuru veya referans döviz kuru,

Ödeme tutarının Satıcı kullanımına sunulduğu tarihe ilişkin bilgi.

c) Ödemenin gerçekleştirilmesi için, ilgili Sistem Ortağı’nın ödemeye ilişkin provizyon vermesi gerekmektedir. Satıcı, iyzico’ya Platform kullanılarak yapılan her bir İşlem için provizyon alınmış olunması ve İşlem “tamamlandı” durumuna geçmiş olunması kaydı ile Komisyon Ücreti ödeyecektir. Alıcı’nın Platform aracılığıyla işleme konu tutarı transfer etmesi ve Sistem Ortağı tarafından olumlu provizyon alınması dahil olmak üzere Sistem Ortakları tarafından talep edilen tüm işlemlerin uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi hâlinde, İşlem “tamamlandı” durumu atanacaktır. Satıcı, durumları “tamamlandı” olarak değiştirilen tüm ödemelerin bilgisine erişim hakkına sahip olacaktır ve aşağıda belirtilen süreler içerisinde durum hakkında bilgilendirilecektir:

  • Banka ve kredi kartları ile yapılan online ödemeler; Satıcı’nın Sözleşme’de belirtilen hesabına Sistem Ortağı tarafından yatırılacaktır. Satıcı iyzico’ya yazılı olarak bildirdiği hesabın kendisine ait olduğunu belgelemekle yükümlüdür. Hesap numarası değişiklikleri ancak Satıcı’nın açıkça temsile yetkili kişisinin yazılı talimatı ile gerçekleştirilebilir.
  • iyzico’ya işlemle ilgili olarak olumsuz bir provizyon verilmesi hâlinde, Satıcı konu hakkında bilgilendirilecek ve İşlem’e, varsa Sistem Ortağı tarafından İşlem’in neden tamamlanmadığını gösteren nedenle birlikte uygun durum atanacaktır.

d) İnternet Sitesi üzerinden sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin ücretlendirme ilgili Satıcılar tarafından yapılmakta olup Satıcı iyzico’nun bu kapsamda herhangi bir kontrol veya sorumluluğu olmadığını kabul eder.

10. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESİH

a) İşbu Sözleşme Madde 4.1(b)’de belirtilen tarihte yürürlüğe girecek olup taraflarca feshedilmedikçe yürürlükte kalacaktır.

b) Taraflar, işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, diğer Taraf, söz konusu aykırılığın giderilmesi için karşı Taraf’a göndereceği bir ihtar ile aykırılığın giderilmesi için 14 (ondört) gün süre verecek olup, aykırılığın bu süre içerisinde giderilmemesi halinde Sözleşme başka bir ihtara gerek olmaksızın feshedilmiş sayılacaktır.

c) Satıcı, işbu Sözleşme’yi, herhangi bir sebep bildirmeksizin, her zaman 1 (bir) ay öncesinden yazılı fesih ihbarında bulunmak kaydıyla feshedebilecektir. iyzico ise, Sözleşme’yi 2 (iki) ay öncesinden yazılı bildirimle herhangi bir sebep göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshi hakkına sahip olacaktır. Sözleşme’nin fesih tarihinden önce muaccel olan işbu Sözleşme’ye konu yükümlülüklerin yerine getirilmesine halel getirmeyecek olup, Taraflar’ın fesih tarihine kadar muaccel olan alacak hakları saklıdır.

d) iyzico’nun işbu Sözleşme kapsamındaki Servis’i sunmasına imkan tanıyan izin ve lisansların herhangi bir şekilde ortadan kalkması ve/veya Pazaryeri ile iyzico arasındaki İnternet Sitesi üzerinden yapılan satışlara ilişkin bedellerin tahsiline ilişkin anlaşmanın sona ermesi halinde işbu Sözleşme kendiliğinden sona erecektir. Satıcı, bu sona erme nedeniyle iyzico’dan tahakkuk etmiş alacakları dışında herhangi bir talep hakkı olmayacağını kabul eder.

e) İşbu Sözleşme süresince herhangi bir zamanda Satıcı’nın acze düşmesi, iflas, iflasın ertelenmesi, kayyum tayini ve konkordato ile ilgili prosedürlere konu olması ya da faaliyetlerini fiili olarak durdurması ya da faaliyet konusunu (Satıcı’nın sağlamakta olduğu ürün ve hizmetler dahil) esaslı bir şekilde değiştirmesi, mal varlığının tümünü ya da önemli bir bölümünü elden çıkarması halinde, iyzico işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerini derhal durdurarak Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedebilecektir.

f) iyzico hileli veya yetkisiz kullanım şüphesinin söz konusu olduğu hallerde Servis’i askıya alabilecek, Ödeme Aracı’nı kullanıma kapatabilecektir. Bu durumda iyzico, ilgili mevzuatta bilgi verilmesini engelleyici düzenlemeler bulunmaması veya güvenliği tehdit edici objektif nedenler olmaması kaydı ile Alıcı’yı konu ile ilgili bilgilendirecek ve askıya alınma sebebi ortadan kalktığında Servis ve Ödeme Aracı’nı yeniden Alıcı’nın kullanımına sunacaktır. iyzico ayrıca Alıcı’nın işbu Sözleşme’ye aykırılığı durumunda da aykırılık giderilene kadar Servis’i askıya alabilecektir.

11. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

a) iyzico tarafından hizmetlerin sağlanmasına yönelik olarak www.iyzico.com internet sitesinde ilân edilecek şartlarve koşullar, işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçasını teşkil etmektedir. İşbu Sözleşme iyzico’nun www.iyzico.com internet sitesinde her zaman Satıcı tarafından erişilebilir olacaktır

b) İşbu Sözleşme’den kaynaklanan her türlü resim, harç ve vergi Taraflarca eşit olarak ödenecektir.

c) Taraflar işbu Sözleşme’den kaynaklanan doğmuş veya doğacak olan alacakları diğer Taraf’ın yazılı izni olmaksızın hiçbir surette üçüncü kişilere devirveya temlik edemez.

d) iyzico, Sözleşme’deki her türlü değişikliği, internet sitesinde ilân edebilir ve/veya yeni sürümlerini yayınlayabilir. Değişikliklere ilişkin olarakiyzico, değişikliğin kapsamı, yürürlük tarihi ve Satıcı’nın fesih hakkına ilişkin bilgileri içeren bildirimi yürürlüğe girme tarihinden 30 (otuz) gün önceSatıcı’ya iletir. Bu durumda Satıcı’nın Sözleşme’yi herhangi bir ücret ödemeksizin feshetme hakkı saklı olup belirtilen 30 (otuz) günlük süre içinde itiraz
edilmemesi halinde değişiklik kabul edilmiş sayılacaktır.

e) Taraflar’ın, kendi iradeleri dışında gerçekleşen, müdahale imkanları bulunmayan ve makul bir şekilde önceden öngörülmesi mümkün olmayan nedenlerleyükümlülüklerini yerine getiremedikleri savaş, sıkıyönetim, seferberlik, terörist eylemler, doğal afetler, yangın, grev ve lokavt da dahil istisnai olaylar mücbir sebep olarak kabul edilir. Mücbir sebebin ortaya çıkması halinde, Sözleşme’ye ilişkin edimler mücbir sebep hali sona erinceye kadar askıya alınır. Askıya alınma süresi 1 (bir) ayı geçtiği takdirde, Taraflar’ın işbu Sözleşme’yi fesih hakkı doğar.

f) Satıcı, kanunlara ve VISA, MasterCard ve diğer ödeme kartı kuruluş ve otoritelerinin (B.D.D.K., T.C.M.B. vb) kuralları ile iyzico tarafından hazırlanan kurallara ve prosedürlere uyacaktır.

g) Satıcı, satışa arz ettiği ürünü/ürünleri gerek Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve bu Kanun uyarınca düzenlenen Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine gerekse 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun veya diğer ilgili mevzuat hükümlerini dikkate alarak uygun ve doğru kategoride listelemekle ve ürünle ilgisi olmayan kelimeleri kullanmamakla yükümlüdür. Satıcı’nın, gerek iyzico ile imzaladığı sözleşmeye gerek Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve bu Kanun uyarınca düzenlenen Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine gerekse 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine veya diğer ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak listelemesi ve ilgili ürünlerin B.D.D.K.’nın ilgili mevzuatı dışında taksitlendirilmiş olması nedeniyle iyzico’nun maruz kalabileceği idari yaptırımlar ve cezalar dahil her türlü zarar ve ziyandan Satıcı
bizzat sorumludur.

h) iyzico tarafından Satıcı’nın ürünü/ürünleri yanlış kategorilendirdiğinin veya ürün/ürünlerle ilgili olarak yanıltıcı bilgi ve/veya kelimeler verdiğinin tespit edilmesi halinde, iyzico işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir. iyzico’nun Sözleşme’yi tek taraflı feshetmesi nedeniyle Satıcı’nın iyzico’ dan zarar ve ziyan talep etmesi söz konusu değildir.

i) İşbu Sözleşme kapsamında döviz kuru olarak belirlenen tutarlar fatura veya cezai şart tahakkuk tarihindeki T.C.M.B. döviz satış kuru üzerinden ödenecektir.

j) İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü herhangi bir nedenle geçersiz olması hâlinde, diğer hükümlerin veya Sözleşme’nin uygulanabilirliği ve/veya geçerliliği bu geçersizlikten etkilenmeyecektir.

k) Taraflar, Platform veya Yönetim Arayüzü üzerinden erişilebilir kayıtların Taraflar arasında delil sözleşmesi mahiyetinde kabul edileceği hususunda mutabıktır.

l) Taraflar işbu Sözleşme’den doğacak uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Çağlayan Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin yetkisini kabul etmişlerdir.

m) Taraflar, işbu Sözleşme’de belirtilen adreslerinde meydana gelen değişiklikleri karşı tarafa yazılı olarak bildirmedikleri takdirde, işbu sözleşmede belirtilen adreslere yapılacak tebligat ve bildirimler geçerli tebliğ hükmünde olacaktır. iyzico, işbu Sözleşme kapsamında Satıcı’ya yönelik yapacağı bildirimleri Sözleşme’de belirtilen zamanlarda Satıcı’nın belirtilen adresine iletilecek e-posta aracılığıyla yapacaktır. Ancak Türk Ticaret Kanunu’nun 18/3 maddesi uyarınca, karşı tarafı temerrüde düşürmeye veya Sözleşme’yi feshetmeye ilişkin bildirimler, noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılacaktır.

 


SCOTTY SÜRÜCÜ UYGULAMA KULLANIM SÖZLEŞMESİ

İşbu Sürücü Sözleşmesi (“Sözleşme”) ile; Araç Sürücüleri (“SÜRÜCÜ”) ile SCOTTY TECHNOLOGIES INC.(“SCOTTY”), arasında SCOTTY tarafından tasarlanan ve sunumu yapılan UYGULAMA aracılığı ile KULLANICI’lara sunulacak hizmet, hizmet kalitesi ve SÜRÜCÜ tarafından uyulması gereken şartları belirleyen bağlayıcı yasal bir anlaşma sağlanmıştır. SÜRÜCÜ, SCOTTY’nin tasarladığı ve sunumunu gerçekleştirdiği UYGULAMA aracılığı ile belirtilen hizmeti kendi adına kayıtlı ve tüm yasal koşulları taşıyan aracı ile sağlamak için aşağıda belirtilen şart ve koşullara uymayı kabul etmektedir. SÜRÜCÜ işbu sözleşmeyi (elektronik olarak ya da fiziki ortamda) onayladıktan/imzaladıktan sonra burada öne sürülen şart ve koşullarla tamamıyla bağlı olacaktır.

1. TANIMLAR

UYGULAMA: Yemek Paketi Taşıma hizmetine ilişkin SÜRÜCÜ ile KULLANICI’yı bir araya getiren ve SCOTTY tarafından tasarlanarak sunumu gerçekleştirilen, KULLANICI’ların talep üzerine Yemek Paketi Taşıma hizmeti isteklerini arama, alma ve yerine getirme amacıyla aynı UYGULAMA üzerinden SÜRÜCÜ’ye ulaşmasını sağlayan ve SCOTTY’nin kendi takdirine bağlı olarak zaman zaman güncellenebilen ya da değiştirilebilen, tüm mali ve telif hakları SCOTTY’ye ait mobil uygulama; anlamına gelir.

SÜRÜCÜ ŞİFRESİ: SCOTTY tarafından SÜRÜCÜ’ye atanan/tanımlanan/verilen, SÜRÜCÜ’nün UYGULAMA’ya erişmesini ve onları kullanmasını sağlayan şifre ve parola anahtarı anlamına gelir. Sürücü sistem üzerinden kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup GSM numarasını onayladıktan sonra mesaj olarak kendisine gönderilen şifreyi girerek, işbu Koşullar dâhilinde UYGULAMA’yı kullanmaya başlayabilir.

YEMEK PAKETİ TAŞIMA HİZMETLERİ: KULLANICI’ların SCOTTY hizmeti aracılığı ile SÜRÜCÜ’lere ait ve SÜRÜCÜ’ler tarafından kullanılacak araçlarla (motosiklet, scooter, ATV, otomobil, SUV, KULLANICIye özel minibüs ve benzeri araçlar) kullanılarak yemek paketi taşıma hizmetleri sağlanması anlamına gelir.

SCOTTY VERİLERİ: İşbu sözleşmenin hükümlerine göre SCOTTY tarafından tasarlanan kullanıma sunulan UYGULAMA’ya erişim ve hizmetlerin kullanımı ile ilgili veriler, KULLANICI’lara ait (Kullanıcı Bilgileri dâhil) veriler, ALICI’ya ait (Kimlik ve Adres Bilgileri dahil) veriler, SCOTTY Hizmetleri ve UYGULAMA aracılığıyla sağlanan Ulaşım Hizmetleri ile ilgili tüm veriler ve SÜRÜCÜ Kimliği dâhil tüm veriler anlamına gelir.

SCOTTY HİZMETLERİ: SCOTTY’nin UYGULAMA aracılığı ile dijital teknoloji platformu üzerinden verilen elektronik hizmetler anlamına gelir ve bunlar, yemek paketi taşıma hizmetleri tedarikçilerinin, yemek paketi taşıma hizmetleri arayan KULLANICI’ların Yemek Paketi Taşıma Hizmetleri için talep üzerine isteklerini aramalarını, almalarını ve yerine getirmelerini sağlayan, talep üzerine dijital yazılım üzerinden sunulan hizmetlerdir; söz konusu Hizmetler, SCOTTY tarafından zaman zaman güncellenebilen ya da değiştirilebilen SCOTTY’nin yazılımını, web sayfalarını, ödeme hizmetlerini ve ilgili destek hizmeti sistemlerini içerir.

KULLANICI: Yemek Paketi taşıma Hizmetlerine erişmek amacıyla SCOTTY tarafından tasarlanan ve kullanıma sunulan mobil uygulamasını kullanması için SCOTTY tarafından üye olarak sisteme kabul edilmiş olan, 18 yaşından büyük ve reşit, mümeyyiz, gerçek kişi son kullanıcı anlamına gelir.

KULLANICI BİLGİLERİ: KULLANICI’nın yemek paketi taşıma hizmetleri talebi üzerine SÜRÜCÜ’ye sağlanan, KULLANICI ile ilgili KULLANICI’nın adını, konumunu, alım noktasını, iletişim bilgilerini, fotoğrafını ve sair sistemde var olan bilgiler anlamına gelir.

RESTORAN: KULLANICI tarafından mobil uygulamadan hizmet talebi esnasında sipariş verilen restoranı ifade eder.

ARAÇ: SÜRÜCÜ adına kayıtlı ve SÜRÜCÜ tarafından kullanılan ve kullanıldığı sürece her daim tüm yasal koşulları taşıyan (motosiklet, scooter, ATV, otomobil, SUV, KULLANICI’ya ait özel minibüs ve benzeri) vasıta anlamına gelir.

2. UYGULAMANIN KULLANIMI

SÜRÜCÜ’ye Tanımlanacak Şifre:

Hizmetin sağlanması amacıyla UYGULAMA’da SÜRÜCÜ bilgilerine ulaşılabilmesi ve SÜRÜCÜ’lerin UYGULAMA’yı kullanabilmesi için SÜRÜCÜ’ye şifre verilecektir. SÜRÜCÜ, kendisine verilecek olan bu şifre’yi gizli tutacağını ve herhangi bir üçüncü şahısla paylaşmayacağını, bu şifre’nin kendi rızası hilafına kullanımın koşullarının ihlali ve/veya yanlış kullanımından doğabilecek tüm sonuçlardan sorumlu olacağını, bu tarz ihlal ve/veya hatalı kullanımı derhal yazılı ve sözlü şekilde SCOTTY’e bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Yemek Paketi Taşıma İlişkisinin Kurulması: SÜRÜCÜ, UYGULAMA etkin haldeyken KULLANICI’ların yemek paketi taşıma talepleri için istekleri, SÜRÜCÜ müsaitse ve KULLANICI’ya yakın bir noktadaysa, UYGULAMA aracılığıyla KULLANICI’nın talebini kabul ederek ve kendisine hizmeti sunmak üzere belirtilen lokasyona doğru derhal hareket eder. Bu durumda SCOTTY, SÜRÜCÜ’ye UYGULAMA aracılığıyla, yemek paketinin ulaştırılacağı lokasyonu ve KULLANICI tarafından sipariş verilen restoran ile sipariş bilgilerini sağlar. SCOTTY aracılığı ile hizmet veren SÜRÜCÜ’nün; yemek paketi taşıma hizmetinden duyulan memnuniyeti artırmak için siparişin RESTORAN’dan en hızlı şekilde satın alınması gerekmektedir. Bunun yanında SÜRÜCÜ, KULLANICI’nın UYGULAMA üzerinden Yemek Paketi taşıma talebini kabul ettiğinde; SCOTTY, KULLANICI’ya SÜRÜCÜ ile ilgili iletişim bilgileri, fotoğraf, konum, araç marka ve plaka bilgileri dahil bazı gerekli bilgileri sağlayacağını kabul ve beyan eder.

KULLANICI Bilgilerinin Gizliliği ve Korunması: SÜRÜCÜ, KULLANICI’ların kişisel verilerini yemek paketi taşıma hizmetini gerçekleştirmek dışında hiçbir sebeple, başka bir amaca yönelik olarak kullanmayacağı gibi üçüncü şahıslarla kasten ve/veya taksiren paylaşılmaması ve korunması için azami özeni gösterecektir. SÜRÜCÜ’nün işbu gizlilik yükümlülüğünün aksine meydana gelebilecek her türlü zarar, ziyan ve cezayı SÜRÜCÜ, derhal ve ilk talepte karşılayacaktır. Ayrıca SÜRÜCÜ işbu yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde ortaya çıkabilecek her türlü hukuki, idari ve cezai işlem ve takibatlarda tek sorumlunun kendisi olduğunu bu hususta hiçbir hal ve karda SCOTTY’ye ve başka bir şahsa/şirkete rücu hakkının bulunmadığını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

SÜRÜCÜ, Motosiklet ile gerçekleşecek olan Yemek Paketi taşıma şartlarını bildiğini, sözleşme konusu işin gerektirdiği tüm teçhizatları sağlayarak (Örneğin; araç motosiklet veya benzeri ise Taşıma çantası vb.), duraklamalar olmadan, trafik kurallarına istisnasız olarak uyarak ve trafik yoğunluğun elverdiği ölçüde mümkün olan en kısa güzergâhtan KULLANICI tarafından belirtilen lokasyona/varış noktasına teslim edilecek yemek paketini ulaştırır.

SÜRÜCÜ, Yemek Paketi Gönderimi Hizmetini gerçekleştirdiği aracını her zaman temiz, bakımlı, teknik bakımları ve muayeneleri tam olarak ve ilgili Trafik Mevzuatı’na uygun güvenlik açısından gerekli tüm önlemleri alınmış şekilde hazır tutacağını kabul ve taahüt eder.

3. SÜRÜCÜ-SCOTTY İLİŞKİSİ:

SCOTTY, hukuken yurtdışında yerleşik bir yer sağlayıcı sanal platform ve yazılım hizmeti sağlayıcısıdır. SÜRÜCÜ ile SCOTTY arasında işçi-işveren, veya işleten ilişkisi mevcut olmayıp SCOTTY’nin işlevi sadece ve sadece sürücü ile KULLANICI’yı sanal platform üzerinden yazılım uygulaması hizmeti verilmek suretiyle buluşturma işlevinden ibarettir. İşbu işlevsel sözleşme dışında sair hiçbir surette başkaca ticari bir ilişki söz konusu değildir.

SCOTTY, platformun genel olarak işleyiş kuralları, markanın itibarı ve hizmet kalitesinin düşürülmemesi ile alakalı olanlar dışında SÜRÜCÜ’nün davranışlarından, Yemek Paket gönderiminden, SÜRÜCÜ’nün yemek paket teslimatının performansından, araçların bakımının takibinden ya da kontrollerinden ve hizmetin sunulmasından herhangi bir suretle sorumlu ve/veya yetkili değildir. SCOTTY’nin, KULLANICI ile SÜRÜCÜ arasındaki Yemek Paket gönderimi hizmeti ilişkisinde taraf olmadığını ve buna paralel hiçbir şekilde sorumluluk ve sair hukuki yükümlülüğü bulunmadığını SÜRÜCÜ peşinen geriye dönülmez şekilde beyan, kabul ve taahhüt eder.

SÜRÜCÜ’nün UYGULAMA aracılığı ile KULLANICI’nın yemek paket taşıma isteğini kabul etme, reddetme veya yok sayma kararının ya da kabul edilmiş bir yemek paket gönderim talebinin UYGULAMA aracılığı ile SCOTTY bu konudaki iptal politikalarına göre iptal etme kararının, SÜRÜCÜ tarafından işbu sözleşme kapsamında karşılıklı olarak kabul edilen maddelerin ihlali veya maddelere açık aykırılık teşkil etmesi halinde, SÜRÜCÜ’nün SCOTTY’nin itibarını, hizmet kalitesini, KULLANICI’ların uygulamaya karşı güven ilişkisini sarsacak, zedeleyecek bir eylemde bulunması durumunda veya SÜRÜCÜ’nün SCOTTY’nin markasına, itibarına ya da işine zarar verecek herhangi bir eylemde veya ihmalde bulunması durumunda SCOTTY kendi takdirine bağlı olarak SÜRÜCÜ’nün işbu sözleşmenin 2. maddesi uyarınca kendisine tanımlanan şifre’nin kullanması engelleyebilir ya da sınırlayabilir.

SCOTTY, takdir hakkı yalnızca kendisine ait olmak üzere başka herhangi bir sebeple de SÜRÜCÜ’nün UYGULAMA’ya erişimi ile UYGULAMA’ya ilişkin işlevleri kullanmasını engelleme ya da sınırlama hakkını saklı tutar.

SÜRÜCÜ, SCOTTY Marka ve Adlarını, kullanılan sembolleri, logo ve işaretleri karışıklık ve haksız rekabet yaratacak derecede benzer marka ve adları ile birlikte hiçbir şekilde kullanmayacağını, tescil ettirmeyeceğini ve onlar üzerinde hak iddia etmeyeceğini kabul eder.

Sürücü Performansı ve Puanlama İşlemleri:

KULLANICI, UYGULAMA aracılığı ile herhangi bir SÜRÜCÜ’den aldığı yemek paket gönderim hizmetine ve/veya SÜRÜCÜ’ye oy verebilecek, isteğe bağlı olarak yorum ya da geri bildirim için istekte bulunabilecek, bu yorum ya da geri bildirimlere iyi niyetli, kötü söz içermeyen şekilde geri dönüş yapabilecektir.

SÜRÜCÜ de aynı şekilde UYGULAMA aracılığı ile KULLANICI hakkında oy verebilecek, isteğe bağlı olarak yorum ya da geri bildirim için istekte bulunabilecektir.

SCOTTY, tüm bu iletişime taraf olmamakla birlikte, söz konusu olabilecek ihtilaflarda hakem görevi de görmeyecektir. SÜRÜCÜ kendi yazacağı ve paylaşacağı içeriklerden tek başına ve yalnızca kendisi sorumlu olacak ve SCOTTY’nin herhangi bir şekilde zarar görmemesi için azami özeni ve çabayı göstermekle sorumlu olacaktır.

SCOTTY söz konusu KULLANICI puanlamaları neticesinde, sürekli olumsuz puan ve yorum alan SÜRÜCÜLER’in üyeliğini askıya alabilecek ya da tek taraflı olarak üyelikten çıkartabilecektir. SÜRÜCÜ bu yetkinin tek taraflı olarak SCOTTY’de olduğunu ve itiraz hakkı olmadığını bildiği geriye dönülmez şekilde beyan,kabul ve taahhüt eder.

SÜRÜCÜ, SCOTTY tarafından sağlanan UYGULAMA’ya erişim sağlamaya devam edebilmek için SCOTTY tarafından belirlenecek ve yine SCOTTY’nin takdirine bağlı olarak zaman zaman değiştirebileceği “ORTALAMA PUAN” seviyesinden aşağıya düşmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. SÜRÜCÜ’nün KULLANICI’lar tarafından verilen puanların matematiksel ortalaması olan “ORTALAMA PUAN” altına düşmesi durumunda SÜRÜCÜ’ye puanını yükseltmesi için makul bir süre verilebilir. SÜRÜCÜ, verilen sürede (süre verilmesi ve sürenin uzunluğu tamamen SCOTTY’nin takdirindedir) sürücü puanını ortalama puanın üzerine yükseltmezse SÜRÜCÜ SCOTTY tarafından sağlanan UYGULAMA’ya erişiminin engelleneceğini kabul ve taahhüt eder. SÜRÜCÜ, UYGULAMA’da çevrimiçi durumda iken KULLANICI’lardan gelen talepleri birkaç kez reddederse SCOTTY bu durumun KULLANICI’lar açısından olumsuz bir deneyim oluşturacağını kabul ve taahhüt eder. Dolayısıyla SÜRÜCÜ, UYGULAMA’da çevrimiçi durumda iken red için haklı sebepler haricinde tüm KULLANICI isteklerini kabul edeceğini gayri kabili rücu beyan, kabul ve taahhüt eder. SÜRÜCÜ’nün işbu maddedeki yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde SCOTTY’nin işbu sözleşmeyi sebep göstermeksizin fesih hakkı saklıdır.

SCOTTY, SÜRÜCÜ’lerin KULLANICI’lar hakkında, KULLANICI’ların da SÜRÜCÜ’ler hakkında kullanmış oldukları içeriklerden ve paylaşımlardan sorumlu değildir ancak bu oyları ve/veya yazmış oldukları yorumları kendi mobil uygulamanın işlevleri ve faaliyet konusuyla ilgili herhangi bir durumda SÜRÜCÜ’ye yöneltmeden ya da onayını almaksızın kullanma, paylaşma ve gösterme hakkını saklı tutar.

SCOTTY, SÜRÜCÜ ve/veya KULLANICI tarafından bırakılan geri bildirim ve/veya yorumların, paylaşımların içeriğinin ahlaka mugayir veya başka herhangi bir şekilde itiraz edilebilir veya kişisel herhangi bir hakkı ihlal eden bir içeriğe sahip olduğunda, kişinin kimlik bilgileri ya da başka herhangi bir kişisel bilgilerini içerdiğinde, herhangi bir gizlilik yasasını, yürürlükteki diğer mevzuatı veya SCOTTY’nin şirket politikalarını ihlal etmesi halinde yorumları düzenleme ya da kaldırma hakkını saklı tutmaktadır.

4. GÜNCELLEMELER VE KONUM HIZMETLERI:

SÜRÜCÜ, kendisine ait ve aktif olarak kullanmakta olduğu cep telefonu ve/veya tablete indireceği UYGULAMA’ya ilişkin güncellemeleri takip edeceğini, UYGULAMA’ya gelen yenilikleri ve güncellemeleri günü gününe takip edip kullandığı cep telefonu ve/veya tablete indireceğini kabul ve taahhüt eder.

Yenilik ve güncellemelerin indirilmemesi sebebiyle KULLANICI memnuniyetsizliğine sebep olunmasından SÜRÜCÜ sorumludur. SCOTTY bu kapsamda SÜRÜCÜ’nün UYGULAMA’ya erişimini engelleme hakkını kullanabilecektir.

SÜRÜCÜ, coğrafi konum bilgilerinin, yemek paket taşıma hizmetinin sağlanması amacıyla SÜRÜCÜ’nün kendisine ait ve aktif olarak kullanmakta olduğu cep telefonu ve/veya tablet aracılığıyla SCOTTY’e sağlanacağını kabul ve beyan eder. Bu kapsamda SÜRÜCÜ;

UYGULAMA’ya giriş yaptığı ve UYGULAMA üzerinden KULLANICI taleplerini almaya müsait olduğu zaman veya KULLANICI’ya yemek paket taşıma hizmeti verdiği aşamada, coğrafi konum bilgilerinin SCOTTY tarafından görüntüleneceğini ve izleneceğini kabul ve taahhüt eder.

SÜRÜCÜ’nün yaklaşık konumu KULLANICI’ya UYGULAMA aracılığı ile verilecek hizmetten önce ve verildiği sırada hizmeti alan KULLANICI’ya iletilecektir. Ayrıca SCOTTY’nin SÜRÜCÜ’nün coğrafi konumu ve hizmetin sunulmasına dair her türlü kişisel bilgilerini; SCOTTY ürün ve hizmetlerini tanıtmak ve geliştirmek amaçları dâhil güvenlik, emniyet, teknik, pazarlama ve ticari amaçlarla izleyebilir, takip edebilir ve paylaşabilir.

5. SÜRÜCÜ’NÜN UYMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU KURALLAR

SÜRÜCÜ her koşul ve şartta aşağıdaki kurallara üyeliği süresince istisnasız olarak uyacağını kabul ve taahhüt eder:

SÜRÜCÜ’nün Sisteme SÜRÜCÜ olarak kaydolmak için SCOTTY tarafından Ek-1’de talep edilen her türlü belgeyi eksiksiz, gerçeğe uygun ve güncel olarak temin etme yükümlülüğü mevcuttur. SCOTTY’in ek belge talep etme ve/veya sunulan belgelerin daha güncellerini talep etme hakkı saklıdır. Sunulan belgelerin tam olması başvurunun onaylanacağı anlamına gelmeyeceği gibi , SCOTTY hiçbir sebep göstermeksizin başvuruyu reddetme hakkı saklıdır.

Kendisine ait aracı kullanmak için yeterli seviyede ve geçerli bir sürücü belgesine sahip olduğunu ve her koşul ve şartta bu ehliyetin gerektirdiği şekilde, başta Karayolları Trafik Kanunu olmak üzere ilgili tüm ulaşım, taşıma mevzuatına uygun şekilde aracını idame ettireceğini,

SÜRÜCÜ: Kendisine ait olmayan araçları kullanmayacağını ya da başkasına ait bir aracı kullanması için gerekli her türlü yasal yetki ve izinlere sahip olduğunu;

SÜRÜCÜ’lerin yemek paketi taşıma hizmetleri sağlamak için SCOTTY tarafından belirlenen ve yasal mevzuatın öngördüğü tüm lisanslara, izinlere, onaylara ve yetkilere sahip olduğunu;

KULLANICI’ların RESTORAN’dan farklı bir noktaya veya bulundukları lokasyona yemek paketi taşıma işlemi taleplerinin yasal, güvenli ve müşteri memnuniyeti için gereken yetenek, özen ve dikkatle, profesyonel bir şekilde sağlamak için uygun ve mevcut düzeyde eğitim, uzmanlık ve deneyime sahip olduğunu;

KULLANICI’lar ile olan ilişkilerinde ve yemek paketi taşıma işlemi sırasında yüksek standartlarda profesyonellik ve hizmet sunacağını;

KULLANICI’lar tarafından verilen siparişlerin, ilgili RESTORAN’dan en hızlı şekilde temin edilerek, hiçbir şekilde gecikmeye mahal vermeksizin, yemek paketinin hassasiyeti daima gözetilmek suretiyle platform tarafından sağlanan lokasyona ulaştıracağını;

Yemek paket taşıma hizmeti kalitesini sağlamaya uygun nitelikte kalabilmek için zaman zaman bazı özgeçmiş ve sürücülük sicili kontrollerine maruz kalacağını, gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

SÜRÜCÜ, SCOTTY tarafından belirlenen ve yasaların/mevzuat ile hukukun öngördüğü bu gereklilikleri sağlayamazsa veya SÜRÜCÜ’nün UYGULAMA’ya erişimi SCOTTY tarafından takdiren ve tek taraflı olarak engellenebilir ya da sınırlanabilir. Bu halde SÜRÜCÜ’nün hiçbir hal ve karda itiraz hakkı mevcut değildir.

SÜRÜCÜ; KULLANICI TALEP ETSE DAHİ HİÇ BİR ŞEKİLDE, HİÇ BİR HALDE VE ŞARTTA ARACINI HUKUKA AYKIRI, KANUN DIŞI AMAÇLAR İÇİN KULLANMAYACAĞINI,

SÜRÜCÜ, HİZMETİ VE ARACINI; HUKUKA AYKIRI, KANUN DIŞI AMAÇLAR İÇİN KULLANMAYACAĞINI, ARACINI KESİNLİKLE HASTA, UYKUSUZ, ALKOLLÜ VE HERHANGİ BİR KEYİF VERİCİ MADDENİN ETKİSİNDEYKEN KULLANMAYACAĞINI, YEMEK PAKETİ TAŞIMA İLİŞKİLERİNDE İSTİSNASIZ ŞEKİLDE SORUMLULUĞUN TAMAMEN SÜRÜCÜDE OLDUĞUNU PEŞİNEN BEYAN, KABUL VE TAAHHÜT EDER. BENZERİ DURUMLARDA UYGULAMA KULLANIM SÖZLEŞMESİNİN SCOTTY TARAFINDAN DERHAL FESHEDİLEREK HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAĞINI BİLDİĞİNİ BEYAN, KABUL VE TAAHHÜT ETMEKTEDİR.

6. GİZLİLİK HÜKÜMLERİ

Yürürlükteki mevzuata bağlı olarak, SCOTTY, aşağıdaki koşullarda işbu Sözleşme altında temin edilmiş, SÜRÜCÜ ile ilgili (kişisel bilgiler ve SCOTTY tarafından SÜRÜCÜ hakkında elde edilmiş veriler dâhil) herhangi bir bilgiyi üçüncü şahıslara sağlayabilir:

SÜRÜCÜ ve KULLANICI arasında kaza dâhil, herhangi bir şikayet, tartışma ya da çatışma varsa;

Sözleşme şartlarını uygulamak gerekliyse;

SCOTTY’nin takdirinde olmak üzere yürürlükteki düzenleme ya da herhangi bir mevzuat bunu gerektiriyorsa;

SCOTTY’nin takdirinde olmak üzere SCOTTY’nin sağladığı hizmetlerin ya da herhangi bir üçüncü şahsın güvenliğini, haklarını, mülkünü ya da emniyetini korumak; dolandırıcılık, güvenlik ya da teknik hususları tespit etmek, önlemek ya da başka şekilde ele almak gerekiyorsa;

SCOTTY’nin takdirinde olmak üzere kanun dışı, etik olmayan ya da dava konusu edilebilecek veya bu riski taşıyan herhangi bir eylemi önlemek ya da durdurmak gerekiyorsa yukarıda da bahsedildiği üzere SÜRÜCÜ ile ilgili (kişisel bilgiler ve SCOTTY tarafından SÜRÜCÜ hakkında elde edilmiş veriler dâhil) herhangi bir bilgiyi üçüncü şahıslara sağlayabilir.

SCOTTY takdirinde olmak üzere SÜRÜCÜ’nün UYGULAMA VE UYGULAMA’dan kaynaklanan hizmetleri kullanmaya nitelikli olmasıyla ya da nitelikli olarak kalmasıyla ilgili amaçlar doğrultusunda ya da Sözleşme sonlandırıldıktan sonra SCOTTY’nin hukuki, düzenleyici, güvenlik ya da ve sair zorunlu amaçlar doğrultusunda SÜRÜCÜ’nün kişisel bilgilerini elinde tutacağını kabul eder.

Şüpheye mahal vermemek adına tekrar belirtilmelidir ki SÜRÜCÜ, SCOTTY’nin tüm ticari bilgilerini ve SCOTTY UYGULAMASI nezdinde bulunan KULLANICI’nın tüm kişisel bilgilerini tam bir gizlilik içinde saklayacak, paylaşılmasına izin vermeyecek ve Hizmetlerin sağlanmasına yönelik amaçlar dışında kesinlikle kullanmayacak ve ifşa etmeyecektir.

7. ÖDEME VE SİGORTA KOŞULLARI:

SÜRÜCÜ’ye gerçekleştirdiği ya da hak ediş kazandığı her bir yemek paketi gönderimi için ödeme yapılacaktır. Taşıma ücretleri esasen SÜRÜCÜ’ye ait olmakla birlikte SCOTTY tarafından yetkilendirilmiş bağımsız bir ödeme kuruluşunca tutulacak olup SCOTTY kendi uygulama kullanım ücretini hak edişler üzerinden tahsil ettikten sonra kalan taşıma ücreti sürücüye ödenecektir.

SÜRÜCÜ’ye yapılacak ödeme Ek-1’de belirtilen finansal şartlara uygun olarak gerçekleştirilecektir. SÜRÜCÜ’ler ayrıca istisnai durumlarda, Ek-1’de belirtilen şartlara uygun olarak SCOTTY’nin uygulama kullanım bedeli saklı kalmak kaydıyla elden ödeme de alabileceklerdir. SÜRÜCÜLER’in UYGULAMA’da belirtilen ücret tutarı dışında başkaca bir ücret talep etme hakları yoktur.

KULLANICI, UYGULAMA tarafından bildirilen tutarlar kapsamında ödemeyi yapmakla, yasal olarak SÜRÜCÜ’ye ödeme yapmış olarak kabul edilecek ve ayrıca başkaca bir ödeme yapmak zorunda olmayacaktır.

Sigorta Zorunluluğu:

SÜRÜCÜ, işbu sözleşmenin elektronik ortamda imzalandığı tarihte yasal düzenlemeler kapsamında kendi adına kayıtlı aracının Kara Yolları Zorunlu Trafik Sigortasına sahip olduğunu ya da kapsamında bulunacağını taahhüt ve kabul eder.

8. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI:

UYGULAMA’nın tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları ( bundan böyle “SCOTTY’nin telif haklarına tabi çalışmalar” olarak anılacaktır) SCOTTY’ye aittir. SÜRÜCÜ, SCOTTY’nin UYGULAMA aracılığı ile verdiği hizmetlerini, UYGULAMA ve SCOTTY’ye ait bilgileri ve SCOTTY’nin telif haklarına tabi çalışmalarını SCOTTY’den yazılı izin almaksızın ticari veya şahsi amaçla kullanamaz. SÜRÜCÜ, SCOTTY’nin izni olmaksızın, SCOTTY’nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

SCOTTY’nin UYGULAMA aracılığı ile verdiği hizmetlerini, UYGULAMA ve SCOTTY’ye ait bilgileri ve SCOTTY’nin telif haklarına tabi çalışmaları, SCOTTY ticari markaları, SCOTTY ve/veya UYGULAMA vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve/veya fikri mülkiyet hakları da dâhil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

9.SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

SCOTTY, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, sözleşmeyi, uygun göreceği herhangi bir zamanda, UYGULAMA üzerinden ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya akabinde, SÜRÜCÜ tarafından UYGULAMA kullanılmak suretiyle ya da UYGULAMA üzerinden talep edilmesi halinde online kabul edilmesi ile geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

10. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda SCOTTY, işbu sözleşmede belirli koşullar ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Bu ve bunun gibi durumlar, SCOTTY için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için SCOTTY’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, siber saldırı, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla; ilgili tarafın makul kontrolü ve öngörüsü haricinde ve SCOTTY’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

11. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Koşullar’ın uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Koşullar dâhilinde doğan hukuki ihtilaflara Amerika New York Hukuku uygulanacak ve İşbu Koşullar dâhilinde ve/veya bunlarla bağlantılı olarak doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın varlığı halinde New York Mahkemeleri yetkilidir.

12. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu Sözleşme, Taraflardan herhangi birinin fesih bildiriminin diğer tarafa ulaşmasına kadar yürürlükte kalacak ve Taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

SÜRÜCÜ, dilediği zaman üyeliğini sona erdirerek ve/veya UYGULAMA'yı mobil telefonundan kaldırarak işbu Sözleşmeyi feshedebilecektir. Ancak SÜRÜCÜ'nün bu ana kadar edindiği haklar, sorumlulukları ve yaptığı tasarruflar baki kalacak ve hukuken sonuç doğurmaya devam edecektir.

SCOTTY, SÜRÜCÜ’nün işbu sözleşmede belirli koşullar dâhilinde belirtilen hükümlere ve Uygulama içinde yer alan kullanımına, üyeliğine ve SCOTTY Hizmetleri’ne ilişkin benzeri kurallara aykırı hareket etmesi durumunda; sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir. Sözleşmenin gizliliğe dair hükümleri fesihten sonra da her iki TARAF açısından hüküm ifade etmeye devam edecektir.

13. SONA ERME

SCOTTY, SÜRÜCÜ’nün işbu sözleşme hükümlerine aykırı davrandığını tespit ettiği anda SÜRÜCÜ’nün, SCOTTY SÜRÜCÜ üyeliğini, sürücünün kayıt sırasında verdiği e-posta adresine e-posta göndererek veyahut sürücünün üyelik kaydını silmek suretiyle UYGULAMA’yı tek taraflı bildirim ile sonlandırma hakkına sahiptir. Ancak tarafların bu ana kadar edindiği haklar, sorumlulukları ve yaptığı tasarruflar baki kalacak ve hukuken sonuç doğurmaya devam edecektir

14. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu Sözleşme ve değişiklikleri “SCOTTY” tarafından www.usescotty.com websitesinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. “SÜRÜCÜ” işbu sözleşme hükümlerini ve değişikliklerini UYGULAMA’yı kullanmakla kabul etmiş olmaktadır. “SCOTTY”, dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek www.usescotty.com üzerinde yayınlandığı tarihte herhangi bir bildirim ve/veya kabule bağlı kalmaksızın doğrudan yürürlüğe girer.

SÜRÜCÜ, iş bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda “SCOTTY” veri tabanlarında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, “SCOTTY”i yemin teklifinden bağımsız kıldığını ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

SÜRÜCÜ Sözleşme’ye dair sanal ortamda “KABUL EDİYORUM” düğmesine tıklayarak ya da fiziki olarak imzalayarak;

İşbu sözleşmenin KULLANICI’lar ile yapılan sözleşmeyi etkileyecek ve SÜRÜCÜ’nün sunacağı hizmet detaylarına yönelik olarak ayrılmaz bir parçası olduğunu gerek işbu sözleşmeyi gerekse KULLANICI’lar ile yapılmakta olan SCOTTY YEMEK SİPARİŞİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ’ni de tam olarak okuduğunu ve anladığını;

İşbu sözleşme ile ilgili başka kişilere (avukat dâhil) danışma fırsatı bulmuş olduğunu ve her bir hükmünü, esaslı unsurlarını karşı tarafla etraflıca ve tüm detayları ile birlikte tek tek müzakere ettiğini;

İşbu sözleşmenin şart ve koşullarına uymayı kabul ettiğini;

Sözleşmeyi imzalamaya hukuki olarak ehil olduğunu açık bir şekilde; kabul ve taahhüt eder.

Sözleşmeden dolayı damga vergisi doğması durumunda, damga vergisi SCOTTY tarafından ödenecektir.

İşbu Sözleşme; SÜRÜCÜ tarafından, yetkili kişi sıfatıyla sanal ortamda onaylanmak ya da fiziki olarak imzalanmak suretiyle, işbu onaylandığı tarihte Ekleriyle birlikte derhal yürürlüğe girecek ve Taraflardan birinin işbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak fesih iradesinin diğer tarafa tebliğ edildiği tarihe kadar geçerli olacaktır.

Ek-1: Sürücü olarak kayıt olmak için gereken evrak listesi ve Finansal Şartlar

Talep Edilecek Olan Belgeler:

SÜRÜCÜLER, UYGULAMAYA kayıt olabilmek için kendilerine ait olan aşağıdaki belgeleri eksiksiz ve tam olarak sunmak zorundadır;

Hizmet Verilecek Aracı sürmeye uygun sınıfta geçerli güncel ehliyet fotokopisi

Hizmet Verilecek Aracın Güncel Ruhsat Fotokopisi

Geçerli güncel trafik sigortasının fotokopisi

Adli sicil kaydı

SCOTTY tüm bu belgelere ek ayrıca belge talep etme hakkını da saklı tutar.

Finansal Şartlar ve Ödeme:

SÜRÜCÜ; gerçekleştirdiği ve/veya ödeme hak kazandığı her Yemek Paketi Taşıma Hizmeti için, UYGULAMA’da, taşıma mesafesine paralel olarak tespit edilen hizmet bedeli tutarını alacaktır. Bu bedel, SCOTTY ya da yetkili ve lisanslı ödeme kuruluşu tarafından öncelikle tahsil edilecek ve daha sonra SCOTTY hizmet bedeli olan ve hizmet bedeli tutarının %20’sine tekabül eden uygulama kullanım bedeli mahsup edildikten sonra 5 iş günü içinde, SÜRÜCÜ’nün sistemde kayıtlı olan Banka hesabına yatırılacaktır. Bankalardan kaynaklı kesintiler ve gecikmelerden SCOTTY kat’iyen sorumlu tutulamayacaktır.

İşbu Ek, Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olarak, Sözleşme yürürlükte olduğu sürece Taraflar için bağlayıcı olacak, Taraflarca diledikleri zaman Sözleşmeden ayrı olarak yazılı şekilde revize edilebilecektir.

 

SANAL PLATFORM KULLANIM ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu Sanal Platform Kullanım Çerçeve Sözleşmesi, aşağıda bilgileri yer alan iyzico Ödeme Hizmetleri A.Ş. (“iyzico”) ile bu Sözleşme’deki hizmetlerden faydalanmak isteyen Satıcı arasında akdedilmiştir.

iyzico:

Unvan: iyzico Ödeme Hizmetleri A.Ş.

Adres: Merdivenköy Mah. Bora Sokak Nidakule Göztepe İş Merkezi No:1 Kat:19 Ofis 70-73 Kadıköy/ İstanbul

Vergi Daire ve No.: Erenköy Vergi Dairesi – 483 034 31 57

Telefon No: +90 216 599 01 00

iyzico ve Satıcı bundan böyle birlikte “Taraflar”, ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.

2. TANIMLAR

Alıcı

İnternet Sitesi üzerinden işbu Sözleşme kapsamında sunulan servisler aracılığı ile mal veya hizmet alımı yapan ve bu amaçla Servis’ten faydalanan Son Kullanıcı

Hassas Ödeme Verisi

Alıcı tarafından ödeme emrinin verilmesinde veya Alıcı’nın kimliğinin doğrulanmasında kullanılan, ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da kullanıcılar adına sahte işlem yapılmasına imkan verebilecek şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV2, CVC2 kodu gibi veriler

Hatalı/Yetkisiz İşlem

Hatalı bir şekilde veya Alıcı’nın talimatı dışında gerçekleştirilen Ödeme İşlemi

İnternet Sitesi

İnternet üzerinden ticarî faaliyet yürüten Pazaryeri’ne ait ve, Pazaryeri veya Satıcı tarafından mal veya hizmetlerin satışa sunulması için kullanılan internet sitesi

iyzico

İletişim bilgileri işbu Sözleşme’nin 1. maddesinde belirtilen ve işbu Sözleşme’de ödeme hizmeti sağlayıcı taraf olan İyzico Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi

Ödeme Aracı

Alıcı tarafından ödeme emrini vermek için kullanılan kart, cep telefonu, şifre ve benzeri kişiye özel araç

Ödeme Hesabı

Satıcı adına iyzico nezdinde açılan ve ödeme işleminin yürütülmesinde kullanılan hesap

Ödeme İşlemi

İnternet Sitesi’nde satışa sunulan ürünler veya hizmetler için ödeme yapılması amacıyla, Platform aracılığı ile yürütülen bir dizi operasyon

Platform

iyzico tarafından geliştirilen sanal ödeme ve doğrulama ağ geçidi olan bir yazılımdan ibaret sanal platform

Pazaryeri

İnternet Sitesi’ni işletmekte olan, kendisi veya yer sağladığı Satıcı tarafından İnternet Sitesi’nde mal veya hizmetleri satışa sunulmasına imkan veren gerçek veya tüzel kişi.

Satıcı

Ödeme İşlemi’ne konu fonun ulaşması istenen, İnternet Sitesi üzerinden satış gerçekleştiren Satıcı

Servis

Sözleşme’de belirlenen hüküm ve koşullar çerçevesinde Satıcı’ya sunulacak olan iyzicollect hizmeti

Sistem Ortağı

Platform aracılığı ile ödemelerin işlenmesi konusunda işbirliğinde bulunulan banka veya finans kuruluşu

Sözleşme

Satıcı ile akdedilen işbu Sanal Platform Kullanım Çerçeve Sözleşmesi

Şüpheli İşlem

Sözleşme ile belirlenen durumlar da dahil olmak üzere, Hatalı/Yetkisiz İşlem olarak değerlendirilme ihtimali bulunan Ödeme İşlemi

Yetkili Personel

Satıcı’ya Platform kullanımı hakkında destek vermek ve iletişime geçmek üzere iyzico tarafından yetkilendirilmiş olan personel

Yönetim Arayüzü

Satıcı’nın Platform’a ilişkin ayarları yapabilmesi, iletişim bilgilerini değiştirebilmesi ve Sözleşme ile belirlenen kapsamdaki diğer operasyonları gerçekleştirebilmesini sağlayan Platform’a ilişkin yönetim arayüzü

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

Pazaryeri tarafından işletilmekte olan İnternet Sitesi üzerindeki sanal pazaryerinde ödeme hizmetleri iyzico tarafından sunulmaktadır. iyzico, bu kapsamda hem Pazaryeri hem Satıcı hem de Alıcı’ya 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (“Kanun”) ve alt düzenlemeleri uyarınca ödeme hizmeti verecektir. Bu kapsamda Alıcı’dan tahsil edilen para, İnternet Sitesi’nden Alıcı’nın sipariş
verdiği mal veya hizmetin tam ve gereği gibi teslim edildiğine ilişkin işbu Sözleşme’de belirtilen şekilde Alıcı’nın onayının alınmasına kadar Alıcı’nın Ödeme Hesabı’nda tutulacak , onayı müteakip Satıcı’nın Ödeme Hesabına aktaracaktır.

İşbu Sözleşme, yukarıda belirtilen kapsamda iyzico tarafından Satıcı’ya, İnternet Sitesi üzerinden Pazaryeri aracılığıyla satışa arz ettiği ürün ve hizmetlerin bedellerini tahsil etmesi, Alıcı’ya ise İnternet Sitesi üzerinden satın aldığı ürün ve hizmetlerin bedellerinin Satıcı’ya aktarımı için sunulan Servis’e ilişkin esaslar ile Taraflar’ın bu kapsamdaki hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

4. GENEL ŞARTLAR

4.1. KAYIT

a) Pazaryeri’nin Satıcı bilgilerini API üzerinden iyzico’ye iletmesi ile iyzico, Satıcı’nın servise kaydını gerçekleştirecektir.

b) iyzico’nun, Satıcı bilgilerini onaylaması akabinde Sözleşme’nin Satıcı tarafından onaylandığı tarih itibariyle işbu Sözleşme yürürlük ve geçerlilik kazanacaktır.

4.2. KULLANIM KOŞULLARI

a) Satıcı Servis’i ancak Sözleşme yürürlüğe girdikten sonra kullanabilecektir.

b) iyzico, aşağıda belirtilen konulardaki haklarını saklı tutmaktadır:

– Sözleşme yürürlüğe girmeden önce Satıcı’yı telefon ile arama ve Pazaryeri tarafından iletilen bilgileri doğrulama, ek bilgi ve belge talep etme; ve/veya,

– Herhangi bir gerekçe belirtmeden Satıcı’nın kaydını yapmama.

4.3. PLATFORM ÇALIŞMA PRENSİPLERİNE İLİŞKİN ESASLAR

4.3.1 Genel Esaslar

a) İşbu Sözleşme uyarınca iyzico, Alıcı tarafından İnternet Sitesi’nden sipariş edilen ürün ve hizmetlere ilişkin ödemelerin kabul edilmesi ve işleme alınması ve Satıcı’ya ödemelerin yapılması amacıyla Servis sunmayı kabul ve taahhüt eder.

b) Satıcı, Platform’un doğru ve etkin bir şekilde kullanılabilmesi için Platform’u iyzico’nun talimatları doğrultusunda kullanmak ve gerektiğinde güncellemekle yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder. Bu maddeye aykırılık nedeni ile Platform’dan verim sağlanamaması veya işlemlerde herhangi bir hata gerçekleşmesi durumunda iyzico’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

c) iyzico, yetkisiz kişiler tarafından bilgilere erişilmesinin engellenmesi amacıyla Platform’u gerekli güvenlik seviyesinde tutmak için en iyi çabayı gösterecektir. Satıcı bu anlamda iyzico’ye azami desteği sağlayacak ve iyzico’nin talimatlarına uygun davranacaktır.

d) iyzico, özellikle Sistem Ortakları tarafından gerçekleştirilen güvenlik standardı değişikliklerinin sonucunda güvenlik standardını değiştirme hakkını saklı tutar.

e) Satıcı, Alıcı tarafından yapılan ödemelere ait provizyonların Sistem Ortakları tarafından belirtilen koşullar kapsamında gerçekleştirildiğini bildiğini, Sistem Ortakları’nın sitelerine yönelik ihlâller veya saldırılara (hacking, phishing) yönelik olarak iyzico’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını beyan eder.

f) Platform ve Sözleşme kapsamındaki hizmetlerden münhasıran Satıcı tarafından faydalanılabilecektir. Bu hükme aykırılık Sözleşme’ye aykırılık teşkil eder ve bu aykırılık Sözleşme’nin iyzico tarafından tek taraflı feshi için yeterli sebep olacaktır.

d) Platform sadece Satıcı tarafından Satıcı’nın İnternet Sitesi’nde gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin olarak kullanılacaktır.

e) Satıcı, Yönetim Arayüzü’ne, Alıcı ise Platform’a erişim imkanı tanıyan şifreyi ve/veya Ödeme Aracı’na ilişkin temin ettiği bilgileri (varsa) gizli tutmakla, yetkisiz şahıslara ifşa etmemekle ve bu şifrelerin tahsis amacı haricinde başkaca amaçlar için kullanılmasını önlemekle yükümlüdür. Alıcı ayrıca bahsi geçen bilgiler veya Ödeme Aracı’na ait bilgilerin kaybolması, çalınması veya yetkisiz bir şekilde kullanımının söz konusu olması halinde durumu derhal iyzico’ya işbu Sözleşme’de belirtilen yöntemlerden biriyle bildirmekle yükümlüdür. iyzico, Satıcı tarafından söz konusu bilgilerin kaybedilmesi veya ifşa edilmesi durumunda herhangi bir sorumluluğa sahip olmadığı gibi, kusurun iyzico’ya ait olduğu kanıtlanmadığı müddetçe üçüncü şahıslar tarafından Satıcı’ya verilecek zararlardan da sorumlu değildir. Satıcı, şifreyi kaybetmesi durumunda bu durumu derhal iyzico’ya yazılı olarak bildirecek ve iyzico söz konusu şifrenin kullanımı engellemek üzere gerekli işlemleri yapacak, bu durumdan Satıcı’yı haberdar edecek ve Satıcı’yı en kısa sürede yeni bir şifre verecektir. Satıcı tarafından belirtilen kimlik tanımlayıcının hatalı olması halinde, iyzico Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmemesinden veya hatalı gerçekleştirilmesinden sorumlu tutulamaz

f) Satıcı, Platform’un veya bir yönetim hesabının kanıtlanabilir bir şekilde yetkisiz olarak kötü amaçlı kullanımından veya yönetim hesabına yetkisiz erişimden kendi kusuru ölçüsünde sorumlu olacaktır.

4.3.2 Satıcı’nın Platform’u Kullanımına İlişkin Ek Düzenlemeler

a) Satıcı’nın kendi internet sitesi veya başka internet siteleri üzerinden Servis’ten faydalanmak istemesi halinde, bu husus iyzico’ya ayrıca bildirilecek ve iyzico’nin kabulü halinde konu ile ilgili olarak Taraflar arasında ayrıca bir anlaşma akdedilecektir. Satıcı’nın faaliyet konusunun değiştirilmesi hâlinde, söz konusu değişiklik derhal iyzico’ya yazılı olarak bildirilecek olup, yeni faaliyetin veya içeriğin iyzico standartlarına uygun olmadığının iyzico tarafından tespit edilmesi halinde iyzico verilen hizmeti herhangi bir ihbara lûzum olmaksızın sona erdirebilecek veya askıya alabilecektir. Bu durumda, iyzico işbu Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin feshetme hakkına sahiptir.

b) iyzico, Platform’u kullanması için gerekli olan sistem araçlarının Satıcı tarafından uygulamaya sokulmasını sağlayacaktır.

c) iyzico, Platform’a ilişkin kullanım desteği verecek olup, Platform’un kurulum, kullanım ve işleyişine ilişkin olarak talimatlar verme yetkisini haizdir.

d) Satıcı, Platform’a ve bilgilere üçüncü kişilerce gerçekleştirilen siber saldırı, virüs ve benzeri zararlı ve yetkisiz erişimler halinde derhal iyzico’yi yazılı olarak bilgilendirecektir.

e) iyzico, Satıcı’nın, sistem araçlarında değişiklik yapmasına, sistem tarafından öngörülenler dışında işlevlerine müdahalede bulunmasına veya sistem araçlarının kurulum ve kullanım talimatlarının aksine hareket etmesine izin vermemektedir. Satıcı’nın bu hususlara aykırı hareket etmesi, Sözleşme’ye aykırılık teşkil eder.

f) Satıcı, aşağıda belirtilen bilgiler başta olmak üzere yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca sunulması zorunlu tutulmuş olan bilgileri İnternet Sitesi’nde kendisine tahsis edilen alanda sunmakla yükümlüdür:

– İnternet Sitesi aracılığıyla sunulan ürünler ve hizmetlerin ayrıntılı açıklamaları,

– Ürün iadesi ve ödeme iadesi politikası,

– Satıcı hizmeti ihtiyaçları için Satıcı’nın e-mail adresi ve telefon numarası dahil olmak üzere iletişim bilgileri,

– Ödeme para birimi,

– Mevcut olması halinde satış kısıtlamaları veya yasal kısıtlamalar (örn. en düşük yaş vs.),

– Teslimat şartları,

g) iyzico, Platform’a ait web Yönetim Arayüzü için Satıcı’ya erişim sağlayacaktır. Yönetim Arayüzü’ne erişim iyzico tarafından Satıcı’ya özel olarak verilecek olan şifre ile sağlanacaktır.

5. SATICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a) Satıcı, Platform üzerinde değişiklik yapmayacağını ve Platform’un işlevlerine müdahale etmeyeceğini, Platform’u kurulum ve kullanım talimatlarına uygun olarak kullanacağını kabul ve beyan eder.

b) Satıcı, iyzico tarafından sunulan Platform özelliklerine ilişkin açıklama ile “iyzico Platform Aracılığıyla Ödeme Yapılmasına İlişkin Kurallar”a ve bunlarla ilgili tüm güncellemelere uyacak, uymaması nedeniyle meydana gelecek tüm taleplerden sorumlu olacaktır.

c) Satıcı, İnternet Sitesi’nde satışı yasal olmayan ürünler ve hizmetler listelemeyecek/sunmayacaktır. iyzico tarafından, İnternet Sitesi’nde satışı hukuka aykırı olan ya da iyzico ilkelerine ters düşen, özellikle aşağıda belirtilen ürünlerin veya hizmetlerin sunulduğunun tespiti hâlinde, Platform’un kullanılmasını tamamen veya kısmen durdurma yetkisi vardır. Alıcı da aynı şekilde Servis ve Platform’u yasalara veya ahlaka aykırı ürün ve hizmet temin etmek amacıyla ve/veya yasalara veya ahlaka aykırı amaçlarla kullanmayacaktır. Bu kapsamda Servis, özellikle aşağıda yer alan ürün ve hizmetlerin satışında ve temininde kullanılamaz:

– Pornografik ürünler veya erotik nitelikteki hizmetler,

– Çocuk pornografisi gösteren veya teşvik eden ürünler ve pornografi dağıtımı suçunun işlendiğine dair işaretler gösteren diğer cinsel uygulamalar,

– Uyuşturucu ve psikotropik maddelerin veya zehirlerin yaygınlaştırılması,

– Reçeteli verilen ilâçlar,

– Suça teşvik edebilecek veya neden olabilecek veya telif hakkı korumalarını teknik yollarla ortadan kaldıran ürün ve hizmetler,

– Terör mevzuatı kapsamına giren ürün ve hizmetler,

– Üçüncü şahıslar nezdinde iyzico’nin itibarını zedeleyebilecek biçimde hakaret, sövme içeren diğer ürünler veya hizmetler,

– Bahis borçları veya kumar kazançları için kumar faaliyetinin yeri ve türünden bağımsız ödemeler,

– Üçüncü kişilerin fikrî ve sınaî mülkiyet haklarını ihlâl eden ürünler.

e) Yukarıda sayılan sebeplere bağlı olarak Ödeme İşlemi’nin reddedilmesi veya Platform’a erişimin tamamen askıya alınması Sözleşme’nin iyzico tarafından ihlâlini teşkil etmez.

f) Yukarıda yer alan hususlar nedeni ile oluşabilecek tüm sorumluluk Satıcı’ya ait olup, iyzico’nun her türlü zararlarını ferileri ile birlikte Satıcı’ya rücu hakkı saklıdır. Satışı veya temini hukuka aykırı olan ya da iyzico ilkelerine ters düşen ürünlerin ve hizmetlerin satışı veya temini sonucunda iyzico’nin bir zarara uğraması hâlinde, Satıcı iyzico’nin uğradığı her türlü zararı nakden ve defaten ilk talep ile tazmin etmekle yükümlüdür.

g) Satıcı, İnternet Sitesi’nde sunulan/temin edilen ürünler veya hizmetler ile Servis kapsamındaki işlemler hakkında talep halinde iyzico’ye bilgi sağlamakla yükümlüdür. Satıcı’nın bu hüküm gereğince bilgi sağlamaması hâlinde, iyzico, bilgisi verilmeyen ürün ve hizmetlerin ödemesine konu olan işlemi yapmayı reddetmek ve bilgi sağlamayan tarafın Satıcı olması halinde Satıcı’nın Platform sistemine erişimini tamamen engellemek yetkisini haizdir.

h) Satıcı, İnternet Sitesi’nde sunduğu ürünlerin ve hizmetlerin işbu maddede belirtilenler arasında yer alıp almadığını, kanunlar tarafından satışı yasaklanmış ürün veya hizmet olup olmadığını ve ürünlerin ve hizmetlerin mevzuata uygun olarak satışının yapılıp yapılmadığını kontrol ve temin etmekle yükümlüdür.

i) Satıcı, İnternet Sitesi üzerinden satılan her ürün ve/veya hizmet için vergi mevzuatı kapsamında belgelendirmeye dair tüm yükümlülüklerini yerine getirecektir.

j) Alıcı, Ödeme Aracı’nın güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi için gerekli tüm makul önlemleri alacaktır. Alıcı, Ödeme Aracı’nın kaybolması, çalınması veya haksız kullanımı durumunda iyzico’yu derhal işbu Sözleşme’de belirlenen iletişim yollarından biri vasıtasıyla bilgilendirecektir.

k) Satıcı, Hassas Ödeme Verileri’nin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması hususunda gerekli önlemleri alacaktır. Satıcı, kendi nezdinde Hassas Ödeme Verisi tutmayacak, işlemeyecek ve kaydetmeyecek, önemli güvenlik olaylarında iyzico’yu bu durumdan derhal haberdar edecektir.

l) Satıcı, kendisine veya üçüncü bir kişiye ait ödeme kartı kullanılarak kazanç elde etmek amacıyla sanal POS cihazları aracılığıyla İnternet Sitesi üzerinden gerçek iradelerine uymayacak şekilde işlem yaparak kendilerine yahut üçüncü kişilere yarar sağlayıcı nakit satışı niteliği taşıyan işlemlerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder Bu tür bir işlemin iyzico veya resmi merciler tarafından tespit edilmesi durumunda, iyzico tek taraflı ve derhal etkili olacak şekilde sanal POS’ların kullanımını durdurma ve Sözleşme’yi sözleşmeye aykırılıktan dolayı feshetme hakkına sahiptir. Bu durumda Sözleşme’nin feshedilip edilmediğine bakılmaksızın iyzico’nin her türlü zararını talep hakkı saklıdır.

6. iyzico’NUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. iyzico’nin Platform’a veya Yönetim Arayüzü’ne Erişimi Engelleme Hakkı

a) iyzico, özellikle aşağıdaki durumların meydana gelmesi halinde, Platform’a veya Yönetim Arayüzü’ne erişimi engelleme hakkına sahip olacaktır. Söz konusu durumun ortadan kaldırılmasını müteakip erişim tekrar sağlanacaktır. Erişim engellendiği takdirde, Satıcı, Platform veya Yönetim Arayüzü’nde bulunan hiçbir özelliği (iade, raporlama, Satıcı oluşturma vb.) kullanamayacaktır.

– Platform’a yönelik bilgisayar virüsü tehdidi varsa,

– Satıcı işbu Sözleşme kapsamında kendisinden talep edilen bilgileri (Satıcı açısından kendisi tarafından Alıcı’ya sunulması gereken bilgiler dahil) sağlamıyorsa,

– Servis’in 5(c) maddesine aykırı kullanıldığı tespit edilirse,

b) İşbu maddenin (a) bendinde sayılan durumlar Satıcı tarafından 3 gün içinde düzeltilmez veya söz konusu durumlar 2 ay içinde birden fazla defa tekrar eder ise iyzico Platform’a erişimi askıya alma hakkına sahiptir. Platform’un askıya alınması sebebi ortadan kalktığında IYZI yapılacak güvenlik denetimi sonrasında Platform’u tekrar kullanıma açar.

c) iyzico’nin işbu Sözleşme’ye ilişkin hizmetleri önceden Satıcı’ya haber vermeksizin denetleme yetkisi mevcuttur.

6.2. Platform Bakımı, Kesintiler ve Arıza Çözümleri

a) iyzico, Platform’un düzgün olarak çalışması için gerekli olan sürekli bakımı, donanımı ve teknik desteği sağlayacaktır. Bununla bağlantılı olarak iyzico’nin, işbu Sözleşme’de açıkça belirtilen durumlarda ilgili sunucuların çalışmasını geçici olarak durdurma veya sınırlandırma hakkı saklıdır. Bu durumda, Satıcı’nın herhangi bir tazminat hakkı mevcut değildir.

b) İşbu Sözleşme’de açıkça belirtilen durumlar haricinde, gerekli bakım, güncelleme ve benzeri hususlar için iyzico, yapacağı kesintileri işgünleri dışındaki günlerde özellikle akşam veya gece saatlerinde (01:00 – 06:00 saatleri arasında) gerçekleştirmek için azami özen gösterecek olup, acil durumlarda bu gün ve saatler dışında da kesinti yapılabilecektir. Bu halde Pazaryeri en kısa süre içerisinde acil durum ve kesintiye ilişkin detayları Satıcı’ya bildirilecektir.

c) iyzico, acil durumlar dışında e-posta mesajı göndererek Satıcı’yı gerekli önlemleri almasını sağlayacak şekilde kesinti hakkında önceden bilgilendirecektir.

d) iyzico, Yönetim Arayüzü’ne kesintisiz erişim sağlanacağını veya Platform’un kesintisiz çalışacağını garanti etmemektedir. iyzico, ödemeleri zamanında işleyecek olup, Sistem Ortakları’ndan kaynaklanan sorunlar nedeniyle, bu işlemlerin zamanında gerçekleşmemesinden sorumlu olmamakla birlikte, söz konusu sorunların en kısa süre içerisinde giderilmesi için gayret edecek ve Sistem Ortakları ile iletişim halinde olacaktır.

6.3. Kişisel Bilgilerin Korunması

a) Satıcı, kendisine ait bilgilerin sadece Servis’in verilmesini temin amacıyla iyzico tarafından işlenmesini, saklanmasını ve benzeri işlemleri (sisteme tanımlamak ve kayıt etmek) kabul etmektedir. Satıcı, iyzico’nin sunucularının veya verileri saklandığı birimlerin yurt dışında olabileceğini ve bu çerçevede kendisine ve İnternet Sitesi üzerinden gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin bilgilerin (mevzuat elverdiği ölçüde) yurt dışına çıkarılmasının mümkün olduğunu kabul eder. iyzico kişisel verilerin “gizli bilgi” olduğunun, kendisine bu amaçla verilen kişisel bilgilerin gizliliğini temin için gerekli özeni göstermekle yükümlü olduğunun bilincindedir.

b) Alıcı, iyzico’nin bir şikâyeti işleme aldığı durumlarda, Servis kapsamında gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin bilgiler ile kendisine ait sair bilgilerin, şikâyetin çözümü için gerekli olduğu ölçüde Satıcı ve/veya Pazaryeri’ne iletilebileceğini kabul ve beyan eder.

c) iyzico, Satıcı iletişim bilgileri ve yetkili kişi bilgilerini ancak Satıcı’nın ticarî faaliyetlerine herhangi bir katma değer sağlaması durumunda, Pazaryeri dışında bir iş ortağı ile paylaşabilecektir. Bu gibi bir durumda iyzico, Satıcı’nın sadece iletişim bilgilerini paylaşmakta olup, iş ortağı ile Satıcı arasında kurulacak herhangi bir ticarî ilişkinin veya bu ilişkiden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlığın tarafı olmayacaktır.

d) iyzico tarafından Satıcı’nın iletişim bilgileri sadece Satıcı ile iletişime geçme amacıyla kullanılmaktadır. Aşağıda belirtilen kişiler ve durumlar hariç olmak üzere bu bilgiler üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır:

– iyzico çalışanları,

– iyzico’nin kişisel bilgilerin işlenmesi (sisteme tanımlanması ve kayıt etmek) konusunda görevlendirdiği üçüncü kişiler,

– Yasal görevlerin yerine getirilmesi için gerekli olan durumlar.

7. ŞİKÂYET PROSEDÜRÜ, HATA VE ZARAR SORUMLULUKLARI

7.1. ŞİKÂYET PROSEDÜRÜ

a) Satıcı, iyzico tarafından sağlanan hizmetlere ilişkin şikâyetleri aşağıda belirtilen şekillerde iyzico’ya haber verecektir:

[email protected] e-posta adresine veya

– iyzico’nun Merdivenköy Mah. Bora Sokak Nidakule Göztepe İş Merkezi No:1 Kat:19 Ofis 70-73 Kadıköy/ İstanbul adresine iadeli taahhütlü posta göndermek suretiyle,

b) Satıcı tarafından ayrıca Yetkili Personel’e iletişim telefon numarasından ulaşarak da şikâyet prosedürü başlatılabilecektir. Yetkili Personel’in veya bir başka kişinin Satıcı’nın telefonla bildirdiği şikâyeti kabul etmemesi hâlinde, Satıcı yukarıda belirtilen yollardan birini kullanarak şikâyeti yazılı olarak yapmayı taahhüt eder. Satıcı şikâyeti burada belirtilen şekilde telefon yoluyla bildirmesi hâlinde, iyzico’nin kendisinden talep edeceği iletişim bilgilerini vermekle ve ayrıca belgelerin, taramaların veya hata mesajlarının içeriğinin vs. gönderilmesiyle yükümlü olacaktır.

c) iyzico, şikâyet konusu sorunun giderilmesi için elinden gelen en iyi çabayı sarf edecektir. iyzico, söz konusu sorunların giderilmesi sürecinde destek verecek çalışanların kalifiye elemanlar olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. iyzico, şikâyetlerdeki eksiklikler (bildirim eksiklikleri) ile bağlantılı olarak meydana gelen gecikmelerden sorumlu olmayacaktır.

d) Satıcı tarafından yöneltilecek şikâyetler şu ayrıntıları içereceklerdir: Şikâyet nedeni, işlemde dahil edilen tarafların listesi, varsa işlem kodu ve sorunun ayrıntılı bir listesi ve olası hata mesajlarının içeriği.

e) Satıcı, Platform ve Ödeme İşlemleri ile ilgili olarak Alıcı tarafından iletilen şikâyetleri üçüncü kişiler ile paylaşmayacak ve şikâyetin doğrulanması ile yükümlü olacaktır. Satıcı, doğrudan kendisine iletilen taleplerle ilgili olarak, sorun Servis’ten kaynaklanmadığı sürece, kendisine iletilen şikâyetleri iyzico’ya yönlendirmeyecektir.

f) Satıcı ile herhangi bir Alıcı veya Satıcı arasında meydana gelen uyuşmazlıklar ilgili Satıcı ile işlemin tarafı olan Alıcı veya Satıcı arasında çözüme ulaştırılacak olup, iyzico bu işlemlerden veya uyuşmazlıklardan sorumlu olmayacaktır. Ancak, iyzico böyle bir durumda ilgili Satıcı’ya her türlü belge, bilgi temini de dahil gerekli desteği vermeye hazır olacaktır. iyzico’nin bu madde kapsamında herhangi bir nedenle (kendi kusurundan kaynaklı haller dışında) bir bedel ödemek durumunda kalması halinde Satıcı bunu derhal tazmin edecektir.

g) Şikâyetler, iyzico tarafından kendisine ulaşma tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde yanıtlanacak olup, çözümün Sistem Ortağı ile işbirliği gerektirmesi hâlinde, Sistem Ortağı’ndan gerekli bilgilerin alınması için bu süre sınırı önceden yazılı olarak bildirimde bulunmak ve öngörülen süreyi belirtmek kaydıyla uzatılabilecektir.

7.2. HATA VE ZARARDAN DOĞAN SORUMLULUK

a) iyzico, İnternet Sitesi’nde sunulan ürünlerin veya hizmetlerin Alıcı’ya tedarik edilmesine veya iade edilmesine katılmayacaktır. Bu nedenle Platform aracılığıyla ödemesi yapılan ürünler veya hizmetlerden veya bu ödemesi yapılan ürünler veya hizmetlere ilişkin Alıcı ile Satıcı veya Alıcı ile Pazaryeri arasındaki sözleşmenin hukuka uygun bir şekilde akdedilmiş olmasından iyzico sorumlu olmayacaktır.

b) iyzico, sadece Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini ihlâl etmesi hâlinde meydana gelen doğrudan zararlardan sorumlu olup, kendi kusurunun bulunmadığı üçüncü şahıs veya Sistem Ortakları tarafından neden olunan zararlardan sorumlu olmayacaktır.

c) iyzico, ödeme emrinin verilmesinin ardından Satıcı tarafından bilgilerin hatalı veya eksik girilmesi nedeniyle işlemlerin tamamlanmaması veya gecikmesi nedeniyle meydana gelen durumlardan dolayı, tutarların Satıcı’nın hesabına transfer edilmesinin gecikmesinden sorumlu olmayacaktır. iyzico, kendisi tarafından öngörülemeyen veya engellenemeyen durumlar neticesinde meydana gelen gecikmelerden ötürü, Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilememesinden veya Ödeme İşlemi’nde kendi kusuru dışında hata meydana gelmesinden veya bunların sonucunda meydana gelen zararlardan sorumlu olmayacaktır.

d) Satıcı’nın işbu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir taahhüt veya yükümlülüğüne aykırı davranması, yasaları veya herhangi bir üçüncü kişinin haklarını ihlal etmesi nedeniyle iyzico’nun, görevlilerinin, yöneticilerinin ve çalışanlarının bir zarara uğraması yahut yasal, idari veya cezai bir yaptırıma tabi tutulması halinde ilgili tutarlar (avukatlık ücretleri de dahil) ilk talepte ödenmek üzere ferileri ile birlikte Satıcı’ya rücu edilecek, ilgili tüm üçüncü kişi talepleri ise iyzico’ya yönlendirilecektir. iyzico’nun bahsi geçen tutarları Satıcı’ya yapılacak ödemelerden mahsup hakkı saklıdır.

e) Satıcı, işbu Sözleşme’nin 4.3.1(f), 7.2(d) ve 7.3(h) maddelerine aykırı davrandığı takdirde iyzico’ya son 3 (üç) ayda yapmış olduğu satışların hacmi tutarında bir cezai şart ödemekle yükümlü olacaktır. iyzico, cezai şart tutarını Satıcı’ya yapılacak ödemelerden mahsup edebilir. Satıcı, iyzico tarafından riskli olarak nitelendirilen ve 4.3.1(f), 7.2(d) ve 7.3(h) maddelerinde tanımlanan durumlarda iyzico’nin işbu Sözleşme kapsamında Satıcı’ya ödenmesi gereken tutarları ödemeyi reddedebileceğini kabul ve beyan eder. iyzico’nun cezai şart tutarını aşan zararlarını talep hakkı saklıdır.

7.3. ŞÜPHELİ/YETKİLENDİRİLMEMİŞ/HATALI İŞLEMLERDE SORUMLULUK

a) Alıcı tarafından ödemenin iyzico’ye iletilmesi halinde iyzico işbu Sözleşme’de belirtilen koşullarda ve Pazaryeri tarafından belirtilen kurallar dahilinde ilgili onay süreçlerinin tamamlanmasını müteakip ödemeyi Satıcı’ya aktaracaktır. Alıcı tarafından ödemenin iyzico’ye aktarılmaması halinde, iyzico’nin Satıcı’ya ödeme yapma yükümlülüğü söz konusu olmayacaktır. Ödeme İşlemi’nin doğru gerçekleştirilmesinden Satıcı’ya karşı iyzico sorumludur.

b) Satıcı, iyzico’nun Alıcı tarafından iyzico’ye gönderilen tutarları Satıcı’ya aktarma yükümlülüğünün işbu 7.3. maddede belirtilen onay anı itibariyle başlayacağını kabul ve beyan eder. Alıcı tarafından gerekli onayların verilmemesi ve/veya Pazaryeri onay sürecinin herhangi bir nedenle gereği gibi tamamlanmaması halinde iyzico ilgili tutarı Alıcı’ya iade edecektir.

c) Alıcı tarafından ürün veya hizmetin tam ve gereği gibi teslim edildiğine/sunulduğuna ilişkin olarak Pazaryeri kuralları kapsamında bir onay verildiği veya Pazaryeri tarafından öngörülen prosedüre göre onay süresi tamamlandığı anda Alıcı ilgili Ödeme İşlemi’ne ilişkin ödeme emrini vermiş kabul edilir. Alıcı ürün veya hizmetin tam ve gereği gibi teslim edilmediğine ilişkin bir bildirim yaptığı takdirde Pazaryeri ve/veya Alıcı tarafından iyzico’ya yapılacak bildirim doğrultusunda ilgili tutar Alıcı’ya iade edilecek; Pazaryeri tarafından belirlenen usul ve sürelerde herhangi bir onay veya red bildirimi yapılmadığı takdirde ise Alıcı’nın mal veya hizmeti tam ve gereği gibi teslim aldığı kabul edilecek ve ilgili tutar yine Satıcı hesabına aktaracaktır. Alıcı, teslimata (geç veya eksik teslim, ayıplı ürün vb.) ilişkin herhangi bir bildirim yapmaması veya teslimatın gereği gibi gerçekleştiğine ilişkin bildirim yapmış olması halinde tutarın Satıcı’ya aktarılmış olması ile ilgili iyzico’dan herhangi bir talepte bulunamayacaktır.

d) Herhangi bir işleme ilişkin olarak iyzico’ye Hatalı/Yetkisiz İşlem bildiriminde bulunulduğu takdirde, derhal ve her halükarda Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmesini takip eden 13 (onüç) ay içerisinde Alıcı tarafından düzeltme talebinde bulunulabilecektir. Bu durumda ilgili işlem bedeli Satıcı’ya aktarılmayarak iyzico tarafından doğrudan Alıcı’ya iade edilecek, bildirim anında işlem bedeli Satıcı’ya aktarılmış ise iyzico ilgili tutarları Satıcı’dan iade talep ederek (Satıcı iadeyi 1 gün içerisinde gerçekleştirecek olup iyzico’nun ilgili bedeli Satıcı’ya yapılacak ödemelerden mahsup hakkı saklıdır) Alıcı’ya aktaracaktır. Hatalı/Yetkisiz İşlem’in iyzico’nun kusurundan kaynaklandığı hallerde Ödeme İşlemi’nin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmı Satıcı’ya iade edilecek ve tutarın Ödeme Hesabı’ndan düşülmüş olması halinde Ödeme Hesabı eski durumuna getirilecektir.

e) iyzico, özellikle aşağıdaki durumlar olmak üzere Şüpheli İşlemler’de ve Alıcı veya Sistem Ortağı tarafından kendisine bildirilmesi hâlinde, işlem tutarlarını Sistem Ortağı veya Alıcı’nın Ödeme İşlemi’ne ilişkin onayı verme tarihine kadar saklama ve Satıcı’ya ödeme yapmama hakkına sahiptir. Şüpheli durumun belgelendirilmek kaydıyla kesinleşmesi halinde ödemeler kesin olarak işlenmeyecektir.

– Ödeme İşlemi’nin yasal hükümlere uygun olmadığına yönelik bir şüphe varsa,

– Ödeme İşlemi’nin, Ödeme İşlemi’nde kullanılan kredi kartının hamilinin bilgisi dışında yapıldığına yönelik bir şüphe varsa,

– Ödeme İşlemi’nin, Ödeme İşlemi’nde kullanılan banka hesabı sahibinin bilgisi dışında yapıldığına yönelik bir şüphe varsa,

– Ödeme İşlemi’nin gerçek bir Ödeme İşlemi olmadığına (testler hariç) yönelik bir şüphe varsa.

f) Yukarıda belirtilen şekilde Hatalı/Yetkisiz İşlemler veya Şüpheli İşlemler ile Alıcı’nın ürün iadesi gerçekleştirerek geri ödeme talep etmesi nedeniyle iyzico’nun Sistem Ortağı veya Alıcı’ya herhangi bir şekilde geri ödeme veya zarar tazmininde bulunması veya ilgili idari kurumlar nezdinde idari yaptırıma tabi olması halinde uğrayacağı tüm zarar ve ziyan Satıcı’ya rücu edilecek ve Satıcı tarafından iyzico’nun ilk talebine istinaden tüm ferileri ile birlikte ödenecektir. iyzico’nun bahsi geçen durumlarda ilgili bedelleri Satıcı’ya yapılacak ödemelerden mahsup hakkı saklıdır.

g) Satıcı işlemlerine ilişkin olarak Satıcı’ya, Sistem Ortağı tarafından gönderilen her bir Hatalı/Yetkisiz/Şüpheli İşlem başına 35 TL, yabancı para birimi ile yapılan satışlarda/ödeme işlemlerinde ise EUR satışları için 10 EUR, USD satışları için 15 USD ceza uygulanacaktır. Satıcı, söz konusu ceza tutarlarının kendisine yapılacak ödemelerden mahsup edilebileceğini kabul eder.

h) İşbu Madde 7.3 kapsamında gerçekleşen Hatalı/Yetkisiz/Şüpheli iade işlemlerinin tekrarı halinde iyzico’nun Satıcı’nın üyeliğini askıya alma yahut sonlandırma hakkı saklıdır.

i) Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Madde 45 uyarınca; kayıp veya çalıntı Ödeme Aracı’nın kullanılması ya da Alıcı’nın kişisel güvenlik bilgilerinin gereği gibi muhafaza edilmemesi nedeniyle gerçekleşen yetkisiz işlemin, Alıcı tarafından kanıtlanması halinde veya Satıcı kusurundan kaynaklanması halinde, Satıcı; Alıcı, iyzico ve Pazaryeri’nin zararını tazmin edecek ve yetkisiz bir şekilde tahsil edilen tutarları Alıcı’ya iade edilmek üzere iyzico’ya aktaracaktır. İşlem kapsamında kusur tespitinin mümkün olmaması halinde ise iyzico’nun Alıcı veya diğer bir üçüncü kişiye ödemek zorunda kalacağı bedeller Satıcı’dan tahsil edilecektir. iyzico’nun bu bedelleri Satıcı’ya yapılacak ödemelerden mahsup hakkı saklıdır.

j) Herhangi bir Ödeme Aracı’nı kullanan kişinin o Ödeme Aracı’nı kullanmaya yetkili olan veya işlemi gerçekleştirmek için bilgileri bulunan kişi olmadığı yönünde haklı bir kanaati oluşması halinde Satıcı, ilgili Alıcı’nın yetkilendirmelerini inceleyecek ve işlemin hileli olduğuna kanaat getirdiği takdirde ödemeyi kabul etmeyecektir. Satıcı, bu durumda derhal iyzico’yu bilgilendirmekle yükümlüdür.

8. SATICI’NIN iyzico LOGOSUNU KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR

a) Satıcı yapacağı her türlü tanıtımda iyzico ismini, logosunu, iyzico’nin yazılı müsaadesi olmadan kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) iyzico, Platform’u ve kendi web sitesinin içeriğini ve tasarımını verilen hizmeti aksatmamak şartıyla değiştirme hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda iyzico değiştirilen materyalleri Satıcı’nın kullanımına açacaktır.

c) Satıcı, iyzico’nin web sitesinde, Satıcı’nın unvanını, e-ticaret adını ve logosunu dilediği takdirde işbu Sözleşme yürürlükte kaldığı sürece yayınlayabileceğini kabul etmektedir. Bu amaç doğrultusunda Satıcı, özellikle html formatında veya iyzico tarafından talep edilen bir başka formatta, logosu başta olmak üzere gerekli olan tüm bilgileri iyzico’ye sağlamakla yükümlüdür.

9. ÖDEMELERE İLİŞKİN ESASLAR

9.1. GENEL ESASLAR

a) iyzico, Sözleşme kapsamında Alıcı tarafından kendisine iletilen bedellerin, Madde 7.3(c) uyarınca ödeme emrinin verildiği kabul edilen tarihi takip eden iş günü içerisinde Satıcı’ya aktarılmasından sorumludur.

b) İşbu Sözleşme kapsamında iyzico tarafından sunulacak Servis kapsamında iyzico her bir işlem tutarından Satıcı’nın Pazaryeri ile akdettiği Üyelik Sözleşmesi kapsamında kesilecek hizmet bedeli komisyonunu düştükten sonra ilgili tutarı yukarıda belirtilen süre içerisinde Satıcı’ya aktaracaktır.

c) iyzico’nin Satıcı’ya ileteceği ödeme dolayısıyla ortaya çıkacak işlem ücretleri Satıcı tarafından karşılanacaktır. (Ödemeler ve ilgili kesintilerin detayları https://www.iyzico.com/fiyatlandirma sayfasında yer almaktadır.)

d) iyzico, ücretlendirme koşullarını tek taraflı olarak değiştirme yetkisini haizdir.

e) Satıcı, iyzico’nun bir banka, kredi veya finans kurumu olmadığını ve iyzico tarafından işbu Sözleşme uyarınca verilen hizmetin bir bankacılık hizmeti olmadığını, iyzico’nin elektronik para kuruluşu olarak Kanun kapsamında ödeme hizmetleri sunduğunu kabul eder.

Bu kapsamda iyzico, Ödeme İşlemi kapsamında tahsil edilen tutarlara faiz işletmeyecek yahut Ödeme Aracı ihracında bulunmayacak olup Satıcı iyzico’dan faiz veya sair adlar altında herhangi bir menfaat talebinde bulunmayacaktır.

iyzico Satıcı’ye kredi verme, taksitlendirme, tahsil edilemeyen tutarlara ilişkin ödeme veya ödeme garantisi verme yahut bu anlama gelecek faaliyetlerde bulunamaz. Satıcı, iyzico’dan bu kapsamda talepte bulunmamayı kabul ve taahhüt eder. Bununla birlikte Satıcı kendisi taksitlendirme yaptığı takdirde, taksit bedellerinin ödenmesine ilişkin ödeme hizmeti sunulabilecektir.

9.2. ÖDEME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR

a) Sistem Ortağı tarafından Satıcı’ya ödeme yapılmaması halinden iyzico sorumlu değildir.

b) Ödeme İşlemi’nin tamamlanmasını müteakip iyzico aşağıdaki bilgileri gecikmeksizin Satıcı’ya iletmekle yükümlü olacaktır:

  • Ödeme İşlemi’nin Satıcı’nın ödeme hesabının alacaklandırıldığı para birimi cinsinden tutarı,

Ödenmesi gereken toplam ücret ve ücretlerin dökümü,

Ödeme işlemine uygulanan döviz kuru veya referans döviz kuru,

Ödeme tutarının Satıcı kullanımına sunulduğu tarihe ilişkin bilgi.

c) Ödemenin gerçekleştirilmesi için, ilgili Sistem Ortağı’nın ödemeye ilişkin provizyon vermesi gerekmektedir. Satıcı, iyzico’ya Platform kullanılarak yapılan her bir İşlem için provizyon alınmış olunması ve İşlem “tamamlandı” durumuna geçmiş olunması kaydı ile Komisyon Ücreti ödeyecektir. Alıcı’nın Platform aracılığıyla işleme konu tutarı transfer etmesi ve Sistem Ortağı tarafından olumlu provizyon alınması dahil olmak üzere Sistem Ortakları tarafından talep edilen tüm işlemlerin uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi hâlinde, İşlem “tamamlandı” durumu atanacaktır. Satıcı, durumları “tamamlandı” olarak değiştirilen tüm ödemelerin bilgisine erişim hakkına sahip olacaktır ve aşağıda belirtilen süreler içerisinde durum hakkında bilgilendirilecektir:

  • Banka ve kredi kartları ile yapılan online ödemeler; Satıcı’nın Sözleşme’de belirtilen hesabına Sistem Ortağı tarafından yatırılacaktır. Satıcı iyzico’ya yazılı olarak bildirdiği hesabın kendisine ait olduğunu belgelemekle yükümlüdür. Hesap numarası değişiklikleri ancak Satıcı’nın açıkça temsile yetkili kişisinin yazılı talimatı ile gerçekleştirilebilir.
  • iyzico’ya işlemle ilgili olarak olumsuz bir provizyon verilmesi hâlinde, Satıcı konu hakkında bilgilendirilecek ve İşlem’e, varsa Sistem Ortağı tarafından İşlem’in neden tamamlanmadığını gösteren nedenle birlikte uygun durum atanacaktır.

d) İnternet Sitesi üzerinden sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin ücretlendirme ilgili Satıcılar tarafından yapılmakta olup Satıcı iyzico’nun bu kapsamda herhangi bir kontrol veya sorumluluğu olmadığını kabul eder.

10. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESİH

a) İşbu Sözleşme Madde 4.1(b)’de belirtilen tarihte yürürlüğe girecek olup taraflarca feshedilmedikçe yürürlükte kalacaktır.

b) Taraflar, işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, diğer Taraf, söz konusu aykırılığın giderilmesi için karşı Taraf’a göndereceği bir ihtar ile aykırılığın giderilmesi için 14 (ondört) gün süre verecek olup, aykırılığın bu süre içerisinde giderilmemesi halinde Sözleşme başka bir ihtara gerek olmaksızın feshedilmiş sayılacaktır.

c) Satıcı, işbu Sözleşme’yi, herhangi bir sebep bildirmeksizin, her zaman 1 (bir) ay öncesinden yazılı fesih ihbarında bulunmak kaydıyla feshedebilecektir. iyzico ise, Sözleşme’yi 2 (iki) ay öncesinden yazılı bildirimle herhangi bir sebep göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshi hakkına sahip olacaktır. Sözleşme’nin fesih tarihinden önce muaccel olan işbu Sözleşme’ye konu yükümlülüklerin yerine getirilmesine halel getirmeyecek olup, Taraflar’ın fesih tarihine kadar muaccel olan alacak hakları saklıdır.

d) iyzico’nun işbu Sözleşme kapsamındaki Servis’i sunmasına imkan tanıyan izin ve lisansların herhangi bir şekilde ortadan kalkması ve/veya Pazaryeri ile iyzico arasındaki İnternet Sitesi üzerinden yapılan satışlara ilişkin bedellerin tahsiline ilişkin anlaşmanın sona ermesi halinde işbu Sözleşme kendiliğinden sona erecektir. Satıcı, bu sona erme nedeniyle iyzico’dan tahakkuk etmiş alacakları dışında herhangi bir talep hakkı olmayacağını kabul eder.

e) İşbu Sözleşme süresince herhangi bir zamanda Satıcı’nın acze düşmesi, iflas, iflasın ertelenmesi, kayyum tayini ve konkordato ile ilgili prosedürlere konu olması ya da faaliyetlerini fiili olarak durdurması ya da faaliyet konusunu (Satıcı’nın sağlamakta olduğu ürün ve hizmetler dahil) esaslı bir şekilde değiştirmesi, mal varlığının tümünü ya da önemli bir bölümünü elden çıkarması halinde, iyzico işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerini derhal durdurarak Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedebilecektir.

f) iyzico hileli veya yetkisiz kullanım şüphesinin söz konusu olduğu hallerde Servis’i askıya alabilecek, Ödeme Aracı’nı kullanıma kapatabilecektir. Bu durumda iyzico, ilgili mevzuatta bilgi verilmesini engelleyici düzenlemeler bulunmaması veya güvenliği tehdit edici objektif nedenler olmaması kaydı ile Alıcı’yı konu ile ilgili bilgilendirecek ve askıya alınma sebebi ortadan kalktığında Servis ve Ödeme Aracı’nı yeniden Alıcı’nın kullanımına sunacaktır. iyzico ayrıca Alıcı’nın işbu Sözleşme’ye aykırılığı durumunda da aykırılık giderilene kadar Servis’i askıya alabilecektir.

11. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

a) iyzico tarafından hizmetlerin sağlanmasına yönelik olarak www.iyzico.com internet sitesinde ilân edilecek şartlarve koşullar, işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçasını teşkil etmektedir. İşbu Sözleşme iyzico’nun www.iyzico.com internet sitesinde her zaman Satıcı tarafından erişilebilir olacaktır

b) İşbu Sözleşme’den kaynaklanan her türlü resim, harç ve vergi Taraflarca eşit olarak ödenecektir.

c) Taraflar işbu Sözleşme’den kaynaklanan doğmuş veya doğacak olan alacakları diğer Taraf’ın yazılı izni olmaksızın hiçbir surette üçüncü kişilere devirveya temlik edemez.

d) iyzico, Sözleşme’deki her türlü değişikliği, internet sitesinde ilân edebilir ve/veya yeni sürümlerini yayınlayabilir. Değişikliklere ilişkin olarakiyzico, değişikliğin kapsamı, yürürlük tarihi ve Satıcı’nın fesih hakkına ilişkin bilgileri içeren bildirimi yürürlüğe girme tarihinden 30 (otuz) gün önceSatıcı’ya iletir. Bu durumda Satıcı’nın Sözleşme’yi herhangi bir ücret ödemeksizin feshetme hakkı saklı olup belirtilen 30 (otuz) günlük süre içinde itiraz
edilmemesi halinde değişiklik kabul edilmiş sayılacaktır.

e) Taraflar’ın, kendi iradeleri dışında gerçekleşen, müdahale imkanları bulunmayan ve makul bir şekilde önceden öngörülmesi mümkün olmayan nedenlerleyükümlülüklerini yerine getiremedikleri savaş, sıkıyönetim, seferberlik, terörist eylemler, doğal afetler, yangın, grev ve lokavt da dahil istisnai olaylar mücbir sebep olarak kabul edilir. Mücbir sebebin ortaya çıkması halinde, Sözleşme’ye ilişkin edimler mücbir sebep hali sona erinceye kadar askıya alınır. Askıya alınma süresi 1 (bir) ayı geçtiği takdirde, Taraflar’ın işbu Sözleşme’yi fesih hakkı doğar.

f) Satıcı, kanunlara ve VISA, MasterCard ve diğer ödeme kartı kuruluş ve otoritelerinin (B.D.D.K., T.C.M.B. vb) kuralları ile iyzico tarafından hazırlanan kurallara ve prosedürlere uyacaktır.

g) Satıcı, satışa arz ettiği ürünü/ürünleri gerek Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve bu Kanun uyarınca düzenlenen Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine gerekse 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun veya diğer ilgili mevzuat hükümlerini dikkate alarak uygun ve doğru kategoride listelemekle ve ürünle ilgisi olmayan kelimeleri kullanmamakla yükümlüdür. Satıcı’nın, gerek iyzico ile imzaladığı sözleşmeye gerek Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve bu Kanun uyarınca düzenlenen Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine gerekse 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine veya diğer ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak listelemesi ve ilgili ürünlerin B.D.D.K.’nın ilgili mevzuatı dışında taksitlendirilmiş olması nedeniyle iyzico’nun maruz kalabileceği idari yaptırımlar ve cezalar dahil her türlü zarar ve ziyandan Satıcı
bizzat sorumludur.

h) iyzico tarafından Satıcı’nın ürünü/ürünleri yanlış kategorilendirdiğinin veya ürün/ürünlerle ilgili olarak yanıltıcı bilgi ve/veya kelimeler verdiğinin tespit edilmesi halinde, iyzico işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir. iyzico’nun Sözleşme’yi tek taraflı feshetmesi nedeniyle Satıcı’nın iyzico’ dan zarar ve ziyan talep etmesi söz konusu değildir.

i) İşbu Sözleşme kapsamında döviz kuru olarak belirlenen tutarlar fatura veya cezai şart tahakkuk tarihindeki T.C.M.B. döviz satış kuru üzerinden ödenecektir.

j) İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü herhangi bir nedenle geçersiz olması hâlinde, diğer hükümlerin veya Sözleşme’nin uygulanabilirliği ve/veya geçerliliği bu geçersizlikten etkilenmeyecektir.

k) Taraflar, Platform veya Yönetim Arayüzü üzerinden erişilebilir kayıtların Taraflar arasında delil sözleşmesi mahiyetinde kabul edileceği hususunda mutabıktır.

l) Taraflar işbu Sözleşme’den doğacak uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Çağlayan Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin yetkisini kabul etmişlerdir.

m) Taraflar, işbu Sözleşme’de belirtilen adreslerinde meydana gelen değişiklikleri karşı tarafa yazılı olarak bildirmedikleri takdirde, işbu sözleşmede belirtilen adreslere yapılacak tebligat ve bildirimler geçerli tebliğ hükmünde olacaktır. iyzico, işbu Sözleşme kapsamında Satıcı’ya yönelik yapacağı bildirimleri Sözleşme’de belirtilen zamanlarda Satıcı’nın belirtilen adresine iletilecek e-posta aracılığıyla yapacaktır. Ancak Türk Ticaret Kanunu’nun 18/3 maddesi uyarınca, karşı tarafı temerrüde düşürmeye veya Sözleşme’yi feshetmeye ilişkin bildirimler, noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılacaktır.


SCOTTY SÜRÜCÜ UYGULAMA KULLANIM SÖZLEŞMESİ

İşbu Sürücü Sözleşmesi (“Sözleşme”) ile; Araç Sürücüleri (“SÜRÜCÜ”) ile SCOTTY TECHNOLOGIES INC.(“SCOTTY”), arasında SCOTTY tarafından tasarlanan ve sunumu yapılan UYGULAMA aracılığı ile GÖNDERİCİ’lere sunulacak hizmet, hizmet kalitesi ve SÜRÜCÜ tarafından uyulması gereken şartları belirleyen bağlayıcı yasal bir anlaşma sağlanmıştır. SÜRÜCÜ, SCOTTY’nin tasarladığı ve sunumunu gerçekleştirdiği UYGULAMA aracılığı ile belirtilen hizmeti kendi adına kayıtlı ve tüm yasal koşulları taşıyan aracı ile sağlamak için aşağıda belirtilen şart ve koşullara uymayı kabul etmektedir. SÜRÜCÜ işbu sözleşmeyi (elektronik olarak ya da fiziki ortamda) onayladıktan/imzaladıktan sonra burada öne sürülen şart ve koşullarla tamamıyla bağlı olacaktır.

1. TANIMLAR

UYGULAMA: Paket Taşıma hizmetine ilişkin SÜRÜCÜ ile GÖNDERİCİ’yi bir araya getiren ve SCOTTY tarafından tasarlanarak sunumu gerçekleştirilen, GÖNDERİCİ’lerin talep üzerine Paket Taşıma hizmeti isteklerini arama, alma ve yerine getirme amacıyla aynı UYGULAMA üzerinden SÜRÜCÜ’ye ulaşmasını sağlayan ve SCOTTY’nin kendi takdirine bağlı olarak zaman zaman güncellenebilen ya da değiştirilebilen, tüm mali ve telif hakları SCOTTY’ye ait mobil uygulama; anlamına gelir.

SÜRÜCÜ ŞİFRESİ: SCOTTY tarafından SÜRÜCÜ’ye atanan/tanımlanan/verilen, SÜRÜCÜ’nün UYGULAMA’ya erişmesini ve onları kullanmasını sağlayan şifre ve parola anahtarı anlamına gelir. Sürücü sistem üzerinden kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup GSM numarasını onayladıktan sonra mesaj olarak kendisine gönderilen şifreyi girerek, işbu Koşullar dâhilinde UYGULAMA’yı kullanmaya başlayabilir.

PAKET TAŞIMA HİZMETLERİ: GÖNDERİCİ’lerin SCOTTY hizmeti aracılığı ile SÜRÜCÜ’lere ait ve SÜRÜCÜ’ler tarafından kullanılacak araçlarla (motosiklet, scooter, ATV, otomobil, SUV, göndericiye özel minibüs ve benzeri araçlar) kullanılarak paket taşıma hizmetleri sağlanması anlamına gelir.

SCOTTY VERİLERİ: İşbu sözleşmenin hükümlerine göre SCOTTY tarafından tasarlanan kullanıma sunulan UYGULAMA’ya erişim ve hizmetlerin kullanımı ile ilgili veriler, GÖNDERİCİ’lere ait (Kullanıcı Bilgileri dâhil) veriler, ALICI’ya ait (Kimlik ve Adres Bilgileri dahil) veriler, SCOTTY Hizmetleri ve UYGULAMA aracılığıyla sağlanan Ulaşım Hizmetleri ile ilgili tüm veriler ve SÜRÜCÜ Kimliği dâhil tüm veriler anlamına gelir.

SCOTTY HİZMETLERİ: SCOTTY’nin UYGULAMA aracılığı ile dijital teknoloji platformu üzerinden verilen elektronik hizmetler anlamına gelir ve bunlar, paket taşıma hizmetleri tedarikçilerinin, paket taşıma hizmetleri arayan GÖNDERİCİ’lerin Paket Taşıma Hizmetleri için talep üzerine isteklerini aramalarını, almalarını ve yerine getirmelerini sağlayan, talep üzerine dijital yazılım üzerinden sunulan hizmetlerdir; söz konusu Hizmetler, SCOTTY tarafından zaman zaman güncellenebilen ya da değiştirilebilen SCOTTY’nin yazılımını, web sayfalarını, ödeme hizmetlerini ve ilgili destek hizmeti sistemlerini içerir.

GÖNDERİCİ: Paket taşıma Hizmetlerine erişmek amacıyla SCOTTY tarafından tasarlanan ve kullanıma sunulan mobil uygulamasını kullanması için SCOTTY tarafından üye olarak sisteme kabul edilmiş olan, 18 yaşından büyük ve reşit, mümeyyiz, gerçek kişi son kullanıcı anlamına gelir.

GÖNDERİCİ BİLGİLERİ: GÖNDERİCİ’nin paket taşıma hizmetleri talebi üzerine SÜRÜCÜ’ye sağlanan, GÖNDERİCİ ile ilgili GÖNDERİCİ’nin adını, alım noktasını, iletişim bilgilerini, fotoğrafını ve sair sistemde varolan bilgiler anlamına gelir.

ALICI: GÖNDERİCİ tarafından mobil uygulamadan hizmet talebi esnasında bilgileri sağlanan gönderilecek paketin teslim edileceği şahsı ifade eder.

ALICI BİLGİLERİ: GÖNDERİCİ tarafından hizmet talebi esnasında sağlanan paket teslimi edilecek şahsın kimlik, adres, iletişim ve sair bilgilerini ifade eder.

ARAÇ: SÜRÜCÜ adına kayıtlı ve SÜRÜCÜ tarafından kullanılan ve kullanıldığı sürece her daim tüm yasal koşulları taşıyan (motosiklet, scooter, ATV, otomobil, SUV, gönderici’ye özel minibüs ve benzeri) vasıta anlamına gelir.

2. UYGULAMANIN KULLANIMI

SÜRÜCÜ’ye Tanımlanacak Şifre:

Hizmetin sağlanması amacıyla UYGULAMA’da SÜRÜCÜ bilgilerine ulaşılabilmesi ve SÜRÜCÜ’lerin UYGULAMA’yı kullanabilmesi için SÜRÜCÜ’ye şifre verilecektir. SÜRÜCÜ, kendisine verilecek olan bu şifre’yi gizli tutacağını ve herhangi bir üçüncü şahısla paylaşmayacağını, bu şifre’nin kendi rızası hilafına kullanımın koşullarının ihlali ve/veya yanlış kullanımından doğabilecek tüm sonuçlardan sorumlu olacağını, bu tarz ihlal ve/veya hatalı kullanımı derhal yazılı ve sözlü şekilde SCOTTY’e bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Paket Taşıma İlişkisinin Kurulması: SÜRÜCÜ, UYGULAMA etkin haldeyken GÖNDERİCİ’lerin paket taşıma talepleri için istekleri, SÜRÜCÜ müsaitse ve GÖNDERİCİ’ye yakın bir noktadaysa, UYGULAMA aracılığıyla GÖNDERİCİ’nin talebini kabul ederek ve kendisine hizmeti sunmak üzere belirtilen lokasyona doğru derhal hareket eder. Bu durumda SCOTTY, SÜRÜCÜ’ye UYGULAMA aracılığıyla, Paket taşıma hizmetinin başlayacağı lokasyon ve hizmetin sunulması için gerekli GÖNDERİ Paket bilgilerini sağlar. SCOTTY aracılığı ile hizmet veren SÜRÜCÜ’nün sağladığı paket taşıma hizmetinden duyduğu memnuniyeti artırmak için SÜRÜCÜ’nün alım noktasında en az 10 (on) dakika beklemesi gerekmektedir. GÖNDERİCİ’nin cep telefon bilgisi mevcutsa ve SÜRÜCÜ’nün imkanları uygunsa, GÖNDERİCİ’ye telefonla hatırlatma da yapılabilecektir. Bunun yanında SÜRÜCÜ, GÖNDERİCİ’nin UYGULAMA üzerinden Paket taşıma talebini kabul ettiğinde; SCOTTY, GÖNDERİCİ’ye SÜRÜCÜ ile ilgili iletişim bilgileri, fotoğraf, konum, araç marka ve plaka bilgileri dahil bazı gerekli bilgileri sağlayacağını kabul ve beyan eder.

GÖNDERİCİ VE ALICI Bilgilerinin Gizliliği ve Korunması: SÜRÜCÜ, GÖNDERİCİ’lerin ve ALICI’ların kişisel verilerini paket taşıma hizmetini gerçekleştirmek dışında hiçbir sebeple, başka bir amaca yönelik olarak kullanmayacağı gibi üçüncü şahıslarla kasten ve/veya taksiren paylaşılmaması ve korunması için azami özeni gösterecektir. SÜRÜCÜ’nün işbu gizlilik yükümlülüğünün aksine meydana gelebilecek her türlü zarar, ziyan ve cezayı SÜRÜCÜ, derhal ve ilk talepte karşılayacaktır. Ayrıca SÜRÜCÜ işbu yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde ortaya çıkabilecek her türlü hukuki, idari ve cezai işlem ve takibatlarda tek sorumlunun kendisi olduğunu bu hususta hiçbir hal ve karda SCOTTY’ye ve başka bir şahsa/şirkete rücu hakkının bulunmadığını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

SÜRÜCÜ, Motosiklet ile gerçekleşecek olan Paket taşıma şartlarını bildiğini, paket gönderimi işlerinin gerektirdiği tüm teçhizatları sağlayarak (Örneğin; araç motosiklet veya benzeri ise Taşıma çantası vb.), duraklamalar olmadan, trafik kurallarına istisnasız olarak uyarak ve trafik yoğunluğun elverdiği ölçüde mümkün olan en kısa güzergahtan GÖNDERİCİ tarafından belirtilen varış noktasına ve/veya ALICI’ya teslim edilecek Paketi ulaştırır.

SÜRÜCÜ, Paket Gönderimi Hizmetini gerçekleştirdiği aracını her zaman temiz, bakımlı, teknik bakımları ve muayeneleri tam olarak ve ilgili Trafik Mevzuatı’na uygun güvenlik açısından gerekli tüm önlemleri alınmış şekilde hazır tutacağını Kabul ve taahüt eder.

3. SÜRÜCÜ-SCOTTY İLİŞKİSİ:

SCOTTY, hukuken yurtdışında yerleşik bir yer sağlayıcı sanal platform ve yazılım hizmeti sağlayıcısıdır. SÜRÜCÜ ile SCOTTY arasında işçi-işveren, veya işleten ilişkisi mevcut olmayıp SCOTTY’nin işlevi sadece ve sadece sürücü ile gönderici’yi sanal platform üzerinden yazılım uygulaması hizmeti verilmek suretiyle buluşturma işlevinden ibarettir. İşbu işlevsel sözleşme dışında sair hiçbir surette başkaca ticari bir ilişki söz konusu değildir.

SCOTTY, platformun genel olarak işleyiş kuralları, markanın itibarı ve hizmet kalitesinin düşürülmemesi ile alakalı olanlar dışında SÜRÜCÜ’nün davranışlarından, Paket gönderiminden, SÜRÜCÜ’nün paket teslimatının performansından, araçların bakımının takibinden ya da kontrollerinden ve hizmetin sunulmasından herhangi bir suretle sorumlu ve/veya yetkili değildir. SCOTTY’nin, GÖNDERİCİ ile SÜRÜCÜ arasındaki Paket gönderimi hizmeti ilişkisinde taraf olmadığını ve buna paralel hiçbir şekilde sorumluluk ve sair hukuki yükümlülüğü bulunmadığını SÜRÜCÜ peşinen geriye dönülmez şekilde beyan, kabul ve taahhüt eder.

SÜRÜCÜ’nün UYGULAMA aracılığı ile GÖNDERİCİ’nin paket taşıma isteğini kabul etme,reddetme veya yok sayma kararının ya da kabul edilmiş bir Paket gönderim talebinin UYGULAMA aracılığı ile SCOTTY bu konudaki iptal politikalarına göre iptal etme kararının,SÜRÜCÜ tarafından işbu sözleşme kapsamında karşılıklı olarak kabul edilen maddelerin ihlali veya maddelere açık aykırılık teşkil etmesi halinde, SÜRÜCÜ’nün SCOTTY’nin itibarını, hizmet kalitesini, GÖNDERİCİ’lerin uygulamaya karşıgüven ilişkisini sarsacak, zedeleyecek bir eylemde bulunması durumunda veya SÜRÜCÜ’nün SCOTTY’nin markasına, itibarına ya da işine zarar verecek herhangi bir eylemde veya ihmalde bulunması durumunda SCOTTY kendi takdirine bağlı olarak SÜRÜCÜ’nün işbu sözleşmenin 2. maddesi uyarınca kendisine tanımlanan şifre’nin kullanması engelleyebilirya da sınırlayabilir.

SCOTTY, takdir hakkı yalnızca kendisine ait olmak üzere başka herhangi bir sebeple de SÜRÜCÜ’nün UYGULAMA’ya erişimi ile UYGULAMA’ya ilişkin işlevleri kullanmasını engelleme ya da sınırlama hakkını saklı tutar.

SÜRÜCÜ, SCOTTY Marka ve Adlarını, kullanılan sembolleri, logo ve işaretleri karışıklık ve haksız rekabet yaratacak derecede benzer marka ve adları ile birlikte hiçbir şekilde kullanmayacağını, tescil ettirmeyeceğini ve onlar üzerinde hak iddia etmeyeceğini kabul eder.

Sürücü Performansı ve Puanlama İşlemleri:

GÖNDERİCİ, UYGULAMA aracılığı ile herhangi bir SÜRÜCÜ’den aldığı Paket gönderim hizmetine ve/veya SÜRÜCÜ’ye oy verebilecek, isteğe bağlı olarak yorum ya da geri bildirim için istekte bulunabilecek, bu yorum ya da geri bildirimlere iyi niyetli, kötü söz içermeyen şekilde geri dönüş yapabilecektir.

SÜRÜCÜ de aynı şekilde UYGULAMA aracılığı ile GÖNDERİCİ hakkında oy verebilecek, isteğe bağlı olarak yorum ya da geri bildirim için istekte bulunabilecektir.

SCOTTY, tüm bu iletişime taraf olmamakla birlikte, söz konusu olabilecek ihtilaflarda hakem görevi de görmeyecektir. SÜRÜCÜ kendi yazacağı ve paylaşacağı içeriklerden tek başına ve yalnızca kendisi sorumlu olacak ve SCOTTY’nin herhangi bir şekilde zarar görmemesi için azami özeni ve çabayı göstermekle sorumlu olacaktır.

SCOTTY söz konusu GÖNDERİCİ puanlamaları neticesinde, sürekli olumsuz puan ve yorum alan SÜRÜCÜLER’in üyeliğini askıya alabilecek ya da tek taraflı olarak üyelikten çıkartabilecektir. SÜRÜCÜ bu yetkinin tek taraflı olarak SCOTTY’de olduğunu ve itiraz hakkı olmadığını bildiği geriye dönülmez şekilde beyan,kabul ve taahhüt eder.

SÜRÜCÜ, SCOTTY tarafından sağlanan UYGULAMA’ya erişim sağlamaya devam edebilmek için SCOTTY tarafından belirlenecek ve yine SCOTTY’nin takdirine bağlı olarak zaman zaman değiştirebileceği “ORTALAMA PUAN” seviyesinden aşağıya düşmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. SÜRÜCÜ’nün GÖNDERİCİ’ler tarafından verilen puanların matematiksel ortalaması olan “ORTALAMA PUAN” altına düşmesi durumunda SÜRÜCÜ’ye puanını yükseltmesi için makul bir süre verilebilir. SÜRÜCÜ, verilen sürede (süre verilmesi ve sürenin uzunluğu tamamen SCOTTY’nin takdirindedir) sürücü puanını ortalama puanın üzerine yükseltmezse SÜRÜCÜ SCOTTY tarafından sağlanan UYGULAMA’ya erişiminin engelleneceğini kabul ve taahhüt eder. SÜRÜCÜ, UYGULAMA’da çevrimiçi durumda iken GÖNDERİCİ’lerden gelen talepleri birkaç kez reddederse SCOTTY bu durumun GÖNDERİCİ’ler açısından olumsuz bir deneyim oluşturacağını kabul ve taahhüt eder. Dolayısıyla SÜRÜCÜ, UYGULAMA’da çevrimiçi durumda iken red için haklı sebepler haricinde tüm GÖNDERİCİ isteklerini kabul edeceğini gayri kabili rücu beyan, kabul ve taahhüt eder. SÜRÜCÜ’nün işbu maddedeki yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde SCOTTY’nin işbu sözleşmeyi sebep göstermeksizin fesih hakkı saklıdır.

SCOTTY, SÜRÜCÜ’lerin GÖNDERİCİ’ler hakkında, GÖNDERİCİ’lerin de SÜRÜCÜ’ler hakkında kullanmış oldukları içeriklerden ve paylaşımlardan sorumlu değildir ancak bu oyları ve/veya yazmış oldukları yorumları kendi mobil uygulamanın işlevleri ve faaliyet konusuyla ilgili herhangi bir durumda SÜRÜCÜ’ye yöneltmeden ya da onun onayını almaksızınkullanma, paylaşma ve gösterme hakkını saklı tutar.

SCOTTY, SÜRÜCÜ ve/veya GÖNDERİCİ tarafından bırakılan geri bildirim ve/veya yorumların, paylaşımların içeriğinin ahlaka mugayir veya başka herhangi bir şekilde itiraz edilebilir veya kişisel herhangi bir hakkı ihlal eden bir içeriğe sahip olduğunda, kişinin kimlik bilgileri ya da başka herhangi bir kişisel bilgilerini içerdiğinde, herhangi bir gizlilik yasasını, yürürlükteki diğer mevzuatı veya SCOTTY’nin şirket politikalarını ihlal etmesi halinde yorumları düzenleme ya da kaldırma hakkını saklı tutmaktadır.

4. GÜNCELLEMELER VE KONUM HIZMETLERI:

SÜRÜCÜ, kendisine ait ve aktif olarak kullanmakta olduğu cep telefonu ve/veya tablete indireceği UYGULAMA’ya ilişkin güncellemeleri takip edeceğini, UYGULAMA’ya gelen yenilikleri ve güncellemeleri günü gününe takip edip kullandığı cep telefonu ve/veya tablete indireceğini kabul ve taahhüt eder.

Yenilik ve güncellemelerin indirilmemesi sebebiyle GÖNDERİCİ memnuniyetsizliğine sebep olunmasından SÜRÜCÜ sorumludur. SCOTTY bu kapsamda SÜRÜCÜ’nün UYGULAMA’ya erişimini engelleme hakkını kullanabilecektir.

SÜRÜCÜ, coğrafi konum bilgilerinin, paket taşıma hizmetinin sağlanması amacıyla SÜRÜCÜ’nün kendisine ait ve aktif olarak kullanmakta olduğu cep telefonu ve/veya tablet aracılığıyla SCOTTY’e sağlanacağını kabul ve beyan eder. Bu kapsamda SÜRÜCÜ;

UYGULAMA’ya giriş yaptığı ve UYGULAMA üzerinden GÖNDERİCİ taleplerini almaya müsait olduğu zaman veya GÖNDERİCİ’ye paket taşıma hizmeti verdiği aşamada, coğrafi konum bilgilerinin SCOTTY tarafından görüntüleneceğini ve izleneceğini kabul ve taahhüt eder.

SÜRÜCÜ’nün yaklaşık konumu GÖNDERİCİ’ye UYGULAMA aracılığı ile verilecek hizmetten önce ve verildiği sırada hizmeti alan GÖNDERİCİ’ye iletilecektir. Ayrıca SCOTTY’nin SÜRÜCÜ’nün coğrafi konumu ve hizmetin sunulmasına dair her türlü kişisel bilgilerini; SCOTTY ürün ve hizmetlerini tanıtmak ve geliştirmek amaçları dahil güvenlik, emniyet, teknik, pazarlama ve ticari amaçlarla izleyebilir, takip edebilir ve paylaşabilir.

5. SÜRÜCÜ’NÜN UYMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU KURALLAR

SÜRÜCÜ her koşul ve şartta aşağıdaki kurallara üyeliği süresince istisnasız olarak uyacağını kabul ve taahhüt eder:

SÜRÜCÜ’nün Sisteme SÜRÜCÜ olarak kaydolmak için SCOTTY tarafından Ek-1’de talep edilen her türlü belgeyi eksiksiz, gerçeğe uygun ve güncel olarak temin etme yükümlülüğü mevcuttur. SCOTTY’in ek belge talep etme ve/veya sunulan belgelerin daha güncellerini talep etme hakkı saklıdır. Sunulan belgelerin tam olması başvurunun onaylanacağı anlamına gelmeyeceği gibi , SCOTTY hiçbir sebep göstermeksizin başvuruyu reddetme hakkı saklıdır.

Kendisine ait aracı kullanmak için yeterli seviyede ve geçerli bir sürücü belgesine sahip olduğunu ve her koşul ve şartta bu ehliyetin gerektirdiği şekilde, başta Karayolları Trafik Kanunu olmak üzere ilgili tüm ulaşım, taşıma mevzuatına uygun şekilde aracını idame ettireceğini,

SÜRÜCÜ: Kendisine ait olmayan araçları kullanmayacağını ya da başkasına ait bir aracı kullanması için gerekli her türlü yasal yetki ve izinlere sahip olduğunu;

SÜRÜCÜ’lerin paket taşıma hizmetleri sağlamak için SCOTTY tarafından belirlenen ve yasal mevzuatın öngördüğü tüm lisanslara, izinlere, onaylara ve yetkilere sahip olduğunu;

GÖNDERİCİ’lerin bir noktadan farklı bir noktaya paket taşıma işlemi taleplerinin yasal, güvenli ve müşteri memnuniyeti için gereken yetenek, özen ve dikkatle, profesyonel bir şekilde sağlamak için uygun ve mevcut düzeyde eğitim, uzmanlık ve deneyime sahip olduğunu;

GÖNDERİCİ’ler ile olan ilişkilerinde ve paket taşıma işlemi sırasında yüksek standartlarda profesyonellik ve hizmet sunacağını;

GÖNDERİCİ’ nin verdiği paketi, paket taşıma hizmeti kalitesini sağlamaya uygun nitelikte kalabilmek için zaman zaman bazı özgeçmiş ve sürücülük sicili kontrollerine maruz kalacağını, gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüteder.

SÜRÜCÜ, SCOTTY tarafından belirlenen ve yasaların/mevzuat ile hukukun öngördüğü bu gereklilikleri sağlayamazsa veya SÜRÜCÜ’nün UYGULAMA’ya erişimi SCOTTY tarafından takdiren ve tek taraflı olarak engellenebilir ya da sınırlanabilir. Bu halde SÜRÜCÜ’nün hiçbir hal ve karda itiraz hakkı mevcut değildir.

SÜRÜCÜ; GÖNDERİCİ TALEP ETSE DAHİ HİÇ BİR ŞEKİLDE, HİÇ BİR HALDE VE ŞARTTA ARACINI HUKUKA AYKIRI, KANUN DIŞI AMAÇLAR İÇİN KULLANMAYACAĞINI,

GÖNDERİCİ’, Motosiklet ile gerçekleşecek olan Paket Taşıma Hizmetinin şartlarını bildiğini, taşınması kanunla yasaklanmış veya izne bağlanmış olup da buna dair gerekli belgeleri ibraz edilmemiş eşya ile çabuk bozulabilen, çabuk kırılabilen, fena ve ağır koku veren, yanıcı, patlayıcı, zehirli, akıcı, aşındırıcı, manyetik güçlü, radyoaktif, uçucu gaz ve benzer özelliklere sahip maddeleri vesair bunun gibi eşya/maddelerin gönderilmesini talep etmeyeceğini gayri kabili rücu kabul ve taahhüt etmektedir.

GÖNDERİCİ, çek, bono, poliçe, hisse senedi, tahvil vb. her türlü kıymetli evrak, altın, mücevherat , nakit para ve posta kanununa aykırı paketlerin gönderilmesini talep etmeyeceğini; Taşıma konusunda yasalarla getirilmiş her türlü kısıtlamalara uyacağını. gayri kabili rücu kabul ve taahhüt etmektedir.

Bu ve yukarıdaki belirtilen maddelere aykırı şekilde PAKET gönderimini talep eden GÖNDERİCİ; SÜRÜCÜ ve/veya üçüncü şahısların bu nedenlerle uğradığı tüm zararlardan ve bu nedenle ortaya çıkabilecek her türlü idari/cezai/hukuki takibat ve işlemlerden tek başına sorumlu olduğunu ve zararı tazmin etmeyi, bu hususta hiçbir şekilde rücu hakkının bulunmadığını geriye dönülmez şekilde baştan itibaren kabul ve taahhüt etmektedir.

Paket taşıma işlemine ilişkin GÖNDERİCİ’nin yukarıda belirtilen taahhütlerinin kapsamı konusunda detaylı, açık ve anlaşılır şekilde bilgilendirildiğini; işbu taahhütler kapsamının aksine bir durum/hal ortaya çıkması veya söz konusu olması ihtimalinde SÜRÜCÜ DURUMU SCOTTY’E yazılı ve sözlü şekilde derhal BİLDİRECEĞİNİ GERİYE DÖNÜLMEZ ŞEKİLDE KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDER. Aksi halde yani GÖNDERİCİ’nin yukarıda belirtilen taahhütlerine aykırılık teşkil eden herhangi bir taşıma işlemi hususunda bilgi sahibi olmasına rağmen işbu taahhütlere aykırılık teşkil eden taşıma işleminin gerçekleşmesine göz yuman SÜRÜCÜ, GÖNDERİCİ ile birlikte yukarıda açıklanan kapsamda sorumlu olacağını geriye dönülmez şekilde kabul ve beyan eder.

SÜRÜCÜ, HİZMETİ VE ARACINI; HUKUKA AYKIRI, KANUN DIŞI AMAÇLAR İÇİN KULLANMAYACAĞINI, ARACINI KESİNLİKLE HASTA, UYKUSUZ, ALKOLLÜ VE HERHANGİ BİR KEYİF VERİCİ MADDENİN ETKİSİNDEYKEN KULLANMAYACAĞINI, TAŞIMA İLİŞKİLERİNDE İSTİSNASIZ ŞEKİLDE SORUMLULUĞUN TAMAMEN SÜRÜCÜDE OLDUĞUNU PEŞİNEN BEYAN, KABUL VE TAAHHÜT EDER. BENZERİ DURUMLARDA UYGULAMA KULLANIM SÖZLEŞMESİNİN SCOTTY TARAFINDAN DERHAL FESHEDİLEREK HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAĞINIBİLDİĞİNİ BEYAN, KABUL VE TAAHHÜT ETMEKTEDİR.

6. GİZLİLİK HÜKÜMLERİ

Yürürlükteki mevzuata bağlı olarak, SCOTTY, aşağıdaki koşullarda işbuSözleşme altında temin edilmiş, SÜRÜCÜ ile ilgili (kişisel bilgiler ve SCOTTY tarafından SÜRÜCÜ hakkında elde edilmiş veriler dâhil) herhangi bir bilgiyi üçüncü şahıslara sağlayabilir:

SÜRÜCÜ ve GÖNDERİCİ-ALICI arasında kaza dâhil, herhangi bir şikayet, tartışma ya da çatışma varsa;

Sözleşme şartlarını uygulamak gerekliyse;

SCOTTY’nin takdirinde olmak üzere yürürlükteki düzenleme ya da herhangi bir mevzuat bunu gerektiriyorsa;

SCOTTY’nin takdirinde olmak üzere SCOTTY’nin sağladığı hizmetlerin ya da herhangi bir üçüncü şahsın güvenliğini, haklarını, mülkünü ya da emniyetini korumak; dolandırıcılık, güvenlik ya da teknik hususları tespit etmek, önlemek ya da başka şekilde ele almak gerekiyorsa;

SCOTTY’nin takdirinde olmak üzere kanun dışı, etik olmayan ya da dava konusu edilebilecek veya bu riski taşıyan herhangi bir eylemi önlemek ya da durdurmak gerekiyorsa yukarıda da bahsedildiği üzere SÜRÜCÜ ile ilgili (kişisel bilgiler ve SCOTTY tarafından SÜRÜCÜ hakkında elde edilmiş veriler dâhil) herhangi bir bilgiyi üçüncü şahıslara sağlayabilir.

SCOTTY takdirinde olmak üzere SÜRÜCÜ’nün UYGULAMA VE UYGULAMA’dan kaynaklanan hizmetleri kullanmaya nitelikli olmasıyla ya da nitelikli olarak kalmasıyla ilgili amaçlar doğrultusunda ya da Sözleşme sonlandırıldıktan sonra SCOTTY’nin hukuki, düzenleyici, güvenlik ya da ve sair zorunlu amaçlar doğrultusunda SÜRÜCÜ’nün kişisel bilgilerini elinde tutacağını kabul eder.

Şüpheye mahal vermemek adına tekrar belirtilmelidir ki SÜRÜCÜ, SCOTTY’nin tüm ticari bilgilerini ve SCOTTY UYGULAMASI nezdinde bulunanGÖNDERİCİ ve ALICI’ların tüm kişisel bilgilerini tam bir gizlilik içinde saklayacak, paylaşılmasına izin vermeyecek ve Hizmetlerin sağlanmasına yönelik amaçlar dışında kesinlikle kullanmayacak ve ifşa etmeyecektir.

7.. ÖDEME VE SİGORTA KOŞULLARI:

Sürücü’ye gerçekleştirdiği ya da hak ediş kazandığı her bir paket gönderimi için ödeme yapılacaktır. Taşıma ücretleri esasen sürücüye ait olmakla birlikte SCOTTY tarafından yetkilendirilmiş bağımsız bir ödeme kuruluşunca tutulacak olup SCOTTY kendi uygulama kullanım ücretini hakedişler üzerinden tahsil ettikten sonra kalan taşıma ücreti sürücüye ödenecektir.

SÜRÜCÜ’ye yapılacak ödeme Ek-1’de belirtilen finansal şartlara uygun olarak gerçekleştirilecektir. SÜRÜCÜLER ayrıca istisnai durumlarda, Ek-1’de belirtilen şartlara uygun olarak SCOTTY’nin uygulama kullanım bedeli saklı kalmak kaydıyla elden ödeme de alabileceklerdir. SÜRÜCÜLER’in UYGULAMA’da belirtilen ücret tutarı dışında başkaca bir ücret talep etme hakları yoktur.

GÖNDERİCİ UYGULAMA tarafından bildirilen tutarlar kapsamında ödemeyi yapmakla, yasal olarak SÜRÜCÜ’ye ödeme yapmış olarak kabul edilecek ve ayrıca başkaca bir ödeme yapmak zorunda olmayacaktır.

Sigorta Zorunluluğu:

SÜRÜCÜ, işbu sözleşmenin elektronik ortamda imzalandığı tarihte yasal düzenlemeler kapsamında kendi adına kayıtlı aracının Kara Yolları Zorunlu Trafik Sigortasına sahip olduğunu ya da kapsamında bulunacağını taahhüt ve kabul eder.

8. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI:

UYGULAMA’nın tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları ( bundan böyle “SCOTTY’nin telif haklarına tabi çalışmalar” olarak anılacaktır) SCOTTY’ye aittir. SÜRÜCÜ, SCOTTY’nin UYGULAMA aracılığı ile verdiği hizmetlerini, UYGULAMA ve SCOTTY’ye ait bilgileri ve SCOTTY’nin telif haklarına tabi çalışmalarını SCOTTY’den yazılı izin almaksızın ticari veya şahsi amaçla kullanamaz. SÜRÜCÜ, SCOTTY’nin izni olmaksızın, SCOTTY’nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

SCOTTY’nin UYGULAMA aracılığı ile verdiği hizmetlerini, UYGULAMA ve SCOTTY’ye ait bilgileri ve SCOTTY’nin telif haklarına tabi çalışmaları, SCOTTY ticari markaları, SCOTTY ve/veya UYGULAMA vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve/veya fikri mülkiyet hakları da dâhil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

9.SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

SCOTTY, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, sözleşmeyi, uygun göreceği herhangi bir zamanda, UYGULAMA üzerinden ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya akabinde, SÜRÜCÜ tarafından UYGULAMA kullanılmak suretiyle ya da UYGULAMA üzerinden talep edilmesi halinde online kabul edilmesi ile geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

10. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda SCOTTY, işbu sözleşmede belirli koşullar ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Bu ve bunun gibi durumlar, SCOTTY için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için SCOTTY’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, siber saldırı, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla; ilgili tarafın makul kontrolü ve öngörüsü haricinde ve SCOTTY’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

11. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Koşullar’ın uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Koşullar dâhilinde doğan hukuki ihtilaflara Amerika New York Hukuku uygulanacak ve İşbu Koşullar dâhilinde ve/veya bunlarla bağlantılı olarak doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın varlığı halinde New York Mahkemeleri yetkilidir.

12. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu Sözleşme, Taraflardan herhangi birinin fesih bildiriminin diğer tarafa ulaşmasına kadar yürürlükte kalacak ve Taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

SÜRÜCÜ, dilediği zaman üyeliğini sona erdirerek ve/veya UYGULAMA'yı mobil telefonundan kaldırarak işbu Sözleşmeyi feshedebilecektir. Ancak SÜRÜCÜ'nün bu ana kadar edindiği haklar, sorumlulukları ve yaptığı tasarruflar baki kalacak ve hukuken sonuç doğurmaya devam edecektir.

SCOTTY, SÜRÜCÜ’nün işbu sözleşmede belirli koşullar dâhilinde belirtilen hükümlere ve Uygulama içinde yer alan kullanımına, üyeliğine ve SCOTTY Hizmetleri’ne ilişkin benzeri kurallara aykırı hareket etmesi durumunda; sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir. Sözleşmenin gizliliğe dair hükümleri fesihten sonra da her iki TARAF açısından hüküm ifade etmeye devam edecektir.

13. SONA ERME

SCOTTY, SÜRÜCÜ’nün işbu sözleşme hükümlerine aykırı davrandığını tespit ettiği anda SÜRÜCÜ’nün, SCOTTY SÜRÜCÜ üyeliğini, sürücünün kayıt sırasında verdiği e-posta adresine e-posta göndererek veyahut sürücünün üyelik kaydını silmek suretiyle UYGULAMA’yı tek taraflı bildirim ile sonlandırma hakkına sahiptir. Ancak tarafların bu ana kadar edindiği haklar, sorumlulukları ve yaptığı tasarruflar baki kalacak ve hukuken sonuç doğurmaya devam edecektir

14. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu Sözleşme ve değişiklikleri “SCOTTY” tarafından www.usescotty.com websitesinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. “SÜRÜCÜ” işbu sözleşme hükümlerini ve değişikliklerini UYGULAMA’yı kullanmakla kabul etmiş olmaktadır. “SCOTTY”, dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek www.usescotty.com üzerinde yayınlandığı tarihte herhangi bir bildirim ve/veya kabule bağlı kalmaksızın doğrudan yürürlüğe girer.

SÜRÜCÜ, iş bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda “SCOTTY” veri tabanlarında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, “SCOTTY”i yemin teklifinden bağımsız kıldığını ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

SÜRÜCÜ Sözleşme’ye dair sanal ortamda “KABUL EDİYORUM” düğmesine tıklayarak ya da fiziki olarak imzalayarak;

İşbu sözleşmenin GÖNDERİCİ’ler ile yapılan sözleşmeyi etkileyecek ve SÜRÜCÜ’nün sunacağı hizmet detaylarına yönelik olarak ayrılmaz bir parçası olduğunu gerek işbu sözleşmeyi gerekse GÖNDERİCİ’ler ile yapılmakta olan SCOTTY GÖNDERİCİ ARACILIK SÖZLEŞMESİ’ni de tam olarak okuduğunu ve anladığını;

İşbu sözleşme ile ilgili başka kişilere (avukat dâhil) danışma fırsatı bulmuş olduğunu ve her bir hükmünü, esaslı unsurlarını karşı tarafla etraflıca ve tüm detayları ile birlikte tek tek müzakere ettiğini;

İşbu sözleşmenin şart ve koşullarına uymayı kabul ettiğini;

Sözleşmeyi imzalamaya hukuki olarak ehil olduğunu açık bir şekilde; kabul ve taahhüt eder.

Sözleşmeden dolayı damga vergisi doğması durumunda, damga vergisi SCOTTY tarafından ödenecektir.

İşbu Sözleşme; SÜRÜCÜ tarafından, yetkili kişi sıfatıyla sanal ortamda onaylanmak ya da fiziki olarak imzalanmak suretiyle, işbu onaylandığı tarihte Ekleriyle birlikte derhal yürürlüğe girecek ve Taraflardan birinin işbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak fesih iradesinin diğer tarafa tebliğ edildiği tarihe kadar geçerli olacaktır.

Ek-1: Sürücü olarak kayıt olmak için gereken evrak listesi ve Finansal Şartlar

Talep Edilecek Olan Belgeler:

SÜRÜCÜLER, UYGULAMAYA kayıt olabilmek için kendilerine ait olan aşağıdaki belgeleri eksiksiz ve tam olarak sunmak zorundadır;

Hizmet Verilecek Aracı sürmeye uygun sınıfta geçerli güncel ehliyet fotokopisi

Hizmet Verilecek Aracın Güncel Ruhsat Fotokopisi

Geçerli güncel trafik sigortasının fotokopisi

Adli sicil kaydı

SCOTTY tüm bu belgelere ek ayrıca belge talep etme hakkını da saklı tutar.

Finansal Şartlar ve Ödeme:

SÜRÜCÜ; gerçekleştirdiği ve/veya ödeme hak kazandığı her Paket Taşıma Hizmeti için, UYGULAMA’da, taşıma mesafesine paralel olarak tespit edilen hizmet bedeli tutarını alacaktır. Bu bedel, SCOTTY ya da yetkili ve lisanslı ödeme kuruluşu tarafından öncelikle tahsil edilecek ve daha sonra SCOTTY hizmet bedeli olan ve hizmet bedeli tutarının %20’sine tekabül eden uygulama kullanım bedeli mahsup edildikten sonra 5 iş günü içinde, SÜRÜCÜ’nün sistemde kayıtlı olan Banka hesabına yatırılacaktır. Bankalardan kaynaklı kesintiler ve gecikmelerden SCOTTY kat’iyen sorumlu tutulamayacaktır.

İşbu Ek, Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olarak, Sözleşme yürürlükte olduğu sürece Taraflar için bağlayıcı olacak, Taraflarca diledikleri zaman Sözleşmeden ayrı olarak yazılı şekilde revize edilebilecektir.

 

SANAL PLATFORM KULLANIM ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu Sanal Platform Kullanım Çerçeve Sözleşmesi, aşağıda bilgileri yer alan iyzico Ödeme Hizmetleri A.Ş. (“iyzico”) ile bu Sözleşme’deki hizmetlerden faydalanmak isteyen Satıcı arasında akdedilmiştir.

iyzico:

Unvan: iyzico Ödeme Hizmetleri A.Ş.

Adres: Merdivenköy Mah. Bora Sokak Nidakule Göztepe İş Merkezi No:1 Kat:19 Ofis 70-73 Kadıköy/ İstanbul

Vergi Daire ve No.: Erenköy Vergi Dairesi – 483 034 31 57

Telefon No: +90 216 599 01 00

iyzico ve Satıcı bundan böyle birlikte “Taraflar”, ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.

2. TANIMLAR

Alıcı

İnternet Sitesi üzerinden işbu Sözleşme kapsamında sunulan servisler aracılığı ile mal veya hizmet alımı yapan ve bu amaçla Servis’ten faydalanan Son Kullanıcı

Hassas Ödeme Verisi

Alıcı tarafından ödeme emrinin verilmesinde veya Alıcı’nın kimliğinin doğrulanmasında kullanılan, ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da kullanıcılar adına sahte işlem yapılmasına imkan verebilecek şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV2, CVC2 kodu gibi veriler

Hatalı/Yetkisiz İşlem

Hatalı bir şekilde veya Alıcı’nın talimatı dışında gerçekleştirilen Ödeme İşlemi

İnternet Sitesi

İnternet üzerinden ticarî faaliyet yürüten Pazaryeri’ne ait ve, Pazaryeri veya Satıcı tarafından mal veya hizmetlerin satışa sunulması için kullanılan internet sitesi

iyzico

İletişim bilgileri işbu Sözleşme’nin 1. maddesinde belirtilen ve işbu Sözleşme’de ödeme hizmeti sağlayıcı taraf olan İyzico Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi

Ödeme Aracı

Alıcı tarafından ödeme emrini vermek için kullanılan kart, cep telefonu, şifre ve benzeri kişiye özel araç

Ödeme Hesabı

Satıcı adına iyzico nezdinde açılan ve ödeme işleminin yürütülmesinde kullanılan hesap

Ödeme İşlemi

İnternet Sitesi’nde satışa sunulan ürünler veya hizmetler için ödeme yapılması amacıyla, Platform aracılığı ile yürütülen bir dizi operasyon

Platform

iyzico tarafından geliştirilen sanal ödeme ve doğrulama ağ geçidi olan bir yazılımdan ibaret sanal platform

Pazaryeri

İnternet Sitesi’ni işletmekte olan, kendisi veya yer sağladığı Satıcı tarafından İnternet Sitesi’nde mal veya hizmetleri satışa sunulmasına imkan veren gerçek veya tüzel kişi.

Satıcı

Ödeme İşlemi’ne konu fonun ulaşması istenen, İnternet Sitesi üzerinden satış gerçekleştiren Satıcı

Servis

Sözleşme’de belirlenen hüküm ve koşullar çerçevesinde Satıcı’ya sunulacak olan iyzicollect hizmeti

Sistem Ortağı

Platform aracılığı ile ödemelerin işlenmesi konusunda işbirliğinde bulunulan banka veya finans kuruluşu

Sözleşme

Satıcı ile akdedilen işbu Sanal Platform Kullanım Çerçeve Sözleşmesi

Şüpheli İşlem

Sözleşme ile belirlenen durumlar da dahil olmak üzere, Hatalı/Yetkisiz İşlem olarak değerlendirilme ihtimali bulunan Ödeme İşlemi

Yetkili Personel

Satıcı’ya Platform kullanımı hakkında destek vermek ve iletişime geçmek üzere iyzico tarafından yetkilendirilmiş olan personel

Yönetim Arayüzü

Satıcı’nın Platform’a ilişkin ayarları yapabilmesi, iletişim bilgilerini değiştirebilmesi ve Sözleşme ile belirlenen kapsamdaki diğer operasyonları gerçekleştirebilmesini sağlayan Platform’a ilişkin yönetim arayüzü

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

Pazaryeri tarafından işletilmekte olan İnternet Sitesi üzerindeki sanal pazaryerinde ödeme hizmetleri iyzico tarafından sunulmaktadır. iyzico, bu kapsamda hem Pazaryeri hem Satıcı hem de Alıcı’ya 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (“Kanun”) ve alt düzenlemeleri uyarınca ödeme hizmeti verecektir. Bu kapsamda Alıcı’dan tahsil edilen para, İnternet Sitesi’nden Alıcı’nın sipariş
verdiği mal veya hizmetin tam ve gereği gibi teslim edildiğine ilişkin işbu Sözleşme’de belirtilen şekilde Alıcı’nın onayının alınmasına kadar Alıcı’nın Ödeme Hesabı’nda tutulacak , onayı müteakip Satıcı’nın Ödeme Hesabına aktaracaktır.

İşbu Sözleşme, yukarıda belirtilen kapsamda iyzico tarafından Satıcı’ya, İnternet Sitesi üzerinden Pazaryeri aracılığıyla satışa arz ettiği ürün ve hizmetlerin bedellerini tahsil etmesi, Alıcı’ya ise İnternet Sitesi üzerinden satın aldığı ürün ve hizmetlerin bedellerinin Satıcı’ya aktarımı için sunulan Servis’e ilişkin esaslar ile Taraflar’ın bu kapsamdaki hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

4. GENEL ŞARTLAR

4.1. KAYIT

a) Pazaryeri’nin Satıcı bilgilerini API üzerinden iyzico’ye iletmesi ile iyzico, Satıcı’nın servise kaydını gerçekleştirecektir.

b) iyzico’nun, Satıcı bilgilerini onaylaması akabinde Sözleşme’nin Satıcı tarafından onaylandığı tarih itibariyle işbu Sözleşme yürürlük ve geçerlilik kazanacaktır.

4.2. KULLANIM KOŞULLARI

a) Satıcı Servis’i ancak Sözleşme yürürlüğe girdikten sonra kullanabilecektir.

b) iyzico, aşağıda belirtilen konulardaki haklarını saklı tutmaktadır:

– Sözleşme yürürlüğe girmeden önce Satıcı’yı telefon ile arama ve Pazaryeri tarafından iletilen bilgileri doğrulama, ek bilgi ve belge talep etme; ve/veya,

– Herhangi bir gerekçe belirtmeden Satıcı’nın kaydını yapmama.

4.3. PLATFORM ÇALIŞMA PRENSİPLERİNE İLİŞKİN ESASLAR

4.3.1 Genel Esaslar

a) İşbu Sözleşme uyarınca iyzico, Alıcı tarafından İnternet Sitesi’nden sipariş edilen ürün ve hizmetlere ilişkin ödemelerin kabul edilmesi ve işleme alınması ve Satıcı’ya ödemelerin yapılması amacıyla Servis sunmayı kabul ve taahhüt eder.

b) Satıcı, Platform’un doğru ve etkin bir şekilde kullanılabilmesi için Platform’u iyzico’nun talimatları doğrultusunda kullanmak ve gerektiğinde güncellemekle yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder. Bu maddeye aykırılık nedeni ile Platform’dan verim sağlanamaması veya işlemlerde herhangi bir hata gerçekleşmesi durumunda iyzico’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

c) iyzico, yetkisiz kişiler tarafından bilgilere erişilmesinin engellenmesi amacıyla Platform’u gerekli güvenlik seviyesinde tutmak için en iyi çabayı gösterecektir. Satıcı bu anlamda iyzico’ye azami desteği sağlayacak ve iyzico’nin talimatlarına uygun davranacaktır.

d) iyzico, özellikle Sistem Ortakları tarafından gerçekleştirilen güvenlik standardı değişikliklerinin sonucunda güvenlik standardını değiştirme hakkını saklı tutar.

e) Satıcı, Alıcı tarafından yapılan ödemelere ait provizyonların Sistem Ortakları tarafından belirtilen koşullar kapsamında gerçekleştirildiğini bildiğini, Sistem Ortakları’nın sitelerine yönelik ihlâller veya saldırılara (hacking, phishing) yönelik olarak iyzico’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını beyan eder.

f) Platform ve Sözleşme kapsamındaki hizmetlerden münhasıran Satıcı tarafından faydalanılabilecektir. Bu hükme aykırılık Sözleşme’ye aykırılık teşkil eder ve bu aykırılık Sözleşme’nin iyzico tarafından tek taraflı feshi için yeterli sebep olacaktır.

d) Platform sadece Satıcı tarafından Satıcı’nın İnternet Sitesi’nde gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin olarak kullanılacaktır.

e) Satıcı, Yönetim Arayüzü’ne, Alıcı ise Platform’a erişim imkanı tanıyan şifreyi ve/veya Ödeme Aracı’na ilişkin temin ettiği bilgileri (varsa) gizli tutmakla, yetkisiz şahıslara ifşa etmemekle ve bu şifrelerin tahsis amacı haricinde başkaca amaçlar için kullanılmasını önlemekle yükümlüdür. Alıcı ayrıca bahsi geçen bilgiler veya Ödeme Aracı’na ait bilgilerin kaybolması, çalınması veya yetkisiz bir şekilde kullanımının söz konusu olması halinde durumu derhal iyzico’ya işbu Sözleşme’de belirtilen yöntemlerden biriyle bildirmekle yükümlüdür. iyzico, Satıcı tarafından söz konusu bilgilerin kaybedilmesi veya ifşa edilmesi durumunda herhangi bir sorumluluğa sahip olmadığı gibi, kusurun iyzico’ya ait olduğu kanıtlanmadığı müddetçe üçüncü şahıslar tarafından Satıcı’ya verilecek zararlardan da sorumlu değildir. Satıcı, şifreyi kaybetmesi durumunda bu durumu derhal iyzico’ya yazılı olarak bildirecek ve iyzico söz konusu şifrenin kullanımı engellemek üzere gerekli işlemleri yapacak, bu durumdan Satıcı’yı haberdar edecek ve Satıcı’yı en kısa sürede yeni bir şifre verecektir. Satıcı tarafından belirtilen kimlik tanımlayıcının hatalı olması halinde, iyzico Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmemesinden veya hatalı gerçekleştirilmesinden sorumlu tutulamaz

f) Satıcı, Platform’un veya bir yönetim hesabının kanıtlanabilir bir şekilde yetkisiz olarak kötü amaçlı kullanımından veya yönetim hesabına yetkisiz erişimden kendi kusuru ölçüsünde sorumlu olacaktır.

4.3.2 Satıcı’nın Platform’u Kullanımına İlişkin Ek Düzenlemeler

a) Satıcı’nın kendi internet sitesi veya başka internet siteleri üzerinden Servis’ten faydalanmak istemesi halinde, bu husus iyzico’ya ayrıca bildirilecek ve iyzico’nin kabulü halinde konu ile ilgili olarak Taraflar arasında ayrıca bir anlaşma akdedilecektir. Satıcı’nın faaliyet konusunun değiştirilmesi hâlinde, söz konusu değişiklik derhal iyzico’ya yazılı olarak bildirilecek olup, yeni faaliyetin veya içeriğin iyzico standartlarına uygun olmadığının iyzico tarafından tespit edilmesi halinde iyzico verilen hizmeti herhangi bir ihbara lûzum olmaksızın sona erdirebilecek veya askıya alabilecektir. Bu durumda, iyzico işbu Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin feshetme hakkına sahiptir.

b) iyzico, Platform’u kullanması için gerekli olan sistem araçlarının Satıcı tarafından uygulamaya sokulmasını sağlayacaktır.

c) iyzico, Platform’a ilişkin kullanım desteği verecek olup, Platform’un kurulum, kullanım ve işleyişine ilişkin olarak talimatlar verme yetkisini haizdir.

d) Satıcı, Platform’a ve bilgilere üçüncü kişilerce gerçekleştirilen siber saldırı, virüs ve benzeri zararlı ve yetkisiz erişimler halinde derhal iyzico’yi yazılı olarak bilgilendirecektir.

e) iyzico, Satıcı’nın, sistem araçlarında değişiklik yapmasına, sistem tarafından öngörülenler dışında işlevlerine müdahalede bulunmasına veya sistem araçlarının kurulum ve kullanım talimatlarının aksine hareket etmesine izin vermemektedir. Satıcı’nın bu hususlara aykırı hareket etmesi, Sözleşme’ye aykırılık teşkil eder.

f) Satıcı, aşağıda belirtilen bilgiler başta olmak üzere yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca sunulması zorunlu tutulmuş olan bilgileri İnternet Sitesi’nde kendisine tahsis edilen alanda sunmakla yükümlüdür:

– İnternet Sitesi aracılığıyla sunulan ürünler ve hizmetlerin ayrıntılı açıklamaları,

– Ürün iadesi ve ödeme iadesi politikası,

– Satıcı hizmeti ihtiyaçları için Satıcı’nın e-mail adresi ve telefon numarası dahil olmak üzere iletişim bilgileri,

– Ödeme para birimi,

– Mevcut olması halinde satış kısıtlamaları veya yasal kısıtlamalar (örn. en düşük yaş vs.),

– Teslimat şartları,

g) iyzico, Platform’a ait web Yönetim Arayüzü için Satıcı’ya erişim sağlayacaktır. Yönetim Arayüzü’ne erişim iyzico tarafından Satıcı’ya özel olarak verilecek olan şifre ile sağlanacaktır.

5. SATICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a) Satıcı, Platform üzerinde değişiklik yapmayacağını ve Platform’un işlevlerine müdahale etmeyeceğini, Platform’u kurulum ve kullanım talimatlarına uygun olarak kullanacağını kabul ve beyan eder.

b) Satıcı, iyzico tarafından sunulan Platform özelliklerine ilişkin açıklama ile “iyzico Platform Aracılığıyla Ödeme Yapılmasına İlişkin Kurallar”a ve bunlarla ilgili tüm güncellemelere uyacak, uymaması nedeniyle meydana gelecek tüm taleplerden sorumlu olacaktır.

c) Satıcı, İnternet Sitesi’nde satışı yasal olmayan ürünler ve hizmetler listelemeyecek/sunmayacaktır. iyzico tarafından, İnternet Sitesi’nde satışı hukuka aykırı olan ya da iyzico ilkelerine ters düşen, özellikle aşağıda belirtilen ürünlerin veya hizmetlerin sunulduğunun tespiti hâlinde, Platform’un kullanılmasını tamamen veya kısmen durdurma yetkisi vardır. Alıcı da aynı şekilde Servis ve Platform’u yasalara veya ahlaka aykırı ürün ve hizmet temin etmek amacıyla ve/veya yasalara veya ahlaka aykırı amaçlarla kullanmayacaktır. Bu kapsamda Servis, özellikle aşağıda yer alan ürün ve hizmetlerin satışında ve temininde kullanılamaz:

– Pornografik ürünler veya erotik nitelikteki hizmetler,

– Çocuk pornografisi gösteren veya teşvik eden ürünler ve pornografi dağıtımı suçunun işlendiğine dair işaretler gösteren diğer cinsel uygulamalar,

– Uyuşturucu ve psikotropik maddelerin veya zehirlerin yaygınlaştırılması,

– Reçeteli verilen ilâçlar,

– Suça teşvik edebilecek veya neden olabilecek veya telif hakkı korumalarını teknik yollarla ortadan kaldıran ürün ve hizmetler,

– Terör mevzuatı kapsamına giren ürün ve hizmetler,

– Üçüncü şahıslar nezdinde iyzico’nin itibarını zedeleyebilecek biçimde hakaret, sövme içeren diğer ürünler veya hizmetler,

– Bahis borçları veya kumar kazançları için kumar faaliyetinin yeri ve türünden bağımsız ödemeler,

– Üçüncü kişilerin fikrî ve sınaî mülkiyet haklarını ihlâl eden ürünler.

e) Yukarıda sayılan sebeplere bağlı olarak Ödeme İşlemi’nin reddedilmesi veya Platform’a erişimin tamamen askıya alınması Sözleşme’nin iyzico tarafından ihlâlini teşkil etmez.

f) Yukarıda yer alan hususlar nedeni ile oluşabilecek tüm sorumluluk Satıcı’ya ait olup, iyzico’nun her türlü zararlarını ferileri ile birlikte Satıcı’ya rücu hakkı saklıdır. Satışı veya temini hukuka aykırı olan ya da iyzico ilkelerine ters düşen ürünlerin ve hizmetlerin satışı veya temini sonucunda iyzico’nin bir zarara uğraması hâlinde, Satıcı iyzico’nin uğradığı her türlü zararı nakden ve defaten ilk talep ile tazmin etmekle yükümlüdür.

g) Satıcı, İnternet Sitesi’nde sunulan/temin edilen ürünler veya hizmetler ile Servis kapsamındaki işlemler hakkında talep halinde iyzico’ye bilgi sağlamakla yükümlüdür. Satıcı’nın bu hüküm gereğince bilgi sağlamaması hâlinde, iyzico, bilgisi verilmeyen ürün ve hizmetlerin ödemesine konu olan işlemi yapmayı reddetmek ve bilgi sağlamayan tarafın Satıcı olması halinde Satıcı’nın Platform sistemine erişimini tamamen engellemek yetkisini haizdir.

h) Satıcı, İnternet Sitesi’nde sunduğu ürünlerin ve hizmetlerin işbu maddede belirtilenler arasında yer alıp almadığını, kanunlar tarafından satışı yasaklanmış ürün veya hizmet olup olmadığını ve ürünlerin ve hizmetlerin mevzuata uygun olarak satışının yapılıp yapılmadığını kontrol ve temin etmekle yükümlüdür.

i) Satıcı, İnternet Sitesi üzerinden satılan her ürün ve/veya hizmet için vergi mevzuatı kapsamında belgelendirmeye dair tüm yükümlülüklerini yerine getirecektir.

j) Alıcı, Ödeme Aracı’nın güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi için gerekli tüm makul önlemleri alacaktır. Alıcı, Ödeme Aracı’nın kaybolması, çalınması veya haksız kullanımı durumunda iyzico’yu derhal işbu Sözleşme’de belirlenen iletişim yollarından biri vasıtasıyla bilgilendirecektir.

k) Satıcı, Hassas Ödeme Verileri’nin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması hususunda gerekli önlemleri alacaktır. Satıcı, kendi nezdinde Hassas Ödeme Verisi tutmayacak, işlemeyecek ve kaydetmeyecek, önemli güvenlik olaylarında iyzico’yu bu durumdan derhal haberdar edecektir.

l) Satıcı, kendisine veya üçüncü bir kişiye ait ödeme kartı kullanılarak kazanç elde etmek amacıyla sanal POS cihazları aracılığıyla İnternet Sitesi üzerinden gerçek iradelerine uymayacak şekilde işlem yaparak kendilerine yahut üçüncü kişilere yarar sağlayıcı nakit satışı niteliği taşıyan işlemlerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder Bu tür bir işlemin iyzico veya resmi merciler tarafından tespit edilmesi durumunda, iyzico tek taraflı ve derhal etkili olacak şekilde sanal POS’ların kullanımını durdurma ve Sözleşme’yi sözleşmeye aykırılıktan dolayı feshetme hakkına sahiptir. Bu durumda Sözleşme’nin feshedilip edilmediğine bakılmaksızın iyzico’nin her türlü zararını talep hakkı saklıdır.

6. iyzico’NUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. iyzico’nin Platform’a veya Yönetim Arayüzü’ne Erişimi Engelleme Hakkı

a) iyzico, özellikle aşağıdaki durumların meydana gelmesi halinde, Platform’a veya Yönetim Arayüzü’ne erişimi engelleme hakkına sahip olacaktır. Söz konusu durumun ortadan kaldırılmasını müteakip erişim tekrar sağlanacaktır. Erişim engellendiği takdirde, Satıcı, Platform veya Yönetim Arayüzü’nde bulunan hiçbir özelliği (iade, raporlama, Satıcı oluşturma vb.) kullanamayacaktır.

– Platform’a yönelik bilgisayar virüsü tehdidi varsa,

– Satıcı işbu Sözleşme kapsamında kendisinden talep edilen bilgileri (Satıcı açısından kendisi tarafından Alıcı’ya sunulması gereken bilgiler dahil) sağlamıyorsa,

– Servis’in 5(c) maddesine aykırı kullanıldığı tespit edilirse,

b) İşbu maddenin (a) bendinde sayılan durumlar Satıcı tarafından 3 gün içinde düzeltilmez veya söz konusu durumlar 2 ay içinde birden fazla defa tekrar eder ise iyzico Platform’a erişimi askıya alma hakkına sahiptir. Platform’un askıya alınması sebebi ortadan kalktığında IYZI yapılacak güvenlik denetimi sonrasında Platform’u tekrar kullanıma açar.

c) iyzico’nin işbu Sözleşme’ye ilişkin hizmetleri önceden Satıcı’ya haber vermeksizin denetleme yetkisi mevcuttur.

6.2. Platform Bakımı, Kesintiler ve Arıza Çözümleri

a) iyzico, Platform’un düzgün olarak çalışması için gerekli olan sürekli bakımı, donanımı ve teknik desteği sağlayacaktır. Bununla bağlantılı olarak iyzico’nin, işbu Sözleşme’de açıkça belirtilen durumlarda ilgili sunucuların çalışmasını geçici olarak durdurma veya sınırlandırma hakkı saklıdır. Bu durumda, Satıcı’nın herhangi bir tazminat hakkı mevcut değildir.

b) İşbu Sözleşme’de açıkça belirtilen durumlar haricinde, gerekli bakım, güncelleme ve benzeri hususlar için iyzico, yapacağı kesintileri işgünleri dışındaki günlerde özellikle akşam veya gece saatlerinde (01:00 – 06:00 saatleri arasında) gerçekleştirmek için azami özen gösterecek olup, acil durumlarda bu gün ve saatler dışında da kesinti yapılabilecektir. Bu halde Pazaryeri en kısa süre içerisinde acil durum ve kesintiye ilişkin detayları Satıcı’ya bildirilecektir.

c) iyzico, acil durumlar dışında e-posta mesajı göndererek Satıcı’yı gerekli önlemleri almasını sağlayacak şekilde kesinti hakkında önceden bilgilendirecektir.

d) iyzico, Yönetim Arayüzü’ne kesintisiz erişim sağlanacağını veya Platform’un kesintisiz çalışacağını garanti etmemektedir. iyzico, ödemeleri zamanında işleyecek olup, Sistem Ortakları’ndan kaynaklanan sorunlar nedeniyle, bu işlemlerin zamanında gerçekleşmemesinden sorumlu olmamakla birlikte, söz konusu sorunların en kısa süre içerisinde giderilmesi için gayret edecek ve Sistem Ortakları ile iletişim halinde olacaktır.

6.3. Kişisel Bilgilerin Korunması

a) Satıcı, kendisine ait bilgilerin sadece Servis’in verilmesini temin amacıyla iyzico tarafından işlenmesini, saklanmasını ve benzeri işlemleri (sisteme tanımlamak ve kayıt etmek) kabul etmektedir. Satıcı, iyzico’nin sunucularının veya verileri saklandığı birimlerin yurt dışında olabileceğini ve bu çerçevede kendisine ve İnternet Sitesi üzerinden gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin bilgilerin (mevzuat elverdiği ölçüde) yurt dışına çıkarılmasının mümkün olduğunu kabul eder. iyzico kişisel verilerin “gizli bilgi” olduğunun, kendisine bu amaçla verilen kişisel bilgilerin gizliliğini temin için gerekli özeni göstermekle yükümlü olduğunun bilincindedir.

b) Alıcı, iyzico’nin bir şikâyeti işleme aldığı durumlarda, Servis kapsamında gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin bilgiler ile kendisine ait sair bilgilerin, şikâyetin çözümü için gerekli olduğu ölçüde Satıcı ve/veya Pazaryeri’ne iletilebileceğini kabul ve beyan eder.

c) iyzico, Satıcı iletişim bilgileri ve yetkili kişi bilgilerini ancak Satıcı’nın ticarî faaliyetlerine herhangi bir katma değer sağlaması durumunda, Pazaryeri dışında bir iş ortağı ile paylaşabilecektir. Bu gibi bir durumda iyzico, Satıcı’nın sadece iletişim bilgilerini paylaşmakta olup, iş ortağı ile Satıcı arasında kurulacak herhangi bir ticarî ilişkinin veya bu ilişkiden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlığın tarafı olmayacaktır.

d) iyzico tarafından Satıcı’nın iletişim bilgileri sadece Satıcı ile iletişime geçme amacıyla kullanılmaktadır. Aşağıda belirtilen kişiler ve durumlar hariç olmak üzere bu bilgiler üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır:

– iyzico çalışanları,

– iyzico’nin kişisel bilgilerin işlenmesi (sisteme tanımlanması ve kayıt etmek) konusunda görevlendirdiği üçüncü kişiler,

– Yasal görevlerin yerine getirilmesi için gerekli olan durumlar.

7. ŞİKÂYET PROSEDÜRÜ, HATA VE ZARAR SORUMLULUKLARI

7.1. ŞİKÂYET PROSEDÜRÜ

a) Satıcı, iyzico tarafından sağlanan hizmetlere ilişkin şikâyetleri aşağıda belirtilen şekillerde iyzico’ya haber verecektir:

[email protected] e-posta adresine veya

– iyzico’nun Merdivenköy Mah. Bora Sokak Nidakule Göztepe İş Merkezi No:1 Kat:19 Ofis 70-73 Kadıköy/ İstanbul adresine iadeli taahhütlü posta göndermek suretiyle,

b) Satıcı tarafından ayrıca Yetkili Personel’e iletişim telefon numarasından ulaşarak da şikâyet prosedürü başlatılabilecektir. Yetkili Personel’in veya bir başka kişinin Satıcı’nın telefonla bildirdiği şikâyeti kabul etmemesi hâlinde, Satıcı yukarıda belirtilen yollardan birini kullanarak şikâyeti yazılı olarak yapmayı taahhüt eder. Satıcı şikâyeti burada belirtilen şekilde telefon yoluyla bildirmesi hâlinde, iyzico’nin kendisinden talep edeceği iletişim bilgilerini vermekle ve ayrıca belgelerin, taramaların veya hata mesajlarının içeriğinin vs. gönderilmesiyle yükümlü olacaktır.

c) iyzico, şikâyet konusu sorunun giderilmesi için elinden gelen en iyi çabayı sarf edecektir. iyzico, söz konusu sorunların giderilmesi sürecinde destek verecek çalışanların kalifiye elemanlar olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. iyzico, şikâyetlerdeki eksiklikler (bildirim eksiklikleri) ile bağlantılı olarak meydana gelen gecikmelerden sorumlu olmayacaktır.

d) Satıcı tarafından yöneltilecek şikâyetler şu ayrıntıları içereceklerdir: Şikâyet nedeni, işlemde dahil edilen tarafların listesi, varsa işlem kodu ve sorunun ayrıntılı bir listesi ve olası hata mesajlarının içeriği.

e) Satıcı, Platform ve Ödeme İşlemleri ile ilgili olarak Alıcı tarafından iletilen şikâyetleri üçüncü kişiler ile paylaşmayacak ve şikâyetin doğrulanması ile yükümlü olacaktır. Satıcı, doğrudan kendisine iletilen taleplerle ilgili olarak, sorun Servis’ten kaynaklanmadığı sürece, kendisine iletilen şikâyetleri iyzico’ya yönlendirmeyecektir.

f) Satıcı ile herhangi bir Alıcı veya Satıcı arasında meydana gelen uyuşmazlıklar ilgili Satıcı ile işlemin tarafı olan Alıcı veya Satıcı arasında çözüme ulaştırılacak olup, iyzico bu işlemlerden veya uyuşmazlıklardan sorumlu olmayacaktır. Ancak, iyzico böyle bir durumda ilgili Satıcı’ya her türlü belge, bilgi temini de dahil gerekli desteği vermeye hazır olacaktır. iyzico’nin bu madde kapsamında herhangi bir nedenle (kendi kusurundan kaynaklı haller dışında) bir bedel ödemek durumunda kalması halinde Satıcı bunu derhal tazmin edecektir.

g) Şikâyetler, iyzico tarafından kendisine ulaşma tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde yanıtlanacak olup, çözümün Sistem Ortağı ile işbirliği gerektirmesi hâlinde, Sistem Ortağı’ndan gerekli bilgilerin alınması için bu süre sınırı önceden yazılı olarak bildirimde bulunmak ve öngörülen süreyi belirtmek kaydıyla uzatılabilecektir.

7.2. HATA VE ZARARDAN DOĞAN SORUMLULUK

a) iyzico, İnternet Sitesi’nde sunulan ürünlerin veya hizmetlerin Alıcı’ya tedarik edilmesine veya iade edilmesine katılmayacaktır. Bu nedenle Platform aracılığıyla ödemesi yapılan ürünler veya hizmetlerden veya bu ödemesi yapılan ürünler veya hizmetlere ilişkin Alıcı ile Satıcı veya Alıcı ile Pazaryeri arasındaki sözleşmenin hukuka uygun bir şekilde akdedilmiş olmasından iyzico sorumlu olmayacaktır.

b) iyzico, sadece Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini ihlâl etmesi hâlinde meydana gelen doğrudan zararlardan sorumlu olup, kendi kusurunun bulunmadığı üçüncü şahıs veya Sistem Ortakları tarafından neden olunan zararlardan sorumlu olmayacaktır.

c) iyzico, ödeme emrinin verilmesinin ardından Satıcı tarafından bilgilerin hatalı veya eksik girilmesi nedeniyle işlemlerin tamamlanmaması veya gecikmesi nedeniyle meydana gelen durumlardan dolayı, tutarların Satıcı’nın hesabına transfer edilmesinin gecikmesinden sorumlu olmayacaktır. iyzico, kendisi tarafından öngörülemeyen veya engellenemeyen durumlar neticesinde meydana gelen gecikmelerden ötürü, Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilememesinden veya Ödeme İşlemi’nde kendi kusuru dışında hata meydana gelmesinden veya bunların sonucunda meydana gelen zararlardan sorumlu olmayacaktır.

d) Satıcı’nın işbu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir taahhüt veya yükümlülüğüne aykırı davranması, yasaları veya herhangi bir üçüncü kişinin haklarını ihlal etmesi nedeniyle iyzico’nun, görevlilerinin, yöneticilerinin ve çalışanlarının bir zarara uğraması yahut yasal, idari veya cezai bir yaptırıma tabi tutulması halinde ilgili tutarlar (avukatlık ücretleri de dahil) ilk talepte ödenmek üzere ferileri ile birlikte Satıcı’ya rücu edilecek, ilgili tüm üçüncü kişi talepleri ise iyzico’ya yönlendirilecektir. iyzico’nun bahsi geçen tutarları Satıcı’ya yapılacak ödemelerden mahsup hakkı saklıdır.

e) Satıcı, işbu Sözleşme’nin 4.3.1(f), 7.2(d) ve 7.3(h) maddelerine aykırı davrandığı takdirde iyzico’ya son 3 (üç) ayda yapmış olduğu satışların hacmi tutarında bir cezai şart ödemekle yükümlü olacaktır. iyzico, cezai şart tutarını Satıcı’ya yapılacak ödemelerden mahsup edebilir. Satıcı, iyzico tarafından riskli olarak nitelendirilen ve 4.3.1(f), 7.2(d) ve 7.3(h) maddelerinde tanımlanan durumlarda iyzico’nin işbu Sözleşme kapsamında Satıcı’ya ödenmesi gereken tutarları ödemeyi reddedebileceğini kabul ve beyan eder. iyzico’nun cezai şart tutarını aşan zararlarını talep hakkı saklıdır.

7.3. ŞÜPHELİ/YETKİLENDİRİLMEMİŞ/HATALI İŞLEMLERDE SORUMLULUK

a) Alıcı tarafından ödemenin iyzico’ye iletilmesi halinde iyzico işbu Sözleşme’de belirtilen koşullarda ve Pazaryeri tarafından belirtilen kurallar dahilinde ilgili onay süreçlerinin tamamlanmasını müteakip ödemeyi Satıcı’ya aktaracaktır. Alıcı tarafından ödemenin iyzico’ye aktarılmaması halinde, iyzico’nin Satıcı’ya ödeme yapma yükümlülüğü söz konusu olmayacaktır. Ödeme İşlemi’nin doğru gerçekleştirilmesinden Satıcı’ya karşı iyzico sorumludur.

b) Satıcı, iyzico’nun Alıcı tarafından iyzico’ye gönderilen tutarları Satıcı’ya aktarma yükümlülüğünün işbu 7.3. maddede belirtilen onay anı itibariyle başlayacağını kabul ve beyan eder. Alıcı tarafından gerekli onayların verilmemesi ve/veya Pazaryeri onay sürecinin herhangi bir nedenle gereği gibi tamamlanmaması halinde iyzico ilgili tutarı Alıcı’ya iade edecektir.

c) Alıcı tarafından ürün veya hizmetin tam ve gereği gibi teslim edildiğine/sunulduğuna ilişkin olarak Pazaryeri kuralları kapsamında bir onay verildiği veya Pazaryeri tarafından öngörülen prosedüre göre onay süresi tamamlandığı anda Alıcı ilgili Ödeme İşlemi’ne ilişkin ödeme emrini vermiş kabul edilir. Alıcı ürün veya hizmetin tam ve gereği gibi teslim edilmediğine ilişkin bir bildirim yaptığı takdirde Pazaryeri ve/veya Alıcı tarafından iyzico’ya yapılacak bildirim doğrultusunda ilgili tutar Alıcı’ya iade edilecek; Pazaryeri tarafından belirlenen usul ve sürelerde herhangi bir onay veya red bildirimi yapılmadığı takdirde ise Alıcı’nın mal veya hizmeti tam ve gereği gibi teslim aldığı kabul edilecek ve ilgili tutar yine Satıcı hesabına aktaracaktır. Alıcı, teslimata (geç veya eksik teslim, ayıplı ürün vb.) ilişkin herhangi bir bildirim yapmaması veya teslimatın gereği gibi gerçekleştiğine ilişkin bildirim yapmış olması halinde tutarın Satıcı’ya aktarılmış olması ile ilgili iyzico’dan herhangi bir talepte bulunamayacaktır.

d) Herhangi bir işleme ilişkin olarak iyzico’ye Hatalı/Yetkisiz İşlem bildiriminde bulunulduğu takdirde, derhal ve her halükarda Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmesini takip eden 13 (onüç) ay içerisinde Alıcı tarafından düzeltme talebinde bulunulabilecektir. Bu durumda ilgili işlem bedeli Satıcı’ya aktarılmayarak iyzico tarafından doğrudan Alıcı’ya iade edilecek, bildirim anında işlem bedeli Satıcı’ya aktarılmış ise iyzico ilgili tutarları Satıcı’dan iade talep ederek (Satıcı iadeyi 1 gün içerisinde gerçekleştirecek olup iyzico’nun ilgili bedeli Satıcı’ya yapılacak ödemelerden mahsup hakkı saklıdır) Alıcı’ya aktaracaktır. Hatalı/Yetkisiz İşlem’in iyzico’nun kusurundan kaynaklandığı hallerde Ödeme İşlemi’nin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmı Satıcı’ya iade edilecek ve tutarın Ödeme Hesabı’ndan düşülmüş olması halinde Ödeme Hesabı eski durumuna getirilecektir.

e) iyzico, özellikle aşağıdaki durumlar olmak üzere Şüpheli İşlemler’de ve Alıcı veya Sistem Ortağı tarafından kendisine bildirilmesi hâlinde, işlem tutarlarını Sistem Ortağı veya Alıcı’nın Ödeme İşlemi’ne ilişkin onayı verme tarihine kadar saklama ve Satıcı’ya ödeme yapmama hakkına sahiptir. Şüpheli durumun belgelendirilmek kaydıyla kesinleşmesi halinde ödemeler kesin olarak işlenmeyecektir.

– Ödeme İşlemi’nin yasal hükümlere uygun olmadığına yönelik bir şüphe varsa,

– Ödeme İşlemi’nin, Ödeme İşlemi’nde kullanılan kredi kartının hamilinin bilgisi dışında yapıldığına yönelik bir şüphe varsa,

– Ödeme İşlemi’nin, Ödeme İşlemi’nde kullanılan banka hesabı sahibinin bilgisi dışında yapıldığına yönelik bir şüphe varsa,

– Ödeme İşlemi’nin gerçek bir Ödeme İşlemi olmadığına (testler hariç) yönelik bir şüphe varsa.

f) Yukarıda belirtilen şekilde Hatalı/Yetkisiz İşlemler veya Şüpheli İşlemler ile Alıcı’nın ürün iadesi gerçekleştirerek geri ödeme talep etmesi nedeniyle iyzico’nun Sistem Ortağı veya Alıcı’ya herhangi bir şekilde geri ödeme veya zarar tazmininde bulunması veya ilgili idari kurumlar nezdinde idari yaptırıma tabi olması halinde uğrayacağı tüm zarar ve ziyan Satıcı’ya rücu edilecek ve Satıcı tarafından iyzico’nun ilk talebine istinaden tüm ferileri ile birlikte ödenecektir. iyzico’nun bahsi geçen durumlarda ilgili bedelleri Satıcı’ya yapılacak ödemelerden mahsup hakkı saklıdır.

g) Satıcı işlemlerine ilişkin olarak Satıcı’ya, Sistem Ortağı tarafından gönderilen her bir Hatalı/Yetkisiz/Şüpheli İşlem başına 35 TL, yabancı para birimi ile yapılan satışlarda/ödeme işlemlerinde ise EUR satışları için 10 EUR, USD satışları için 15 USD ceza uygulanacaktır. Satıcı, söz konusu ceza tutarlarının kendisine yapılacak ödemelerden mahsup edilebileceğini kabul eder.

h) İşbu Madde 7.3 kapsamında gerçekleşen Hatalı/Yetkisiz/Şüpheli iade işlemlerinin tekrarı halinde iyzico’nun Satıcı’nın üyeliğini askıya alma yahut sonlandırma hakkı saklıdır.

i) Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Madde 45 uyarınca; kayıp veya çalıntı Ödeme Aracı’nın kullanılması ya da Alıcı’nın kişisel güvenlik bilgilerinin gereği gibi muhafaza edilmemesi nedeniyle gerçekleşen yetkisiz işlemin, Alıcı tarafından kanıtlanması halinde veya Satıcı kusurundan kaynaklanması halinde, Satıcı; Alıcı, iyzico ve Pazaryeri’nin zararını tazmin edecek ve yetkisiz bir şekilde tahsil edilen tutarları Alıcı’ya iade edilmek üzere iyzico’ya aktaracaktır. İşlem kapsamında kusur tespitinin mümkün olmaması halinde ise iyzico’nun Alıcı veya diğer bir üçüncü kişiye ödemek zorunda kalacağı bedeller Satıcı’dan tahsil edilecektir. iyzico’nun bu bedelleri Satıcı’ya yapılacak ödemelerden mahsup hakkı saklıdır.

j) Herhangi bir Ödeme Aracı’nı kullanan kişinin o Ödeme Aracı’nı kullanmaya yetkili olan veya işlemi gerçekleştirmek için bilgileri bulunan kişi olmadığı yönünde haklı bir kanaati oluşması halinde Satıcı, ilgili Alıcı’nın yetkilendirmelerini inceleyecek ve işlemin hileli olduğuna kanaat getirdiği takdirde ödemeyi kabul etmeyecektir. Satıcı, bu durumda derhal iyzico’yu bilgilendirmekle yükümlüdür.

8. SATICI’NIN iyzico LOGOSUNU KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR

a) Satıcı yapacağı her türlü tanıtımda iyzico ismini, logosunu, iyzico’nin yazılı müsaadesi olmadan kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) iyzico, Platform’u ve kendi web sitesinin içeriğini ve tasarımını verilen hizmeti aksatmamak şartıyla değiştirme hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda iyzico değiştirilen materyalleri Satıcı’nın kullanımına açacaktır.

c) Satıcı, iyzico’nin web sitesinde, Satıcı’nın unvanını, e-ticaret adını ve logosunu dilediği takdirde işbu Sözleşme yürürlükte kaldığı sürece yayınlayabileceğini kabul etmektedir. Bu amaç doğrultusunda Satıcı, özellikle html formatında veya iyzico tarafından talep edilen bir başka formatta, logosu başta olmak üzere gerekli olan tüm bilgileri iyzico’ye sağlamakla yükümlüdür.

9. ÖDEMELERE İLİŞKİN ESASLAR

9.1. GENEL ESASLAR

a) iyzico, Sözleşme kapsamında Alıcı tarafından kendisine iletilen bedellerin, Madde 7.3(c) uyarınca ödeme emrinin verildiği kabul edilen tarihi takip eden iş günü içerisinde Satıcı’ya aktarılmasından sorumludur.

b) İşbu Sözleşme kapsamında iyzico tarafından sunulacak Servis kapsamında iyzico her bir işlem tutarından Satıcı’nın Pazaryeri ile akdettiği Üyelik Sözleşmesi kapsamında kesilecek hizmet bedeli komisyonunu düştükten sonra ilgili tutarı yukarıda belirtilen süre içerisinde Satıcı’ya aktaracaktır.

c) iyzico’nin Satıcı’ya ileteceği ödeme dolayısıyla ortaya çıkacak işlem ücretleri Satıcı tarafından karşılanacaktır. (Ödemeler ve ilgili kesintilerin detayları https://www.iyzico.com/fiyatlandirma sayfasında yer almaktadır.)

d) iyzico, ücretlendirme koşullarını tek taraflı olarak değiştirme yetkisini haizdir.

e) Satıcı, iyzico’nun bir banka, kredi veya finans kurumu olmadığını ve iyzico tarafından işbu Sözleşme uyarınca verilen hizmetin bir bankacılık hizmeti olmadığını, iyzico’nin elektronik para kuruluşu olarak Kanun kapsamında ödeme hizmetleri sunduğunu kabul eder.

Bu kapsamda iyzico, Ödeme İşlemi kapsamında tahsil edilen tutarlara faiz işletmeyecek yahut Ödeme Aracı ihracında bulunmayacak olup Satıcı iyzico’dan faiz veya sair adlar altında herhangi bir menfaat talebinde bulunmayacaktır.

iyzico Satıcı’ye kredi verme, taksitlendirme, tahsil edilemeyen tutarlara ilişkin ödeme veya ödeme garantisi verme yahut bu anlama gelecek faaliyetlerde bulunamaz. Satıcı, iyzico’dan bu kapsamda talepte bulunmamayı kabul ve taahhüt eder. Bununla birlikte Satıcı kendisi taksitlendirme yaptığı takdirde, taksit bedellerinin ödenmesine ilişkin ödeme hizmeti sunulabilecektir.

9.2. ÖDEME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR

a) Sistem Ortağı tarafından Satıcı’ya ödeme yapılmaması halinden iyzico sorumlu değildir.

b) Ödeme İşlemi’nin tamamlanmasını müteakip iyzico aşağıdaki bilgileri gecikmeksizin Satıcı’ya iletmekle yükümlü olacaktır:

  • Ödeme İşlemi’nin Satıcı’nın ödeme hesabının alacaklandırıldığı para birimi cinsinden tutarı,

Ödenmesi gereken toplam ücret ve ücretlerin dökümü,

Ödeme işlemine uygulanan döviz kuru veya referans döviz kuru,

Ödeme tutarının Satıcı kullanımına sunulduğu tarihe ilişkin bilgi.

c) Ödemenin gerçekleştirilmesi için, ilgili Sistem Ortağı’nın ödemeye ilişkin provizyon vermesi gerekmektedir. Satıcı, iyzico’ya Platform kullanılarak yapılan her bir İşlem için provizyon alınmış olunması ve İşlem “tamamlandı” durumuna geçmiş olunması kaydı ile Komisyon Ücreti ödeyecektir. Alıcı’nın Platform aracılığıyla işleme konu tutarı transfer etmesi ve Sistem Ortağı tarafından olumlu provizyon alınması dahil olmak üzere Sistem Ortakları tarafından talep edilen tüm işlemlerin uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi hâlinde, İşlem “tamamlandı” durumu atanacaktır. Satıcı, durumları “tamamlandı” olarak değiştirilen tüm ödemelerin bilgisine erişim hakkına sahip olacaktır ve aşağıda belirtilen süreler içerisinde durum hakkında bilgilendirilecektir:

  • Banka ve kredi kartları ile yapılan online ödemeler; Satıcı’nın Sözleşme’de belirtilen hesabına Sistem Ortağı tarafından yatırılacaktır. Satıcı iyzico’ya yazılı olarak bildirdiği hesabın kendisine ait olduğunu belgelemekle yükümlüdür. Hesap numarası değişiklikleri ancak Satıcı’nın açıkça temsile yetkili kişisinin yazılı talimatı ile gerçekleştirilebilir.
  • iyzico’ya işlemle ilgili olarak olumsuz bir provizyon verilmesi hâlinde, Satıcı konu hakkında bilgilendirilecek ve İşlem’e, varsa Sistem Ortağı tarafından İşlem’in neden tamamlanmadığını gösteren nedenle birlikte uygun durum atanacaktır.

d) İnternet Sitesi üzerinden sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin ücretlendirme ilgili Satıcılar tarafından yapılmakta olup Satıcı iyzico’nun bu kapsamda herhangi bir kontrol veya sorumluluğu olmadığını kabul eder.

10. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESİH

a) İşbu Sözleşme Madde 4.1(b)’de belirtilen tarihte yürürlüğe girecek olup taraflarca feshedilmedikçe yürürlükte kalacaktır.

b) Taraflar, işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, diğer Taraf, söz konusu aykırılığın giderilmesi için karşı Taraf’a göndereceği bir ihtar ile aykırılığın giderilmesi için 14 (ondört) gün süre verecek olup, aykırılığın bu süre içerisinde giderilmemesi halinde Sözleşme başka bir ihtara gerek olmaksızın feshedilmiş sayılacaktır.

c) Satıcı, işbu Sözleşme’yi, herhangi bir sebep bildirmeksizin, her zaman 1 (bir) ay öncesinden yazılı fesih ihbarında bulunmak kaydıyla feshedebilecektir. iyzico ise, Sözleşme’yi 2 (iki) ay öncesinden yazılı bildirimle herhangi bir sebep göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshi hakkına sahip olacaktır. Sözleşme’nin fesih tarihinden önce muaccel olan işbu Sözleşme’ye konu yükümlülüklerin yerine getirilmesine halel getirmeyecek olup, Taraflar’ın fesih tarihine kadar muaccel olan alacak hakları saklıdır.

d) iyzico’nun işbu Sözleşme kapsamındaki Servis’i sunmasına imkan tanıyan izin ve lisansların herhangi bir şekilde ortadan kalkması ve/veya Pazaryeri ile iyzico arasındaki İnternet Sitesi üzerinden yapılan satışlara ilişkin bedellerin tahsiline ilişkin anlaşmanın sona ermesi halinde işbu Sözleşme kendiliğinden sona erecektir. Satıcı, bu sona erme nedeniyle iyzico’dan tahakkuk etmiş alacakları dışında herhangi bir talep hakkı olmayacağını kabul eder.

e) İşbu Sözleşme süresince herhangi bir zamanda Satıcı’nın acze düşmesi, iflas, iflasın ertelenmesi, kayyum tayini ve konkordato ile ilgili prosedürlere konu olması ya da faaliyetlerini fiili olarak durdurması ya da faaliyet konusunu (Satıcı’nın sağlamakta olduğu ürün ve hizmetler dahil) esaslı bir şekilde değiştirmesi, mal varlığının tümünü ya da önemli bir bölümünü elden çıkarması halinde, iyzico işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerini derhal durdurarak Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedebilecektir.

f) iyzico hileli veya yetkisiz kullanım şüphesinin söz konusu olduğu hallerde Servis’i askıya alabilecek, Ödeme Aracı’nı kullanıma kapatabilecektir. Bu durumda iyzico, ilgili mevzuatta bilgi verilmesini engelleyici düzenlemeler bulunmaması veya güvenliği tehdit edici objektif nedenler olmaması kaydı ile Alıcı’yı konu ile ilgili bilgilendirecek ve askıya alınma sebebi ortadan kalktığında Servis ve Ödeme Aracı’nı yeniden Alıcı’nın kullanımına sunacaktır. iyzico ayrıca Alıcı’nın işbu Sözleşme’ye aykırılığı durumunda da aykırılık giderilene kadar Servis’i askıya alabilecektir.

11. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

a) iyzico tarafından hizmetlerin sağlanmasına yönelik olarak www.iyzico.com internet sitesinde ilân edilecek şartlarve koşullar, işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçasını teşkil etmektedir. İşbu Sözleşme iyzico’nun www.iyzico.com internet sitesinde her zaman Satıcı tarafından erişilebilir olacaktır

b) İşbu Sözleşme’den kaynaklanan her türlü resim, harç ve vergi Taraflarca eşit olarak ödenecektir.

c) Taraflar işbu Sözleşme’den kaynaklanan doğmuş veya doğacak olan alacakları diğer Taraf’ın yazılı izni olmaksızın hiçbir surette üçüncü kişilere devirveya temlik edemez.

d) iyzico, Sözleşme’deki her türlü değişikliği, internet sitesinde ilân edebilir ve/veya yeni sürümlerini yayınlayabilir. Değişikliklere ilişkin olarakiyzico, değişikliğin kapsamı, yürürlük tarihi ve Satıcı’nın fesih hakkına ilişkin bilgileri içeren bildirimi yürürlüğe girme tarihinden 30 (otuz) gün önceSatıcı’ya iletir. Bu durumda Satıcı’nın Sözleşme’yi herhangi bir ücret ödemeksizin feshetme hakkı saklı olup belirtilen 30 (otuz) günlük süre içinde itiraz
edilmemesi halinde değişiklik kabul edilmiş sayılacaktır.

e) Taraflar’ın, kendi iradeleri dışında gerçekleşen, müdahale imkanları bulunmayan ve makul bir şekilde önceden öngörülmesi mümkün olmayan nedenlerleyükümlülüklerini yerine getiremedikleri savaş, sıkıyönetim, seferberlik, terörist eylemler, doğal afetler, yangın, grev ve lokavt da dahil istisnai olaylar mücbir sebep olarak kabul edilir. Mücbir sebebin ortaya çıkması halinde, Sözleşme’ye ilişkin edimler mücbir sebep hali sona erinceye kadar askıya alınır. Askıya alınma süresi 1 (bir) ayı geçtiği takdirde, Taraflar’ın işbu Sözleşme’yi fesih hakkı doğar.

f) Satıcı, kanunlara ve VISA, MasterCard ve diğer ödeme kartı kuruluş ve otoritelerinin (B.D.D.K., T.C.M.B. vb) kuralları ile iyzico tarafından hazırlanan kurallara ve prosedürlere uyacaktır.

g) Satıcı, satışa arz ettiği ürünü/ürünleri gerek Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve bu Kanun uyarınca düzenlenen Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine gerekse 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun veya diğer ilgili mevzuat hükümlerini dikkate alarak uygun ve doğru kategoride listelemekle ve ürünle ilgisi olmayan kelimeleri kullanmamakla yükümlüdür. Satıcı’nın, gerek iyzico ile imzaladığı sözleşmeye gerek Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve bu Kanun uyarınca düzenlenen Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine gerekse 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine veya diğer ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak listelemesi ve ilgili ürünlerin B.D.D.K.’nın ilgili mevzuatı dışında taksitlendirilmiş olması nedeniyle iyzico’nun maruz kalabileceği idari yaptırımlar ve cezalar dahil her türlü zarar ve ziyandan Satıcı
bizzat sorumludur.

h) iyzico tarafından Satıcı’nın ürünü/ürünleri yanlış kategorilendirdiğinin veya ürün/ürünlerle ilgili olarak yanıltıcı bilgi ve/veya kelimeler verdiğinin tespit edilmesi halinde, iyzico işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir. iyzico’nun Sözleşme’yi tek taraflı feshetmesi nedeniyle Satıcı’nın iyzico’ dan zarar ve ziyan talep etmesi söz konusu değildir.

i) İşbu Sözleşme kapsamında döviz kuru olarak belirlenen tutarlar fatura veya cezai şart tahakkuk tarihindeki T.C.M.B. döviz satış kuru üzerinden ödenecektir.

j) İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü herhangi bir nedenle geçersiz olması hâlinde, diğer hükümlerin veya Sözleşme’nin uygulanabilirliği ve/veya geçerliliği bu geçersizlikten etkilenmeyecektir.

k) Taraflar, Platform veya Yönetim Arayüzü üzerinden erişilebilir kayıtların Taraflar arasında delil sözleşmesi mahiyetinde kabul edileceği hususunda mutabıktır.

l) Taraflar işbu Sözleşme’den doğacak uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Çağlayan Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin yetkisini kabul etmişlerdir.

m) Taraflar, işbu Sözleşme’de belirtilen adreslerinde meydana gelen değişiklikleri karşı tarafa yazılı olarak bildirmedikleri takdirde, işbu sözleşmede belirtilen adreslere yapılacak tebligat ve bildirimler geçerli tebliğ hükmünde olacaktır. iyzico, işbu Sözleşme kapsamında Satıcı’ya yönelik yapacağı bildirimleri Sözleşme’de belirtilen zamanlarda Satıcı’nın belirtilen adresine iletilecek e-posta aracılığıyla yapacaktır. Ancak Türk Ticaret Kanunu’nun 18/3 maddesi uyarınca, karşı tarafı temerrüde düşürmeye veya Sözleşme’yi feshetmeye ilişkin bildirimler, noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılacaktır.